Nota informativa
10 d'Agost de 2000

El GOB demana al Govern la clausura dels camps de golf que no reguen amb aigua depurada

La meitat de l'aigua que utilitzen els camps de golf de Mallorca, és aigua de pous

 

La delicada situació hídrica de Mallorca podria solventar-se, en part, si el Govern actua sobre els camps de golf. Actualment aquestes instal·lacions utilitzen per regar l'herba, aigua potable de pous i aigua depurada.

Segons càlculs fets pel GOB la meitat de l'aigua que utilitzen els camps de golf de Mallorca, és aigua potable de pous. En concret 7 camps de golf utilitzen únicament aigua potable per regar la gespa, mentre 3 mesclen aigua de pous i aigua depurada i els cinc restant usen aigua depurada però també la mesclen un poc amb aigua potable.

Amb l'aigua de pous que va als camps de golf, podrien solventar-se els problemes que pateixen els municipis de Palma i Calvià en l'estiu.

La Llei d'Aigües contempla (punt 2 de l'article 58) l'expropiació forçosa de determinades concessions d'aigua a favor d'usos més prioritaris. Aquesta llei estableix que és molt més prioritari el consum humà que el consum per a ús recreatiu.

 

Vet aquí la relació d'aquests camps de golf:

Camps de golf que se reguen íntegrament amb aigua de pous

· · Roca Viva (Capdepera): 18 forats
· · Can Porquer (Pollença): 9 forats
· · Son Térmens (Bunyola): 18 forats
· · Son Antelm (Llucmajor) : 18 forats
· · Rotana (Manacor) : 9 forats
· · Costa des Pins (Son Servera): 9 forats
· . Can Guilló (Pollença) 9 forats

Camps de golf que mesclen aigua de pous i depurada

· · Pula (Son Servera): 18 forats
· · Canyamel: 18 forats
· · Vall d'Or (Felanitx): 18 forats

Camps de golf que reguen (quasi íntegrament) amb aigua de depuradora

· · Ponent (Calvià): 18 forats
· · Santa Ponça I (Calvià): 18 forats
· · Santa Ponça II (Calvià): 18 forats
· · Bendinat.: (Calvià)18 forats
· - Son Vida (Palma): 18 gorats

 

El consum d'aigua dels camps de golf

Un camp de golf de dimensions mitjanes (18 forats) utilitza en l'estiu
prop de 2.000 m3 d'aigua al dia, l'equivalent al consum d'una població de
8.000 habitants.

Clausurant aquests camps de golf que utilitzen íntegrament o parcialment aigua de pous se podrien desviar per al consum humà de l'ordre de 15.000 m3/dia. Aquesta xifra és precisament la que Palma i Calvià reclamen per a l'estiu.

 

Cal clausurar els camps de golf que reguen amb aigua de pous

La delicada situació hídrica actual exigeix que l'administració adopti mesures contundents. Per això és necessari que el Govern dugui a terme, en relació als camps de golf, una política clara i clausuri aquells camps de golf que reguen amb aigua de pous.