Nota Informativa
16 de abril de 2003

El GOB fa balanç de la política de carreteres de Consell i Govern

El GOB considera que els nous projectes de carreteres que executen Govern i Consell estan provocant un impacte molt elevat

A Mallorca, el transport és l’activitat que més energia consumeix, la causa més important de contaminació atmosfèrica fruit de la combustió dels automòbils i una de les actuacions amb un major consum de territori. Per aquest motiu, el camí cap a la sostenibilitat ambiental passa necessàriament per fomentar el transport col·lectiu, desincentivar el transport privat i evitar la construcció de grans infrastructures viàries (autopistes i autovies) o reformes exagerades de carreteres actuals. -

Les polítiques de transport acaben sent decisives a l’hora d’avaluar els avanços en sostenibilitat

Que se diu en el Programa del Pacte ?

            Un dels compromisos del pacte més publicitats, va ser la reforma del Pla de Carreteres a fi de paralitzar els projectes d’autopistes i autovies. Al mateix temps el pacte en el seu Programa aprovat l’any 99 va decidir impulsar projectes menys impactants  i alhora la promoció del transport públic, ja sigui per carretera ja sigui per ferrocarril.

La realitat ha estat ben diferent

            És cert que el pacte va reformar el Pla de Carreteres, eliminant algunes actuacions de tipus autopista i autovies, substituint-les per desdoblaments. L’any 2000 el Consell de Govern va aprovar definitivament la reforma del Pla Director Sectorial de Carreteres de les Illes Balears en el sentit apuntat més amunt.

          De totes maneres això no va ser suficient a l’hora d’evitar agressions territorials de gran magnitud. La prova d’això són l’execució de molts de projectes com el túnel de Bendinat, la carretera de Sineu, etc. que han provocant destrosses sobre garrigues, pinars, muntanyes, etc.

            D’altra banda s’ha seguit promocionant autovies com és el cas de la carretera a la Universitat, la prolongació de l’autopista de Ponent fins a Peguera, etc.

            A tot això hi hem d’afegir la utilització perversa del nom de “via parc” en comptes de parlar clarament d’autovies o autopistes. És inadmissible que s’intenti amagar la nomenclatura tradicional d’autopistes o autovies usant un eufemisme, com el de “vies parc”

Més autovies i autopistes

Han passat quasi quatre anys  i aquest darrers mesos s’han presentat tot un seguit de projectes que van en sentit contrari del que s’establia en el pacte. Ens referim entre d’altres a la prolongació de l’autopista de S’Arenal fins a Llucmajor, la prolongació de l’autopista de Ponent fins a Peguera, l’autovia fins a la UIB o la 2ª Via de Cintura.

Al llarg del 2002 han passat a informació pública dos macro-projectes, el de Peguera i el de Llucmajor. En els dos casos el GOB hi ha anat presentat al·legacions que han estat rebutjades pel Govern. En el cas de la prolongació de l’autopista fins a Peguera, la situació és encara més paradoxal, ja que ha estat promogut per  l’Ajuntament “sostenible” de Calvià, que utilitza la cosmètica verda de via-parc en comptes d’autopista, justificant-ho amb la sembra de centenars d’arbres (en tot cas molts menys que els s’eliminaran fent l’autopista).

L”’escaletrix” de la carretera de la UIB

Fa unes setmanes es va inaugurar el primer tram del “desdoblament” de la carretera de Valldemossa, des de la Via de Cintura fins a la rodona de Son Tugores. Precisament a la rodona i el pas subterrani s’ha produït unes obres faraòniques, impactants i innecessàries.

 S'ha afegit un carril-bici que d’un impacte exagerat, d’un consum de territori brutal i visalment nefast i d’un cost elevadíssim. Aquest no és el model de carril- bici que ens fa falta.

Si aquest primer tram és l’anticipi del que serà el futur accés a la Universitat, voldria dir que no hem millorat gaire. 

Projectes executats pel Consell de gran impacte

D’altra banda hem vist amb preocupació i indignació com el Departament de Carreteres del Consell  ha anat executat  unes obres absolutament descomunals, nombrosos reformes a carreteres, algunes ja finalitzades i algunes en marxa , tal com les següents

-          Inici carretera del Cap Blanc,

-          antiga carretera de Sineu,

-          Llucmajor a S’Estanyol,

-          Vilafranca a Porreres,

-          Santa Maria a Sencelles,

-          Variant d’Andratx,

-          Accés a Calvià

-          Variant i túnel de Bendinat 

Es tracta de reformes, tramitades moltes vegades com a millora de traçat, condicionament o millora d’un tram i de vagades  om a noves rondes, variants, etc.

Moltes d’aquestes actuacions estan provocant impactes molt negatius, com són:

-          destrucció de vegetació naturals (garrigues i pinars)

-          gran consum de territori

-          destrucció de parets de pedra antigues

-          desfiguració de paisatges

Preocupació pels nous projectes

Els nous projectes que s’anuncien ens omplen de preocupació, ja que provocaran noves agressions territorials, ambientals i paisatgístiques. Són els casos, entre d’altres de:

  -          Inca - Llubí - Santa Margalida

-          Selva – Caimari

-          Sant Joan – Sineu

-          Carretera de Deià a Sóller

-          Pollença- Badia de Pollença

-          Camí de Son Fortesa

-          ........

Un futur diferent

Per al GOB, el govern  que surti de les properes eleccions, ha de canviar de forma substancial la seva política de transports, en el sentit de prioritzar de forma més decidida i amb més pressupost el transport col·lectiu, ja sigui per carretera ja sigui per ferrocarril.

D’altra banda és fonamental que canviar la política de carreteres, en dos sentits:

-          descartant projectes d’autovies o autopistes: S’Arenal – Llucmajor, Universitat, Palmanova – Peguera, 2ª Via de Cintura,...

-          canviant el model de reforma de carreteres, a fi de reduir el seu impacte ambiental, territorial i paisatgístic, evitant així la destrossa de les carreteres secundàries de Mallorca.

Plana principal