Nota Informativa
24 d’abril de 2006


Abocament de milers de tones d’escombros al golf de Puntiró
EL GOB HA DETECTAT I DENUNCIAT DAVANT CORT I EL CONSELL L’OBERTURA D’UNA TRINXERA DE MES DE 15 METRES DE FONDÀRIA QUE ARA S’HI TIREN RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ


Al camp de golf de Puntiró (que és a punt d’inaugurar-se), s’hi estan tirant milers de tones d’”escombros” per omplir una trinxera de més de 15 metres de fondària.

Sembla que aquesta trinxera o aquest clot s’ha fet per treure la terra que s’ha usat per fer el camp de golf. Ara se pretén reblir amb restes de construcció i demolició.

Per aquest motiu el GOB ha fet arribar a Cort i al Consell Insular sengles denuncies en considerar que s’ha produït i s’està produint un impacte ambiental notable i al mateix temps una clara infracció a la normativa vigent, quant a sòl rústic i quant que gestió de residus de la construcció i demolició.

Des de mitjana febrer ha entrat en vigor aquest un servei i una normativa que suposa bàsicament la necessitat de lliurar al servei públic els “escombros” per a la seva posterior reutilització o reciclatge

Aquest fet, a més d’incomplir la normativa vigent quant a residus de construcció i demolició, suposa la vulneració de nombroses normatives, entre els quals cal destacar la Llei de disciplina Urbanística, la Llei del Sòl Rústic, La Llei de Residus, el pla de Residus, etc..

Està clar que la construcció de camps de golf genera impactes ambientals destacats així com transformacions radicals d’espais rurals.


Plana principal