Nota Informativa
22 d’agost de 2006

El GOB denuncia l’abocament d’aigües residuals dins el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca
Les aigües han estat abocades des d’una estació impulsora de la depuradora de la Platja de MuroEl GOB ha denunciat davant la Conselleria de Medi Ambient l’abocament d’aigües residuals no depurades a l’interior del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca. L’abocament, que va tenir lloc fa uns dies, prové d’una estació impulsora ubicada a les Salinetes de Can Picafort. Aquesta estació bombeja cap a la depuradora de la Platja de Muro (ubicada també en el límit amb el Parc Natural) les aigües brutes generades a les urbanitzacions de la zona.

Segons ha estimat el GOB, el volum de l’abocament supera els 200 metres cúbics, i ha inundat gairebé completament un dels estanys de les antigues Salinetes de Can Picafort.

Per desgràcia aquest no és el primer episodi d’abocament d’aigües residuals a la zona. En diferents ocasions en que el sistema de depuració de la Platja de Muro ha tingut problemes, l’IBASAN ha optat per abocar a les Salinetes les aigües no depurades.

L’abocament d’aigües residuals en aquesta zona té importants efectes ambientals. La gran càrrega de matèria orgànica que s’aboca genera l’eutrofització de l’ecosistema, amb canvis a la flora i la fauna. Per altra banda, l’abocament d’aigües fecals suposa a més a més un risc per a la salut de persones i animals. Recordem que just en aquests moments està començant la migració de les aus cap als seus llocs d’hivernada, i moltes d’elles utilitzen les nostres zones humides per descansar i alimentar-se.

Davant aquests fets tan greus, la manca de reacció immediata de la Conselleria de Medi Ambient és escandalosa, i posa de bell nou de manifest el vertader grau de preocupació de la nostra administració ambiental per la conservació dels espais naturals protegits. El GOB exigeix a la Conselleria de Medi Ambient la retirada immediata de les aigües abocades que encara estan embassades, la neteja de la zona contaminada i una solució definitiva que eviti nous abocaments d’aigües brutes dins el Parc Natural.

-- 
A l’adreça http://www.gobmallorca.com/premsa/abocament.htm teniu imatges disponibles de mida publicable.


Plana principal