Nota informativa
13 d'agost de 2008


LA PLATAFORMA «TREN FINS A ALCÚDIA» RECLAMA L'ARRIBADA DEL TREN FINS A LA ZONA
AMB MÉS DENSITAT DE POBLACIÓ RESIDENT


Avui s'ha presentat a Alcúdia la Plataforma "Tren fins a Alcúdia" que aposta pel corredor Nord plantejat per la Conselleria de Mobilitat ja que consideren que és la que dona resposta a les necessitats de desplaçamanet freqüent dels qui utilitzaran el tren tot l'any.
________________________________________________________________________

La Plataforma "Tren fins a Alcúdia" està formada per un grup de ciutadans i ciutadanes d'Alcúdia i compta amb el suport del GOB. L'objectiu de la Plataforma és que el tren arribi a Alcúdia, i que arribi de manera ràpida fins al poble.

La Plataforma defensa l'arribada del tren per l'anomenat corredor Nord (paral•lel a la carretera de Palma a Alcúdia, i pel nord del Puig de Sant Martí) perquè és el que permet un tren moden, proper als usuaris, respectuós amb el medi ambient, compatible amb el tramvia i de ràpida execució.

Els arguments que la Plataforma posa de manifest a favor del corredor ferroviari plantejat per la Conselleria de Mobilitat són:

•    permet l'arribada del tren fins a Alcúdia poble, la zona de més densitat de població resident (Alcúdia poble i zona propera al moll).
•    perquè les estacions allunyades de la població no són una bona solució. Hem de descartar el corredor Sud, que faria arribar el tren a la zona d'El Fogueró, molt enfora del nucli urbà i aïllada
•    la solució del corredor Nord permetrà tenir el tren ràpidament
•    el corredor Sud té un greu impacte sobre S'Albufera i suposaria una afecció molt greu a espècies amenaçades si el traçat del tren passa per s'albufera
•    l'arribada del tren a Alcúdia fa més fàcil la construcció d'un tramvia cap al Port de Pollença i Can Picafort i aprofita una infrastructura ja existent

En definitiva, la Plataforma demana que ara, que vertaderament tenim l'oportunitat que el tren arribi fins a Alcúdia (tenim els doblers i la voluntat política) cal aprofitar-la i cal que els veïns d'Alcúdia hi puguin dir la seva. Per això la Plataforma té previstes actuacions d'informació i divulgació amb l'objectiu de generar debat i exigir als responsables polítics que el tren arribi ja i que, a més, arribi a la zona amb una densitat de població resident més important per a que realment esdevengui una alternativa més sostenible al transport convencional habitual de la zona Nord.Plana principal