24 de gener de 2002

El MIMAM preveu obres irregulars al Parc Natural de S'Albufera

Des de fa dies se duen a terme a s'Oberta (desembocadura del Gran Canal de s'Albufera, terme municipal de Muro) obres consistents, pel que s'ha pogut observar, en el dragat del fons del canal i en obres de reforma en els dos malecons que el delimiten. Aquestes obres estan promogudes pel Ministeri de Medi Ambient, i s'emmarquen dins el pla d'actuacions de recuperació de zones afectades per la tempesta del passat mes de novembre.

Des del GOB se considera inadmissible que amb l'excusa de realitzar obres d'emergència s'estiguin realitzant actuacions que res tenen a veure amb els danys generats per al tempesta. Pel fet d'estar considerades d'emergència, aquestes obres no tenen cap estudi d'impacte, ni han passat a informació pública.

El GOB considera que el cas és especialment greu tenint en compte que la zona pertany al Parc Natural de s'Albufera, i que en el Pla d'Ús i Gestió del Parc no se contempla la reforma dels malecons. Tampoc ha estat consultada la Junta Rectora del Parc, que s'hauria de manifestar en relació a obres importants i no contemplades en la planificació del Parc.

Recordem que fins ara un dels malecons que delimiten el canal era utilitzat com a mollet per una sèrie d'embarcacions. El GOB sospita que darrera aquest projecte se podria amagar un "embelliment" dels malecons, per a convertir-los en zona de passeig per als turistes que s'allotgen als hotels propers, i sobretot una ampliació del nombre d'amarraments del mollet, tot i que les actuals instal·lacions ja són il·legals.

El GOB s'ha adreçat a la Conselleria de Medi ambient, sorprès per la passivitat que està mostrant davant unes obres irregulars dins el Parc Natural.

 

Plana principal