Nota Informativa
21 de febrer de 2006


INAUGURACIÓ DE L’OFICINA DEL CANVI CLIMÀTIC
EL GOB RECORDA AL GOVERN QUE L’OFICINA DEL CANVI CLIMÀTIC HA DE TENIR COM A PRIORITAT EL TRANSPORT


Que l’objectiu principal de l’oficina del canvi climàtic de Balears sigui la de comunicar els ciutadans sobre mesures domèstiques per estalviar energia i informació sobre l’estat de l’aire, semblen pobres i insuficients.

Pensam que a més de la sensibilització ciutadana, és fonamental que per part de l’oficina del canvi climàtic abordi de cara les causes reals de les emissions de gasos a l’atmosfera i modifiqui les polítiques sectorials que els provoquen.

En aquest sentit, el transport es la principal causa d’emissions de gasos a l’atmosfera, per tant és sobretot dins aquest sector on s’hauria de fer més incidència, promocionant el transport col·lectiu.


GOVERN: AUTOPISTES 6, TRENS 0

Les declaracions de la consellera d’Obres Públiques Mabel Cabrer, descartant l’obertura o reobertura de noves línies de ferrocarril en aquesta legislatura contrasta amb les 6 autopistes que en aquests moments el Govern està construint o ja ha inaugurat: Variant d’Inca, Inca – Sa Pobla, S’Arenal – Llucmajor, Variant de Llucmajor, Palma- UIB, Palmanova- Peguera.

Aquestes declaracions i sobretot aquests fets, exemplifiquen la política que ha duit a terme el Govern en aquests anys i s’han caracteritzat per la depredació constant del territori, l’impuls del transport privat, etc.

En el tema de carreteres s’ha evidenciat de forma clara quina ha estat la política del Govern d’aquesta legislatura: la destrossa mai no vista, la manca de sensibilitat ambiental, l’impuls del transport privat, l’arraconament del transport col·lectiu, etc.


REDUCCIÓ DE 2,1 MILIONS DE TONES

Segons l’estudi que va realitzar el Govern, les Balears han de reduir en 2,1 milions de tones anuals les emissions de gasos contaminants causant de l’efecte hivernacle que propicia el canvi climàtic.

Les Illes Balears emeten 9 milions de tones de gasos contaminants. Segons el Protocol de Kioto la nostra comunitat autònoma no ha de passar a 6,9 tones. Aquesta xifra surt d’aplicar a l’índex d’emissions de l’any 1990, al qual se li ha sumat el 15 % de marge de creixement.


MESURES QUE PROPOSA EL GOVERN

L’estratègia balear té dues línies d’actuació per a arribar a aquesta reducció:

   * El Pla Energètic

   * El Pla de Transports

En concret alguns de les mesures que el govern impulsa són:

   * La substitució del carbó, el gas-oil i el fuel per gas natural, de
     les centrals tèrmiques, així com a altres indústries, un pic se
     construeixi el gasoducte i se faci arribar als llocs de producció.

   * La interconnexió elèctrica amb la península mitjançant un cable
     elèctric a partir del 2009-2011, que pot aportar un 35 % de
     l’electricitat final que en comptes de produir-se a les Balears ho
     farà a la península.

   * Les mesures d’eficiència energètica contemplades a l’estudi van
     des de l’impuls de electrodomèstics de baix consum, la promoció de
     cotxes de gas-oil, la restricció dels cotxes privats al centre de
     Palma, afavorint el transport públic.

   * Igualment el govern aposta per potenciar l’energia solar per
     encalentir aigua, sobretot als hotels,


CONTRADICCIONS DE LES MESURES DEL GOVERN

Les línies d’actuació i les mesures que impulsa el Govern són insuficients i en tot cas totalment contradictòries amb les polítiques sectorials que s’estan executant en aquests moments

De fet a continuació s’enumeren alguns d’aquests polítiques sectorials que en general suposen un increment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, com el CO2:

   * Noves centrals i noves turbines.- El Pla Energètic aprovat enguant
     preveu l’increment de la potència elèctrica a la Central de Son
     Reus (instal·lant més turbines) i la construcció d’una nova
     central a Cas Tresorer

   * En aquests moments s’és a punt de construir quatre noves grans
     dessaladores (Santa Eulàlia, Ciutadella, Alcúdia i Andratx) que
     com se sap són grans consumidors d’energia elèctrica

   * L’impuls dels transport privat, mitjançant la construcció
     d’autopistes i vies ràpides, tal com apareix al Pla de Carreteres.
     Se tracta de l’autovia entre d’Inca a sa Pobla, Palma – Manacor,
     S’Arenal - Llucmajor, Variant de Llucmajor, Variant d’Inca, Palma
     – UIB, Palmanova – Peguera, i els projectes d’Inca- Manacor i el
     2n Cinturó. A Eivissa hi ha l’autovia de Vila a Sant Antoni i
     l’accés a l’aeroport.

   * L’ampliació dels aeroports: els projectes per ampliar els
     aeroports de les balears pretenen en definitiva incrementar la
     capacitat d’acollida de vols amb la corresponent consum de
     combustible.

   * El cable d’interconnexió elèctrica amb la península, des del punt
     de vista del canvi climàtic l’únic que fa és traslladar el
     problema administratiu a una altra comunitat autònoma, però no
     suposa reduir els emissions de gasos contaminants.

   * El Consell Insular de Mallorca ha decidit fer una aposta decidida
     a construir nous forns incineradors de residus en comptes
     d’apostar pel reciclatge, el compostatge i la reducció. És en
     definitiva seguir amollant a l’atmosfera gasos d’efecte hivernacle.

   * La proposta del govern de restringir l’accés de cotxes privats
     fins el centre de Palma és contradictori amb el projecte de Cort
     per construir a damunt les vies del tren un carrer de quatre
     carrils per afavorir l’accés al centre mitjançant cotxes privats.

   * L’any 2004 s’ha incrementat notablement la construcció o turística
     i residencial i el Pla Territorial suposa la posada en marxa de
     noves urbanitzacions.


Plana principal