Nota Informativa
24 de març de 2004

El GOB considera escandalós el polígon industrial devora el Parc Natural de S'Albufera

El GOB demana al CIM que no doni el vist-i-plau definitiu a un projecte que suposaria edificar 26 Ha devora el Parc Natural

L'acord de la Conselleria de Medi Ambient de donar el vist-i-plau a la darrera deficiència per a posar en marxa el polígon industrial de Ca Na Lloreta, devora el Parc Natural de S'Albufera és escandalós. Ara junts hi resta la decisió final de la Comissió Insular d'Urbanisme.

Aquest projecte de polígon suposarà edificar 260.000 m2 de terrenys agrícoles i forestals del terme municipal d'Alcudia i dotar-los d'usos industrials i de serveis.

Aquest polígon se situa just devora el Parc Natural de S'Albufera i per tant
les conseqüències ambientals, paisatgístiques de la seva construcció i
posterior funcionament poden ser greus pel parc i el seus valors naturals.
Igualment aquest sector afecta a una agrícola, a una zona forestal i a part d'una zona humida encara present en aquest àmbit.

El GOB ha anat presentant diversos al·legacions i recursos a l'esmentat projecte i a les NN.SS. que possibilitarien aquesta nova urbanització i tots ells han estat desestimats.

El GOB confia que la Comissió Insular d'Urbanisme no doni el vist-i-plau a un projecte molt impactant situat a un lloc inadequat.

El Parc Natural de S'Albufera envoltada d'agressions

La protecció del Parc Natural de S'Albufera sempre s'ha vist envoltada de problemes. A més del polígon industrial, hem vist com al seu entorn s'ha edificat massivament (tant la zona humida com la franja costanera) , s'ha projectat un camp de golf, hi funciona des de fa anys una central elèctrica, s'hi aboquen les cendres d'Es Murterar, etc.

{comuni}

Plana principal