Nota Informativa
23 de maig de 2007

ELS JOVES DEL GOB FAN CAMPANYA PERQUÈ ELS JOVES VAGIN A VOTAR
El lema diu així : Dia 27 ves a la Platja, però abans, salva-la. VOTAEl Joves del GOB (secció juvenil de l’entitat) ha iniciat, aquests dies, una campanya per promocionar el vots entre estudiants.

El lema triat és el següent:

Dia 27 ves a la Platja, però abans, salva-la. VOTA

Per aquest motiu, han començat a distribuir, especialment a la Universitat , fulls informatius on s’estimula als joves a anar a votar el proper dia 27, a les eleccions municipals, insulars i a les autonòmiques.


A més, al text del full se diu:

“Els joves volem una democràcia viva, participativa i on se’ns escolti.

Una ciutat amb un transport públic de qualitat.

Una illa on se respecti el medi ambient.

Un territori sostenible, obert a la mar i sense especulacions.

Necessitam que se doni suport a les iniciatives ciutadanes, que no se’ns ignori per la nostra joventut i que els nostres drets a un habitatge i a una feina dignes siguin reals.

Recorda: el vot jove és el vot del canvi i Mallorca ens necessita.


Plana principal