Nota informativa
25 d’octubre de 2001

GOB i CCOO demanen més agents de medi ambient

La CAIB és una de les comunitats amb menys agents per unitat de superfície

La vigilància del medi natural, una tasca fonamental

És evident l’evolució feta els darrers anys per la nostra societat (i els nostres governants) cap a una major sensibilitat per la conservació del medi natural i rural. La normativa associada a aquestes àrees s’ha incrementat considerablement, i podem esperar que a curt termini igualment s’incrementi substancialment la superfície protegida per figures de conservació (la declaració dels futurs parcs i reserves naturals incrementarà espectacularment el percentatge de superfície protegida).

Per això és imprescindible valorar justament la importància que suposa la vigilància del patrimoni natural i de les activitats que s’hi desenvolupen per part de personal competent. La conservació del medi natural no és possible sense la suficient vigilància, que garanteixi el compliment de la normativa. En el cas de les Illes Balears, el cos d’agents forestals és el responsable d’executar aquesta funció. Entre les moltes tasques realitzades per aquests professionals, podem destacar, per posar alguns exemples, que:

En definitiva, el paper dels agents forestals és molt important per a la conservació del medi natural. I ho serà molt més amb l’aprovació dels futurs grans espais naturals protegits de la Península de Llevant, Cala d’Hort, les Salines d’Eivissa i Formentera i la Serra de Tramuntana.

Com sempre, les Illes Balears anam enrera

Els esforços en protecció del medi natural han estat històricament insuficients a les Illes Balears. Recentment el GOB va recordar que la nostra Comunitat és la que disposa de menys superfície d’espais naturals protegits per habitant (aproximadament només l’1’7% del nostre territori està efectivament protegit).

Aquestes mancances s’observen igualment quant a vigilància del medi natural i rural. La CAIB compta amb només 38 agents forestals per a cobrir les aproximadament 500.000 Ha d’extensió de les Illes. Només tres comunitats autònomes viuen una situació més greu que la nostra (Castella-La Manxa, Aragó i Extremadura), si bé s’ha de dir que el nombre d’agents d’aquestes comunitats és espectacular al costat del nostre (473, 330 i 300 respectivament). A les Illes Balears, a cada agent li toca encarregar-se de 13.149 Ha, prop del triple que als agents d’Astúries, Madrid o el País Basc. La mitjana per al conjunt de l’estat se situaria entorn a les 9.700 Ha per agent.

La responsabilitat sobre un major nombre d’hectàrees implica un major volum de feina per agent, cosa que evidentment va en detriment d’una major efectivitat i impossibilita la dedicació a certs temes amb tota la intensitat que seria desitjable (investigació d’incendis, vigilància de caça, control del territori, etc).

En aquests moments, segons el catàleg de personal de la Comunitat Autònoma, existeixen a les Balears 69 places vacants d’agents de medi ambient. Als actuals agents forestals (38) se’ls donarà l’opció de passar al cos d’agents de medi ambient, pel que en cas que tot hi passin encara restaran 31 places no dotades sense cobrir.

Objectiu: incrementar el nombre d’agents

Com hem vist, l’actual dotació d’agents forestals de la nostra Comunitat és del tot insuficient en aquests moments, i si no s’incrementa ho serà molt més en el futur.

Davant aquesta situació, el GOB i CCOO reclamen al Govern que convoqui i cobreixi prest les places vacants existents en aquests moments, de forma que la relació Ha/agent se situï com a mínim a nivell de la mitjana estatal. Per això és imprescindible fer la corresponent previsió pressupostària de cara al 2002.Plana principal