Nota Informativa
26 de juny de 2008


TREN SA POBLA – ALCÚDIA

EL GOB CONSIDERA QUE LA PROPOSTA DE TRAÇAT PLANTEJAT PER LA CONSELLERIA DE MOBILITAT ÉS EL MÉS IDONI DES DEL PUNTS DE VISTA TERRITORIAL, AMBIENTAL I DE GESTIÓ DEL SERVEI.
 
L'alternativa proposada amb anterioritat afectava el Parc Natural de S'Albufera. Travessava durant gairebé 1,5 km de zones protegides declarades de màxima protecció i amparades per 5 figures de protecció: dies de rang local, dues de nivell comunitaria i una  d'àmbit internacional. Un impacte que des del GOB consideram inadmisible.Des del punt de vista del GOB, són molts els arguments pels quals és indiscutible que  la proposta de traçat que s'està plantejant pel tren Sa Pobla-Alcúdia, per part de la Conselleria de Mobilitat és el més òptim.

Les dues alternatives

Corredor ferroviari aproximat plantejat per la Conselleria de Mobilitat (marcat en línia negre gruixuda)
Que arribaria a Alcúdia poble i discorreria prop de la carretera MA-13.  
 

Corredor ferroviari aproximat plantejat al 2003 (marcat en línia negre gruixuda)
Que travessaria les zones d’alt valor de protecció de l’Albufera i contemplades a la Xarxa Natura 2000 
Des del punt de vista territorial.

Es planteja una nova infrastructura al costat d'una ja existent, la carretera MA-13, l'entorn de la qual és Sol Rústic General i per tant minimitza l'impacte que es podria generar en cas d'optar per l'opció plantejada al 2003, pel fet d'obrir un nou traçat, que una gran part, discorreria per un Espai Natural Protegit.

Des del punt de vista Ambiental

A dia d'avui, és completament inacceptable l'impacte que representaria l'antiga opció pel Parc Natural de S'Albufera, un espai natural protegit però ja malmès per grans infrastructures com la central tèrmica d'es Murterar, una depuradora i fins i tot amb un projecte de Golf (Son Bosc) que ara es projecte sobre terrenys que haurien de ser part del Parc Natural. La zona per on discorreria el traçat anteriorment plantejat (2003) afectaria un espai inclòs en la Xarxa Natura 2000. Un lloc amparat per 5 figures de protecció
Dues són de rang Local: 

    ANEI, per la Llei I/1991 del Parlament de les Illes Balears.
    Parc Natural, per Decret de la CAIB del 28.1.88, publicat el 14.2.88. 

Dues són a nivell Comunitari: 

    ZEPA
    Reserva Biogenètica del Consell d'Europa 

Una de nivell Internacional:

Zona Humida d'Importància Internacional (RAMSAR), per acord del Consell de Ministres del 25.7.87. La figura de protecció més efectiva és la de Parc Natural, ja que comporta mesures concretes de conservació vigilància i gestió. 

A més és Àrea Important per a les Aus (IBA) i està integrada en el Sistema Europeu de Zones Naturals Agermanades (Eurosite), segons protocol signat a Rochefort-Sud-Mer (Bretanya) el 5.6.1987.

ES0000038 S'Albufera de Mallorca(LIC, ZEPA). Font: www.xarxanatura.es


Des del punt de vista de gestió del servei

Malauradament són moltes les estacions de tren que no acaben de tenir un nombre significatiu d'usuaris pel fet, precisament, de trobar-se allunyats dels nuclis de població (Muro, Llubí, ...). Consideram que seria un greu error que l'arribada del tren fos al costat de la central de's Murterar (proposta 2003), allunyada del nucli on realment hi ha una població permanent tot l'any més elevada, que és el nucli d'Alcúdia. No podem supeditar el servei als ciutadans d'Alcúdia, i per proximitat, als de Pollença, a la possibilitat d'un tramvia, que en cas de construir-se, seria en una fase posterior d'execució del projecte.
Per tant consideram que el tren ha d'arribar al municipi d'Alcúdia, perquè:
    és on es troba el major nombre de població resident tot l'any
    és més aprop de Pollença, una altra població que es beneficiarà de l'arribada del tren
    Alcúdia, està ja avui en dia, molt ben comunicat amb bus amb tot el port d'Alcúdia i també Ca'n Picafort i per tant no cal esperar la possible arribada d'un tramvia per a donar una alternativa de transport públic al major nombre de persones possible.


***

Per tot això, des del GOB  consideram com a única opió viable, de les dues alternatives en discussió, la plantejada per la Conselleria de Mobilitat pel que fa al futur traçat del tren fins a Alcúdia.

Així mateix animam a l'administració a seguir apostant per fer arribar el tren a aquest municipi fent prevaler els interessos generals de la població i el dret de tots a poder gaudir d'un transport públic efectiu i segur; compatibilitzant la construcció d'aquestes infrastructures amb la conservació i preservació dels espais naturals, com és el cas del Parc Natural de S'Albufera, i sobretot, aplicant el sentit comú i la racionalitat en la inversió de doblers públics per a aquestes noves infrastructures.Plana principal