Nota Informativa
17 de juny de 2004

FAAVV, Associació d'Usuaris del Tren i GOB presenten al·legacions al Soterrament del Tren i a l'Estació Intermodal de Palma, juntament amb més de 300 persones

Improvisació i presses per iniciar l'execució un projecte al que li manca consens i debat

No se té en compte als usuaris del tren durant el període d'obres, ja que segurament es veuran reduïdes les freqüències de serveis i el temps del trajecte s'incrementarà significativament

Avui matí FAAVV, Associació d'Usuaris del Tren i GOB han presentat al registre del Servei Ferroviari de Mallorca les seves al·legacions acompanyat d'al·legacions signades per un total de 311 persones.

A vista de la informació pública de l'estudi informatiu, projecte bàsic i estudi avaluació impacte ambiental del "Soterrament del Ferrocarril i Estació intermodal a Palma. Mallorca" Terme municipal: Palma publicat en el BOIB núm. 69 de dia 18/05/2004, que tramita la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports , hi presenta les següents

----------------------------------------- AL·LEGACIONS --------------------------------------


1) MES INFORMACIO PÚBLICA I MES DEBAT CIUTADA

Abans de fer un projecte d'aquesta envergadura, era important cercar el consens en el diagnòstic del problema a resoldre, amb les diferents administracions, forces polítiques i entitats ciutadanes, veïnats, etc. També és important tenir un estudi previ, debatut i cercant el consens sobre les necessitats actuals i futures del transport a Mallorca i les diferents possibles solucions.

Per això sol·licitem: un nou termini del període de exposició pública o una ampliació del mateix i al mateix temps l'impuls d'iniciatives per a facilitar el debat i el consens.


2) NO HI HA A DARRERA UN PROJECTE DE PLA DE TRANSPORTS O DE PLA FERROVIARI

El projecte de soterrament i d'estació intermodal parla en nombroses ocasions del "futur creixement ferroviari". Aquesta afirmació no respon a cap Pla de Transports ni a cap Pla de Transport ferroviari.

Són precisament aquests plans que han de decidir les prioritats en els actuacions, les prioritats en les inversions, les magnituds de les obres a realitzar i sobretot les argumentacions i els informacions adequades que justifiquen cada projecte i cada actuació.


3) QUINES SON LES PRIORITATS FERROVIARIES ?

En concordància amb el punt anterior, és a dir a la manca d'un pla on recolzar les actuacions com aquesta Estació i aquest soterrament, no sembla que aquestes obres siguin les prioritàries per al desenvolupament del ferrocarril a Mallorca. Convendria posar damunt la taula projectes com l'extensió del tren a la comarca de Llevant, a Alcúdia, a la Universitat, a l'aeroport, etc, i decidir llavors quines són les prioritàries.


4) SOTERRAMENT DE LES VIES DEL TREN

El soterrament de la línia del tren constitueix una operació amb un cost econòmic molt elevat, i que implicarà recuperar per a la ciutat uns terrenys d'ús ferroviari. El que no s'entén és que el projecte substitueixi l'accés ferroviari per un accés de trànsit de cotxes privats al centre de la ciutat utilitzant el carrer Jacint Verdaguer.

Sols seria admissible la gran despesa que suposa soterrar el tren, si a canvi es guanya tota la superfície per a zona verda de ciutat.

Per això sol·licitem: la supressió de tot el trànsit motoritzat privat en tota la superfície de Jacint Verdaguer, al mateix temps la creació d'una zona verda i d'un carril bici


5) UBICACIÓ DE L'ESTACIÓ INTERMODAL

Un dels problemes principals que pateix la ciutat és l'accés i el trànsit abusiu de cotxes per manca d'alternatives i el que cal es cercar la forma de evitar-ho. La millor solució possible es situar els aparcaments de cotxes fora de la ciutat, garantint als usuaris un accés còmode, ràpid, segur i econòmic, utilitzant el transport públic per desplaçar-se al centre.

No es bo fer tota l'Estació Intermodal en el centre de la Ciutat, és millor que gran part d'ella sigui fora de la ciutat i prop de la via de cintura que es on arriben amb comoditat els cotxes i autocars. Per una Palma més saludable, agradable i atractiva convé evitar l'entrada innecessària de cotxes.
Per això sol·licitem: situar fora del nucli urbà de la ciutat i prop de la Via de Cintura gran part de l'estació Intermodal, fomentant el sistema d'entrada a la ciutat més eficaç, més eficient, més capaç i que mes poc espai urbà ocupi.


6) GRAN PART DE LES OBRES PREVISTES AL PARC DE LES ESTACIONS S'HAN DE DESCARTAR

L'actual parc de les estacions constitueix una de les obres més grana i cares realitzades a Palma als darrers anys. Les obres previstes en el projecte de soterrament i estació intermodal suposarà aixecar i tornar fer el parc de les estacions, construir un aparcament subterrani per a cotxes particulars, un centre comercial, a més de l'estació intermodal.

Des del nostre punt de vista s'ha de descartar absolutament aquestes obres, per innecessàries i impactants. En concret:

- No té cap sentit ni un fer un aparcament subterrani per a cotxes privats que en definitiva acaba fomentat l'ús del automòbil per arribar i circular pel centre

- La idea de fer un centre comercial, constitueix una barbaritat, un ús lucratiu privat amb doblers públics, una competència al ja problemàtic petit comerç del centre i una destrossa innecessària per al Parc de les Estacions.

- A l'Estació intermodal del KM 0 l'entenem com l'estació de Palma o l'estació terminal. Una part de les connexions previstes s'han de fer a la gran Estació intermodal que proposam se situï a la Via de Cintura


7) DESPLAÇAMENT PROVISIONAL, MENTRE DURIN LES OBRES DE SOTERRAMENT DE LES VIES

L'avantatge més evident i conegut per als usuaris del tren, a l'hora de entrar a dins Palma, es el poc temps que es precisa per desplaçar-se de la perifèria al centre de la ciutat en comparació a tots els altres medis de transport. El temps necessari en tren per recórrer a velocitat moderada el tram de la Via de cintura a la Plaça d'Espanya, es inferior als quatre minuts, en autobús tal com es proposa mentre durin les obres el temps necessari es superior als vint minuts.

Per això sol·licitem: que mentre durin les obres de soterrament de les vies, s'habilitin provisionalment totes les instal·lacions necessàries per a garantir el manteniment del servei ferroviari d'entrada fins el centre de Palma.

{comuni}

Plana principal