Nota informativa

07/09/1999

El GOB, preocupat per l’extracció d’aigües a S’Albufera

Fusosa continua les obres sense llicència, 2 mesos després que el GOB denunciàs la situació davant l’Ajuntament de Muro

La sobreexplotació de la font pot posar en perill el Parc

 

El GOB s’ha adreçat a la Conselleria de Medi Ambient per a manifestar la seva preocupació davant les obres duites a terme per l’empresa Fuente de San Juan S.A. (Fusosa) a S’Albufera.

L’empresa FUSOSA (Fuente de San Juan S.A.) començà fa dos mesos obres d’excavació, col·locació d’una canonada i enterrament de la mateixa dins terrenys del Parc Natural de S’Albufera. Aquesta canonada discorre paral·lela a la ja existent des de fa bastants anys, i que dota d’aigua potable les urbanitzacions d’Es Braç i la Platja de Muro.

Segons ha constatat el GOB, les obres no compten encara (dos mesos després de la denúncia) amb la preceptiva llicència municipal de l’Ajuntament de Muro ni compten tampoc amb la declaració d’interès general que hauria d’atorgar la Comissió Insular d’Urbanisme. A més a més, les obres no han estat informades per la Junta Rectora del Parc Natural, organisme consultiu que, que segons el Pla d’Ús i Gestió de S’Albufera, ha de ser consultat abans d’autoritzar aquest tipus d’activitats dins el Parc.

Però el més preocupant, segons el GOB, són les repercussions que aquesta nova canonada pot tenir sobre el funcionament i la conservació dels ecosistemes del Parc Natural. S’Albufera està patint enguany un fortíssim stress hídric, ja que la manca de pluges enguany ha fet minvar moltíssim els nivells d’aigua. Fusosa explota un dels aqüífers que nodreix d’aigua a S’Albufera; així, la sobreexplotació de la font pot posar en perill la conservació del Parc.

Segons tem el GOB, la instal·lació d’aquesta segona canonada pot anar aparellada a un notable increment de l’explotació de la font, per tal de dotar d’aigua potable a les creixents urbanitzacions d’Es Braç i Platja de Muro. S’Albufera pateix ja importants problemes de salinització i de contaminació de les aigües per nitrats; amb un increment dels cabdals extrets a la font, aquests problemes se poden agreujar.

El GOB ha demanat a la Conselleria de Medi Ambient informació sobre les darreres anàlisis fetes a l’aigua de la font, així com informació sobre els cabdals d’extracció autoritzats a Fusosa. Segons el GOB, Medi Ambient no hauria d’autoritzar de cap manera un increment de les extraccions si les anàlisis demostren que el pou està sobreexplotat.