Nota Informativa
17 d'abril de 2000

Se constitueix una Plataforma en defensa de Sant Jordi i S'Aranjassa

Evitar la construcció d'una macro-depuradora, el primer objectiu de la Plataforma

 

Després de les reunions celebrades els passats dia 6 i dia 13 d'abril, s'ha constituït a Sant Jordi i a S'Aranjassa una Plataforma en defensa des Prat, el primer i principal objectiu de la qual és la paralització de la macro-depuradora que el ministeri de Medi Ambient i EMAYA pretenen construir entre aquests dos nuclis de població.

Aquesta plataforma està formada inicialment per nombroses entitats locals i entre d'altres actuacions ha redactat un manifest, se faran reunions amb els partits polítics, se durà a terme una campanya de recollida de signatures, edició d'un fulletó informatiu, accions simbòliques, etc…

El Manifest de la Plataforma diu així

 

MANIFEST

El Ministeri de Medi Ambient i EMAYA tenen el projecte de construir entre St. Jordi i S'Aranjassa, una gran depuradora per tractar gran part de les aigües residuals del municipi de Palma, que implicaria:

1.- Un impacte destructiu del territori del Prat
n abocaments descontrolats que contaminen de manera irreversible els aqüífers
n resorgiment dels aiguamolls amb aigua contaminada
n desestització del sòl provocada pel reguiu amb iagua contaminada químicament i biològicament

2.- Un impacte ambiental de gran incidència en la qualitat de vida de la població de zona

 

Davant tot això, les associacions i entitats que firmen aquest manifest, constituïdes en Plataforma, exigeixen:

· La paralització de la construcció de la macrodepuradora
· La reforma i millora de la depuradora actual
· La posada en marxa un tractament terciari que garanteixi la qualitat de les aigües resultants.

 

Fins a aquest moment s'ha adherit a la plataforma les següents entitats:

· Associacions de Veïnats de Sant Jordi
· Associació de Veïnats de S'Aranjassa
· Associació de Veinats Es Pla de Son Ferriol
· Associació de Veinats des Pil·larí
· Associació de Veïnats de sa Casa Blanca
· Associació de Pares i Mares del Col·legi Públic de Sant Jordi
· Plataforma Creixement Desmesurat
· Parròquia de Sant Jordi
· Iokkumú
· PSM - Sant Jordi
· Prat de Catí
· Coral des Prat
· Arpellots
· Independents de Sant Jordi
· Associació Pla de S'Aranjassa
· Associació Agricultors i Ramaders Part Forana de Palma
· Grup de Teatre Calabruix
· AMPA Col·legi Públic de S'Aranjassa
· Claustre de Professors del CP de S'Aranjassa
· Delegació de GOB - Sant Jordi i S'Aranjassa