Nota Informativa
25 de juliol de 2005

El GOB exigeix al Govern la clausura dels camps de golf que no reguen amb aigua depurada
ACTUALMENT AQUESTS CAMPS UTILITZEN DE L'ORDRE DE 15.000 M3 /DIA D'AIGUA DE POUS, QUE PODRIEN ESSER DESVIATS CAP EL CONSUM HUMÀA pesar de que la Llei de Camps de golf parla que aquestes instal·lacions s’ha de regar amb aigua depurada i que el Pla Hidrològic de les Illes Balears estableixen l’objectiu que tots els camps de golf s’han de regar amb aigua procedent de depuradores, la realitat és, però, ben diferent.

A Mallorca funcionen un total de 18 camps de golf i tres mes es troben en construcció. Al mateix temps 14 projectes estan en procés de tràmit

En aquests moments 4 d’aquests 18 camps de golf reguen amb aigua de pous, mentre que n’hi ha 6 més que mesclen aigua de pous i aigua depurada.

Davant els problemes de proveïment d’aigua potable que se comencen a notar, els evidents problemes de sequera derivats per la baixa taxa de precipitació

Davant els clars incompliments legals, davant la necessitat de disposar de recursos hídrics per a usos prioritaris, el GOB proposa que s'utilitzi l'aigua dels camps de golf que a Mallorca encara reguen amb aigua de pous, ja sigui de forma parcial, ja sigui de forma total.

La Llei d'Aigües contempla (punt 2 de l'article 58) l'expropiació forçosa de determinades concessions d'aigua a favor d'usos més prioritaris. Aquesta llei estableix que és molt més prioritari el consum humà que el consum per a ús recreatiu..

Vet aquí la relació d'aquests camps de golf:

Camps de golf que se reguen íntegrament amb aigua de pous

· Roca Viva (Capdepera): 18 forats
· Can Porquer (Pollença): 9 forats
· Son Térmens (Bunyola): 18 forats
· Costa des Pins (Son Servera): 9 forats

Camps de golf que mesclen aigua de pous i depurada

· Pula (Son Servera): 18 forats
- Canyamel: 18 forats
- Vall d'Or (Felanitx): 18 forats
- Biniorella (Andratx)
- Son Antelm (I l II)

Camps de golf que reguen (quasi íntegrament) amb aigua de depuradora

· Ponent (Calvià): 18 forats
· Santa Ponça I (Calvià): 18 forats
· Santa Ponça II (Calvià): 18 forats
. Santa Ponça III (Cavià). 18 forats
· Bendinat.: (Calvià)18 forats
. Son Muntaner (Palma)
. Son Vida (Palma)
. Alcanada (Alcúdia)


EL CONSUM D'AIGUA DELS CAMPS DE GOLF

Un camp de golf de dimensions mitjanes (18 forats) utilitza en l'estiu entre 1.500 i 2.000 m3 d'aigua al dia, l'equivalent al consum d'una població de 8.000 habitants. Clausurant aquests camps de golf que utilitzen íntegrament o parcialment aigua de pous se podrien desviar per al consum humà de l'ordre de 15.000 m3/dia.

Certament aquest elevat consum ja ha provocat i provoca problemes a zones veïnades de camps de golf, en concret a l'entorn del camp de golf de Can Porquer (Pollença) o a S'Horta prop del camp de golf de Felanitx (Vall d'Or), Pula (Son Servera) , can Guilló (Pollença) com a conseqüència de les fortes extraccions d'aigua dels aqüífers, que acaben provocant l'eixugament o la davallada dels nivells mitjans.


PETICIÓ A MEDI AMBIENT PERQUÈ CLAUSURI ELS CAMPS DE GOLF QUE USEN AIGUA DE POUS

La nostra entitat ha reclamat de la Conselleria de Medi ambient la clausura d’aquells camp de golf que no reguen amb aigua depurada i alhora que els pous que usen aquests camps se destinin a altres usos prioritaris, entre ells el consum humà, tal com estableix tant la Llei d’aigües com el Pla Hidrològic de les Balears.
 
Plana principal