Nota Informativa
7 de desembre de 2001

El GOB denuncia l’abocament incontrolat de runa a terrenys municipals d’Es Carnatge

Es Carnatge és una gran franja costanera situada entre Can Pastilla i el Coll d’en Rebassa, la qual fins al dia d’avui se troba lliure d’edificacions. Tot i això pateix des de fa molt de temps problemes derivats sobretot per l’abocament incontrolat d’escombraries.

Malgrat aquests fets, la zona gaudeix d’una elevada protecció urbanística i ambiental derivada del Pla General d’Ordenació Urbana i de la LEN. D’altra banda una part dels terrenys d’Es Carnatge són de propietat municipal.

Darrerament, però, la situació d’aquest espai està empijorant greument: l’abocament de runa arriba a extrems escandalosos, ja que se produeix de forma incontrolada, sense autorització, sense triar els residus i a terrenys municipals. Si voleu obtenir fotografies dels abocaments les trabaureu a l’adreça electrònica següent: www.gobmallorca.com/imatgesGOB/carnatge.html

Davant això, el GOB ha remès diverses denúncies, tant a l’Ajuntament com al Consell com al Govern, posant de manifest aquests fets i alhora demanant una actuació urgent.

El contingut de la denúncia és el següent:

1.- FETS

 

2.- CONSEQÜÈNCIES D’AQUESTS ABOCADORS

Quan tots aquests materials arriben a aquest lloc són descarregats de qualsevol manera, comportant greus problemes ambientals i per a la salut. De fet aquests abocadors constitueixen una font de contaminació:

 

3.- MANCA D’AUTORITZACIO

Que aquesta activitat d’abocament no disposa de cap tipus d’autorització a fi de dur-los a terme. En concret no disposen de:

 

4.- INCOMPLIMENTS DE DISTINTES NORMATIVES

De fet l’article 34.3.b) de la Llei 10/1998 qualifica com a infracció greu "el abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos, sin que se haya producido daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro la salud de las personas".

L’article 328 fe referència concreto als dipòsits o abocadors de residus sòlids o líquids.

Plana principal