Nota informativa
19 de novembre de 2008

EL GOB DEMANA AL GOVERN ANTICH UN CANVI EN LA POLÍTICA ENERGÈTICA

El Sr. Antich sembla estar obsessionat en construir més i més infrastructures, assumint la política energètica dels seus antecessors.

______________________________________________________________

Tot i que les previsions i inversions del Pla Director Sectorial Energètic (2005) ja foren considerades excessives i insostenibles pel GOB, la política energètica de l'actual Govern, s'ha caracteritzat en aquest primer any per apostar per més infrastructures, més megawatts, però el que és pitjor és que es fa sense cap tipus de planificació ni revisió del Pla Director Sectorial Energètic.

A banda de l'increment de la producció a Son Reus, la nova central a Cas Tresorer (Palma) i l'anunci de la construcció d'una nova central al Parc BIT, hem vist com al sòl rústic hi proliferen instal·lacions fotovoltaiques, la majoria d'elles sense representar un complement agrícola sinó més aviat l'ocupació del territori per a un nou lucre dels promotors privats.

A tot això a més, es suma l'anunci del President Antich aquesta setmana assegurant que abans que acabi aquesta legislatura estaran acabades les dues infrastructures heretades de la planificació energètica del Govern Matas: el gasoducte que ha de connectar la península amb les Illes i el cable elèctric d’interconnexió. Una infrastructura aquesta darrera, que en el primer govern Antich es va descartar però que ara ni tan sols és qüestiona si és o no necessària i pertinent.


PERQUÈ A LES ILLES BALEARS NO HI ANÀLISI D'ALTERNATIVES JUSTIFICADES AMB CRITERIS TÈCNICS I AMBIENTALS?

El Sr. Antich s'ha oblidat de Kioto? s'ha oblidat que la les Illes Balears han superat un 76% el límit d'emissions respecte l'any 1990, quan Kioto només permetia que ho fes un 15%?

Esperam que com a mínim, no assumeixi el discurs de l'anterior Conseller de Medi Ambient (el Sr. Jaume Font, PP) que assegurava que el cable elèctric ajudaria a les Balears a complir Kioto perquè es produiria l'energia i per tant les emissions en altres indrets.

Perquè NO al cable elèctric

·    perquè no és necessari
·    perquè 300 MW enfront als 2.000 instal·lats actualment a Balears, no donaran seguretat al sistema en cas de pana (com a molt es cobriria una part del consum de Palma!)
·    perpetua la dependència del nostre sistema energètic de l'exterior i de combusitbles fòssils
·    trasllada el problema a una altra banda
·    implica la possibilitat de consumir energia d'origen nuclear
·    tècnicament no és l'opció més eficient per les pèrdues que es produeixen en el transport de l'energia
·    implica unes grans obres d'infrastrucrures, tant al lloc d'origen com d'arribada
·    s'accentua la sensació de no tenir límits en el consum; una sensació falsa amb 300 MW més, però que incentiva un model de consum irresponsable i insostenible.

Què cal qüestionar d'aquesta infrastructura

Animam al Govern Antich a fer-se les següents preguntes i a respondrer-les als ciutadans:

Es podrien obtenir millors resultats amb igual quantitat de recursos?

Sí, invertint els prop de 400 milions d'euros que costarà la nova infrastructura en eficiència energètica, energies renovables i en campanyes per a un ús racional de l'energia, probablement Mallorca tendria més que suficient per plantejar un futur energètic sostenible.

És el millor moment per fer una infrastructura d'aquest tipus?

Quan les evidències diàries fan evidents les problemàtiques (ambientals, socials i econòmiques) derivades d'un model energètic basat en els combustibles fòssils que s'acaben i que a més contaminen, les Illes Balears, es plantejen fer inversions per perpetuar aquesta dependència de combustibles fòssils. No seria més intel·ligent i responsable invertir els recursos en minimitzar aquesta dependència i la nostra contrubució a la crisi energètica i ambiental global?


CANVI MODEL ENERGÈTIC: GENERACIÓ DISTRIBUÏDA, ENERGIES RENOVABLES, EFICIÈNCIA I ESTALVI ENERGÈTIC

Millorar l'eficiència energètica de la producció i consum de l'energia, fer un ús racional de l'energia i anar substituïnt les fonts d'energia brutes i no renovables per fonts d'energia netes i renovables d'una manera planificada i coherent amb la nostra realitat territorial, són les fites que haurien de guiar qualsevol estratègia cap a la sostenibilitat energètica de les Illes Balears

Les propostes del GOB:
A l'àmbit de la producció
Descentralització dels sistemes energètics
Diversificació energètica
Energies renovables

A l'àmbit de la demanda

Estalvi i eficiència energètica: ús racional de l'energia
Gestió de la demanda
Aturar el desenvolupament urbanístic

Per tot això, és urgent reformar dràsticament i en profunditat el pla energètic, qüestionar les grans infrastructures i apostar per una planificació ordenada, racional i responsable.Plana principal