Nota Informativa
1 de desembre de 2008

Dia d'Acció global contra la incineració

EL GOB DENUNCIA UN COP MÉS LA PERVERSIÓ DEL MODEL DE GESTIÓ DE RESIDUS BASAT EN LA INCINERACIÓ.

No es pot parlar de sostenibilitat quan es parla d'incineració.


En el Dia d'Acció Global contra la incineració, que es celebra anualment i que ja va per la seva setena edició, el GOB reitera la denuncia vers la irresponsable promoció i financiació de la incineració com a model de gestió de residus a Mallorca. El GOB exigeix alternatives adreçades a una política de "residu zero": prevenció, minimització, reutilització i reciclatge de residus.

LES RAONS

1er. La incineració no és un model ni avançat ni sostenible per a la gestió dels residus a les Illes Balears, sinó tot el contrari.

·    La incineració és incompatible amb el reciclatge i la reutilització. Els objectius del Consell és passar d'incinerar un 32% dels RSU a incinerar-ne un 62% al 2013, clarament l'aposta és per la INCINERACIÓ i no pel reciclatge. Les inversions que ara es fan per ampliació la incineradora es veuran amortitzades i més justificades quan més residus es cremin.

·    El passat mes de juny, la Comissió Europea va treure la Directiva de Residus que estableix l'bjectiu del 50% de reutilització i reciclatge de RSU pel 2020. Apostar per seguir incrementant la incineració, no és un avanç sinó un retrocés que ens posa en evidència davant de la comunitat internacional.

·    Es parla de ”abocament zero” pervertint, per similitud, el missatge de “residu zero” que és pel que aposten els països avançats en matèria de residus i medi ambient. “Residu zero” és disminuir la producció de residus i apostar de manera decidida per la reutilització i el reciclatge; “abocament zero” és un frau:
·    1er, perquè no és veritat que es deixi'n d'abocar residus. De fet, la clausura de Son Reus, ve acompanyada d'una obertura d'un nou abocador – que inicialment havia de ser de 2.000m2 i que actualment ja es preveu de 80.000m2 –  posant de manifest l'absència de polítiques adreçades a la minimització dels residus i del reciclatge
·    2on perquè les restes de cendres i escòries derivades de la incineració seguiran sent abocades de manera controlada pel fet de ser un residu tòxic i perillós.


2on. L'electricitat que es genera cremant fems no és neta ni renovable

La incineradora de Son Reus ha estat denunciada en diverses ocasions per Greenpeace i el GOB des d'abans de la seva construcció l'any 1990. Les dioxines i furans que es generen en la incineració tenen una elevada toxicitat i es troben recollides al Conveni de Estocolom sobre Composts Orgànics Persistents. Els seus efectes sobre la salut són càncer, danys als sistema immunològic, reproductor, endocrí i nerviós i alteracions del desenvolupament intel·lectual infantil.

Segons TIRME (dades de 2007), de les 569.245 tones de residus generades en la illa de Mallorca, 318.015 acaben incinerades. Això provoca la generació de 76.670 tones d'escòries i 31.895 de cendres cimentades. Les cendres i escòries contenen substàncies d'elevada toxicitat amb metalls pesats (cadmi, plom, mercuri, crom, coure) i acumulen fins a més del 90% de les dioxines i furans que es generen en la incineradora a causa dels filtres que fan que les emissions per la xemeneia sigui menors.

No existeixen nivells segurs d'emissió per a aquest tipus de substàncies, perquè tarden dècades en degradar-se, són biocamulativas i es concentren en tots els organismes de la cadena alimentària augmentant en les últimes baules com l'ésser humà.


3er. L'electricitat que es generarà al 2010 no arribarà ni a un 5% de l'electricitat que demanden els habitatges de Palma.

Segons dades del Pla Director Sectorial Energètic, al 2003 la crema de fems va generar aproximadament 131.000 MWh. Quan s'hagi culminat l'ampliació de la incineradora, es generaran aproximadament 300.000 MWh/any i això dista molt dels 1.732.246 MWh any que consumí Palma ja en el 2005.

En aquest sentit demanam al Consell que no digui mentides per justificar l'exagerada inversió i aposta per la incineració i per la rendibilitat de l'empresa concessionària TIRME.


EL GOB INSTA, UN COP MÉS, AL CONSELL DE MALLORCA A MODIFICAR LES SEVES POLÍTIQUES RESIDUS O, COM A MÍNIM, A NO DIR MENTIDES NI CONFONDRE ALS CIUTADANS.

El GOB insta una vegada més al Consell de Mallorca a replantejar-se la seva aposta de futur en matèria de residus a Mallorca, a donar una informació clara i a no confondre al ciutadà (una política basada en la incineració no és compatible amb una política de gestió i tractament enfocada cap a la reducció i el reciclatge, no hem d'oblidar que quan més cremen, més guanyen!) i la generació d’electricitat (45 MW de potència vs el 1.500 MW que es preveuen tenir instal·lats al 2015) no justifiquen aquesta aposta tan important (política i d’inversió) per la incineració.
Plana principal