Nota Informativa
18 de desembre de 2001

Es Carnatge, un espai únic dins Palma, es troba fortament degradat i amenaçat

Situació:

Entre Can Pastilla i es Coll d’en Rebassa se situa un espai conegut com Es Carnatge, una zona verda de notables valors paisatgístics, geològics, ambientals i d’ús públic. Es tracta del tram de costa més gran de Palma que resta sense urbanitzar .

Maldament parlam d’es Carnatge, en realitat se tracta d’un conjunt de llocs diferenciats. Es Camp de Tir, Es Carnatge, la Pineda, Sa Galera, Sa Creueta. Cala Pudent. Can Fonoll, etc.

Valors naturals

La zona d’Es Carnatge té un gran interès naturalístic. Per una banda, hi podem trobar el jaciment paleontològic més important de la Mediterrània, a les zones del Camp de Tir i Es Carnatge, que gaudeix d’un molt bon estat de conservació. A un altre sector de la costa (La Pineda) hi trobam un magnífic jaciment de fòssils. L’illot de Sa Galera conté importants restes arqueològiques, com una cova excavada, construccions púniques i restes de ceràmica púnica i romana.

A Es Carnatge es conserven les comunitats vegetals de litoral rocós que era present altre temps a tota la vorera de mar de Palma. A la zona s’han citat espècies de gran importància i escassesa: savines (que constitueixen el darrer savinar del terme de Palma), gatovells (Launea cervicornis) i una planta endèmica que a Mallorca només es troba en aquest indret: l’Helianthemum origaniflorum ssp serrae. Són habituals a la zona gran nombre d’aucells marins, entre els quals destaquen la gavina corsa (Larus audouinii), endèmica de la mediterrània occidental, i el corb marí (Phalacrocorax aristoltelis)

Situació legal

Des de fa anys, aquesta gaudeix de la protecció de diversos Plans i Lleis i la seva conservació està emparada en distinta normativa de tipus urbanístic, ambiental, territorial i patrimonial

En concret Es Carnatge té la següent protecció:

 

La Llei d’Espais Naturals protegeix la franja costanera d’Es Carnatge, mitjançant la declaració d’Àrea Natural d’Especial Interès d’Alt nivell de protecció

Les Directrius d‘Ordenació Territorial classifica la zona com a Àrea de Protecció Territorial

Degradació

Històricament

El seu procés de degradació va iniciar-se a principis del segle anterior a causa de l’obertura de petites pedreres de marès. Posteriorment la zona passà a mans militars, els quals construiren bateries , trinxeres, quarter, túnels,...

Més recentment la zona quedà mol afectada per la construcció de la central tèrmica de Sant Joan de Deu i per l’extensió de la urbanització a la part de Can Pastilla. La construcció de l’aeroport i l’ampliació de la carretera l’acabaren d’afectar

L’abocament incontrolat d’escombros (milers i milers de tones de runa) als darrera vint anys ha significat la degradació més important i la transformació del relleu més espectaculars que en alguns casos han afectat negativament a qualque jaciment 

             Actualment

A pesar de totes les proteccions derivades del PGOU, de la LEN i de les DOT, la zona segueix patint un procés de degradació notable a causa de:

Futur

A més de la lamentable situació actual, no li manquen amenaces futures a aquest lloc. Entre aquestes cal destacar que el punt d’entrada del gasoducte està previst (d’acord amb el Pla Energètic) que sigui per Es Carnatge, amb la qual cosa a més de significar una nova causa de degradació, significaria un clar incompliment de la normativa vigent

Podeu veure fotografies de la degradació de la zona clicant aquí

Plana principal