Nota informativa
5 de març de 2002


El GOB recorda a la Conselleria de Medi Ambient que el mollet de s'Oberta de s'Albufera és il·legal
La Conselleria negocia amb Costes el nombre d'embarcacions que hi podrà haver


Una de les "obres d'emergència" que el Ministeri de Medi Ambient pretén executar al litoral mallorquí abans de l'estiu és la reforma del mollet d'embarcacions situat a s'Oberta, la sortida del Gran Canal de s'Albufera. Sembla que aquest projecte respon a una demanda directa de l'Ajuntament de Muro sobre el Ministre de Medi Ambient.

Segons l'Ajuntament de Muro, podrien existir més de 70 persones amb "drets" per tenir la seva embarcació dins el canal. Sembla que en aquests moments, Medi Ambient i Costes podrien estar negociant el nombre d'embarcacions que se podrien ubicar en el canal després de les obres en curs.


El GOB adverteix de la il·legalitat del mollet

Aquesta instal·lació nàutica és del tot il·legal, i la seva reforma o ampliació ho seria igualment. Les raons d'aquesta il·legalitat són:

. No existeix sobre la zona cap tipus de concessió vigent per a utilització de domini públic marítim-terrestre. Les preteses "autoritzacions" amb que compten els particulars que hi tenen barca són autoritzacions particulars del propietari del malecó, prèvies a la llei de Costes.

. El Pla d'Ús i Gestió del Parc Natural (el Canal és Parc) no permet aquest tipus d'ús dins els canals (són zones de restauració, i els usos estan molt limitats). De fet, el PRUG ni parla de l'existència d'aquest mollet; sense dubte els redactors del Pla se n'adonaren del problema que suposava aquesta instal·lació, i l'esquivaren hàbilment. Amb la redacció actual del PRUG, aquesta instal·lació és il·legal i il·legalitzable.


Obra d'emergència

A més a més, Costes, pressionada per l'ajuntament de Muro, pretén executar ràpidament la reforma i ampliació del mollet seguin el procediment d'emergència, i per tant sense estudi d'impacte ambiental i sense projecte exposat públicament. Aquesta estratagema està essent emprada igualment per Costes per fer altres obres al litoral de Mallorca.


La tímida posició de Medi Ambient

Durant tots aquests mesos des de que començaren les obres, la Conselleria de Medi Ambient ha adoptat un paper excessivament tímid, cedint excessivament a les pressions de Costes i l'Ajuntament de Muro. El GOB recorda a Medi Ambient que allò que es faci dins s'Oberta s'ha de sotmetre inexcusablement als instruments de planificació del Parc Natural.


Si voleu fotos de les obres, amb qualitat imprimible, posau-vos amb contacte amb nosaltres i demanau per Marga o Joana.

Plana principal