Nota Informativa
30 de gener de 2001

Avui se compleixen 10 anys de l'aprovació de la Llei d'Espais Naturals

La LEN, una llei transcendent, però alhora amb molts d'incompliments i molt poc desenvolupada

Dia 30 de gener de 1991, i després d'una llarga i intensa polèmica, el Parlament Balear aprovava la Llei d'Espais Naturals (LEN).

La Llei té com a objectiu definir les àrees que tenen uns valors ecològics i paisatgístic excepcionals i establir mesures per a protegir-los

En total, s'indiquen i delimiten 86 espais (47 a Mallorca, 19 a Menorca, 11 a Eivissa , 8 a Formentera, i 1 a Cabrera), els quals se protegeixen a través de tres figures:
· Àrea Natural d'Especial Interès
· Àrea Rural d'Interès Paisatgístic
· Àrees d'Assentament dins Paisatge d'interès

Les distintes figures de la LEN afectaren aproximadament a una superfície equivalent a un 34% del territori de les illes Balears.

Una llei molt transcendent

Amb aquesta llei, el Parlament recollia una forta i creixent inquietud social d'aturar la degradació i urbanització dels nostres espais naturals i assegurar la preservació d'aquelles àrees que tenien uns valors ecològics i paisatgístics rellevants.

Des del primer moment, se va destacar la importància i transcendència d'aquesta llei, que assegurava la preservació del nostre patrimoni natural, De fet periodistes, polítics, entitats, juristes, institucions,…han considerat la Llei d'Espais Naturals, com la més important de les aprovades pel Parlament en aquests quasi 18 anys d'autonomia.

El tribunals han defensat la llei

L'aprovació d'aquesta llei va generar fortes crítiques de sectors empresarials i polítics i un allau de recursos denunciant la seva il·legalitat o inconstitucionalitat i reclamant indemnitzacions mil milionàries.

Els tribunals de justícia han estat clars i unànimes en les seves sentències: La LEN és perfectament legal i constitucional, desestimant a més a més les pretensions d'indemnització que reclamaven les promotores d'urbanitzacions. Tant el Tribunal Superior de Justícia de les Balears com el Tribunal Suprem han defensat la llei.

Una llei permanent incomplida i amenaçada

Tot i les bondats de la llei, la realitat és que al llarg d'aquests 10 anys, les àrees protegides han patit nombroses agressions, que han acabat degradat algunes d'aquestes zones, com a conseqüència de dos factors:

· manca de disciplina urbanística.- En tractar-se d'una llei bàsicament urbanística, la competència per al seu compliment és dels ajuntaments. Aquests, com en general dins del sòl rústic, no han fet un bon seguiment de l'activitat urbanística dins dels espais naturals. Cal recordar que la LEN marca limitacions a urbanitzacions, camins, pedreres, habitatges unifamiliars, pedreres, línies elèctriques, camps de golf,..

· manca de desenvolupament.- A fi d'aconseguir una protecció més eficaç, la LEN preveia la redacció i aprovació de determinats plans i la creació de parcs naturals, que pràcticament no s'han duit a terme. Ens referim a Plans Territorials Parcials, Plans Especials, Parcs o Reserves Naturals (Albufereta, Es Trenc, Serra de Tramuntana, Salines d'Eivissa i Formentera), etc.

PP-UM rebaixen l'any 1992 la LEN

El primer que fa la coalició PP-UM, quan guanya les eleccions autonòmiques l'any 1992, és presentar una proposició de llei de reforma de la llei d'Espais Naturals. Després d'una tramitació ràpida i d'una intensa campanya del GOB en defensa de la Llei, el Parlament, amb els vots de PP i UM aproven una reforma que en síntesi va consistir en:
· l'exclusió de dos espais naturals a Menorca i Eivissa
· La reducció dels límits de diversos espais naturals de Mallorca i Eivissa ( Cala Falcó, Es Turó, Son Muntaner, Ses Salines d'Eivissa…)
· La modificació a la baixa de la normativa d'edificació a Eivissa i Formentera. De fet multiplica per 7 les possibilitats d'edificar dins espais protegits

Els ecologistes se mobilitzen per salvar la llei

L'any 1992 se va dur a terme una campanya en defensa de la Llei d'Espais Naturals que va cristal·litzar en una grandiosa manifestació de 26.000 persones a Palma, intentant evitar la rebaixa de la llei que el PP-UM impulsava. A Menorca i a Eivissa hi va haver igualment grans manifestacions multitudinàries

Recentment el Parlament ha millorat la Llei

L'any 1999, el Parlament va aprovà una Llei de Mesures urgents en matèria d'Urbanisme i Ordenació del Territori que suposà un increment de la protecció de la Llei d'Espais Naturals, fent inedificable les ANEI i suspenent les parcel·lacions urbanístiques.

L'any següent se va aprovar incorporar dins la LEN, amb la categoria d'ANEI nous espais: Es Canons, S'Almudaina, Alcanada i el Cap des Pinar.

Cal revisar la llei

Han passat deu anys, temps més que a bastament per a fer una revisió d'alguns aspectes de la norma. La LEN va deixar defora alguns espais prou importants i d'altra banda no va contemplar aspectes molt importants que caldria regular.