Nota informativa

20 d’abril de 1999

EL REPRESENTANT DE LA RSPB A BALEARS CRITICA LES "NETEGES" ABUSIVES DE CANYET A S’ALBUFERA

El GOB i l’ABAP també denuncien l’eliminació massiva de vegetació a les vores de camins i canals i la destrucció de nius d’aus protegides, i demanen la paralització de les obres

 

La Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) és la més important organització d’estudi i conservació dels aucells a Gran Bretanya, i compta amb més de 500.000 socis. Bona part dels britanics que visiten el Parc Natural de S’Albufera atrets pels ocells pertanyen a n’aquesta entitat.

Segons ha pogut saber el GOB, Graham Hearl, representant de la RSPB a les Balears, s’ha adreçat a la Direcció General de Medi Ambient criticant durament les "neteges" abusives de canyet que s’estan realitzant a S’Albufera aquesta primavera.

Segons Hearl, l’eliminació de canyet que s’està fent en el Parc Natural en plena època de reproducció és nefasta per a moltes espècies d’aucells. Hearl argumenta que aquesta eliminació de canyet pot estar destruïnt nius i hàbitat de nidificació de moltes espècies que utilitzen el canyet per a criar i viure. Entre elles destaca la boscarla (Acrocephalus melanopogon), una de les espècies més importants del Parc a causa de la seva restringida àrea de cria a la Mediterrània. Segons diu Hearl en el seu escrit, la màquina talladora de canyet "deu estar destruïnt nius que ja tenen ous, i probablement polls també".

Membres del GOB i de l’ABAP (Associació Balear d’Amics dels Parcs) han pogut confirmar aquest extrem, havent-se trobat nius destrossats a les voreres "netejades" dels canals que voregen el camí d’accés a l’interior del Parc.

Hearl demana en el seu escrit al Director General si no aprecia la importància d’aquesta àrea tan valuosa, i afirma que la conservació d’aquest rar i valuós hàbitat ha de ser la primera prioritat. Per acabar, el portaveu de la RSPB afirma amb tota rotunditat el següent: "Crec que el seu nou director del Parc ha de ser amonestat i se li han de fer entendre els principis de la conservació".

El GOB lamenta que la mala gestió conservacionista de S’Albufera estigui trascendint més enllà dels límits de la nostra illa, i que entitats de conservació tan prestigioses com la RSPB se’n facin ressò. El GOB ve denunciant des de fa uns mesos el perillós canvi en la línia de gestió del Parc, que ha anat de dolent a pitjor. Si fins la tardor passada el problema era la manca de gestió (degradació del parc, manca d’actuació per a sol·lucionar els problemes), amb el canvi de director la cosa encara ha empitjorat. En aquests moments s’actua sobre el Parc però no precisament millorant els hàbitats naturals sinó en el sentit de potenciar l’ús públic massiu i fer de S’Albufera una gran àrea recreativa de passeig i picnic.

L’ABAP ha demanat formalment a Medi Ambient i a la Direcció del Parc que siguin paralitzades immediatament les feines d’eliminació de canyet, i que no se tornin a realitzar fins a la tardor i amb l’assessorament científic adequat.

Segons el GOB, el nostre parc natural més important està perdent la seva naturalitat i s’estan posant en perill els atractius naturals que en el seu moment motivaren la protecció de S’Albufera.