Nota informativa
23 de gener de 2009


El GOB localitza una corpatassa tirotejada a Na Borges

És impossible confondre aquesta espècie protegida amb una espècie caçable, pel que estam segurs que qui disparà sobre ella sabia el que feia.


Aquests dies el GOB està realitzant el recompte hivernal d’aus aquàtiques, que es coordina internacionalment. Amb aquest recompte, que es realitza anualment, es pretén conèixer l’evolució i moviments de les poblacions d’aus aquàtiques a Europa. Recordem que durant l’hivern, una part important de les aus aquàtiques del nord i el centre d’Europa es desplacen a les zones humides de la Mediterrània, on hi troben unes condicions més favorables.

La corpatassa (Phalacrocorax carbo, Cormorán grande en castellà) és una d’aquestes espècies que ens visiten durant l’hivern, i s’instal·la a zones humides i algunes badies on s’alimenta de peixos. El Torrent de na Borges (Artà-Santa Margalida) és una zona adequada per la corpatassa i altres aucells que s’alimenten de peixos (agrons, setmesons, arners, ...) i cada hivern s’hi instal·len un parell de corpatasses.

Durant el recentment realitzat recompte d’aus aquàtiques realitzat a Na Borges, localitzàrem un exemplar mort de corpatassa. L’animal havia mort poques hores abans, i eren perfectament observables els impactes dels perdigons que li causaren la mort. Aquesta és una espècie protegida a les Balears, i que és impossible confondre amb cap de les espècies caçables a Mallorca. Per tant, podem afirmar amb seguretat que “l’escopeter” que la va abatre sabia perfectament que estava disparant sobre un animal no caçable, i per tant protegit. L’animal fou traslladat al COFIB per tal de verificar la causa de la mort.

El GOB s’ha adreçat a la Conselleria de Medi Ambient per tal que iniciï una investigació que determini l’autor de la mort d’aquest animal. Per desgràcia, la mort d’espècies protegides a causa de dispar segueix essent una realitat a les Balears.

Podeu descarregar una imatge de la corpatassa morta a: http://www.gobmallorca.com/premsaPlana principal