Nota Informativa
7 d’agost de 2008

TREN SA POBLA – ALCÚDIA

EL GOB ALERTA DE LA POSSIBLE AFECCIÓ D'ESPÈCIES AMENAÇADES SI EL TRAÇAT DEL TREN PASSA PER S'ALBUFERA
 
Un impacte que des del GOB consideram inadmissible, i més inacceptable és que vengui emparat per la Conselleria de Medi Ambient


Des del punt de vista del GOB, són molts els arguments pels quals és indiscutible que  la proposta de traçat que s'està plantejant pel tren Sa Pobla-Alcúdia, per part de la Conselleria de Mobilitat és el més òptim: des del punt de vista territorial: perquè es planteja una nova infrastructura al costat d'una ja existent, la carretera MA-13; des del punt de vista de gestió del servei: consideram que el tren ha d'arribar al municipi d'Alcúdia, perquè és on es troba el major nombre de població resident tot l'any, és més aprop de Pollença - una altra població que es beneficiarà de l'arribada del tren -  i perquè Alcúdia, està ja avui en dia, molt ben comunicat amb bus amb tot el port d'Alcúdia i també Ca'n Picafort i per tant no cal esperar la possible arribada d'un tramvia per a donar una alternativa de transport públic al major nombre de persones possible.

Però especialment, hi ha arguments des del punt de vista ambiental que fan completament inviable el projecte plantejat pel batle d'Alcúdia i que a més, consideram inacceptable que se'n doni suport des de la Conselleria de Medi Ambient tal i com ha transcendit públicament, que es suposa que és l'administració amb competències per a preservar les zones protegides i espècies amenaçades que es troben a S'Albufera, un lloc ja prou malmès (central tèrmica d'Es Murterar, depuradora, polígon industrial, projecte de camp de golf de Son Bosc...)


Des del punt de vista ambiental

La zona per on discorreria el traçat plantejat per l'Ajuntament d'Alcúdia afectaria, bé directament, bé per ubicar-se just a la vora, un espai inclòs en la Xarxa Natura 2000. Un lloc emparat per 5 figures de protecció

Dues són de rang Local: 

•    ANEI, per la Llei I/1991 del Parlament de les Illes Balears.
•    Parc Natural, per Decret de la CAIB del 28.1.88, publicat el 14.2.88. 

Dues són d'àmbit Comunitari: 

•    ZEPA
•    LIC
•    Reserva Biogenètica del Consell d'Europa 

Una d'àmbit Internacional:

•    Zona Humida d'Importància Internacional (RAMSAR

Espècies amenaçades

La proposta de traçat que discorre per la zona de s’Albufera discorreria travessant o per la vora d’una zona de canyet que, tot i que en el seu moment es va deixar fora del Parc Natural, és important per a moltes espècies d’aus amenaçades (i per això està declarada Zona d’Especial Protecció per a les Aus, ZEPA, a l’empar de la Directiva 79/409/CEE de protecció de les aus). En concret, la instal•lació de la línia de tren per aquesta zona implicaria un important risc de mort per col•lisió amb la catenària i per atropellament per part de les màquines per a les següents espècies amenaçades:

Espècies considerades “En Perill crític” al Llibre Vermell dels Vertebrats de les Balears:
    Bitó (Botaurus stellaris). S’Albufera és l’única localitat on és present a les Balears. Menys de 5 parelles.
    Hortolà de canyar (Emberiza schoeniclus). S’Albufera és l’única localitat on és present a les Balears. 25-30 parelles.
    Rosseta (Marmaronetta angustirostris). S’Albufera és l’única localitat on és present a les Balears. 3 parelles.

Espècies considerades “En perill” al Llibre Vermell dels Vertebrats de les Balears:
•    Toret (Ardeola ralloides). S’Albufera és l’única localitat on és present a les Balears. 5 parelles.
•    Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon). S’Albufera és l’única localitat on és present a les Balears. Unes 500 parelles, però en forta regressió. La població de s’Albufera constitueix més de la meitat de la població espanyola.

Espècies considerades “Vulnerables” al Llibre Vermell dels Vertebrats de les Balears:
•    Arpella (Circus aeruginosus). S’Albufera és l’única localitat on és present a les Balears. 12 parelles.
•    Gall faver (Porphyrio porphyrio). Espècie reintroduïda i en expansió. Actualment s’Albufera concentra el nucli més important de les Balears, amb unes 200 parelles.

Espècies considerades “Quasi amenaçades” al Llibre Vermell dels Vertebrats de les Balears:
•    Agró roig (Ardea purpurea). S’Albufera és l’única localitat on és present a les Balears. 84 parelles.


És important destacar que bona part d’aquestes espècies s’alimenten habitualment a la perifèria de la zona humida, entrant i sortit cada dia de s’Albufera, pel que un traçat que discorri per fora de la zona humida però proper a ella podria ser igualment nefast per aquests animals amenaçats.

Per tot això, des del GOB consideram com a única opció viable, de les dues alternatives en discussió, la plantejada per la Conselleria de Mobilitat pel que fa al futur traçat del tren fins a Alcúdia.

Així mateix demanam al Conseller Grimalt que actui vertaderament con un "Conseller de Medi Ambient" i no com un polític a mercè del batles del seu partit (UM) i faci prevaler la preservació i conservació dels espais protegits i espècies amenaçades, que és la seva competència, per damunt d'interessos partidistes.

Plana principal