Nota Informativa
28 de gener de 2009

-------------------------------- La proposta de decret-llei turístic----------------------------------

El GOB demana responsabilitat política davant el compliment de la normativa urbanística i turística.

LA NECESSITAT DE MILLORAR I MODERNITZAR NO IMPLICA NECESSÀRIAMENT AMPLIAR,  I MOLT MANCO JUSTIFICA FER-HO AL MARGE DE LA LEGALITAT.

El GOB té demanada des de fa unes setmanes una entrevista amb el President Antich per tractar aquest tema i d'altres que preocupen a l'entitat ecologista. De moment, no tenim resposta. El GOB considera que l'aprovació del Decret Nadal pot constituir un precedent molt delicat d'una nova modalitat d'urbanisme a la carta.
________________________________________________________________________

El GOB ja ha manifestat en diverses ocasions la seva oposició al decret de mesures urgents de modernització de la planta hotelera, el "decret Nadal". Aquest decret-llei, tal i com està plantejat representa "via lliure" per al sector turístic per a la construcció/rehabilitació (o modernització) al marge de la legalitat vigent.

LA CRISI NO POT SER L'EXCUSA PER ACTUAR AL MARGE DE LA LEGALITAT.
LA URGÈNCIA NO S'HA DE CONVERTIR EN TEMERITAT, CAL RESPONSABILITAT.

És més que evident que la situació de crisi no ha de servir per eliminar filtres legals al creixement.

Més aviat hauria de servir per replantejar el model econòmic i turístic que ha duit aquestes illes al col·lapse ambiental i a la degradació derivada precisament d'un model turístic i urbanístic que ha crescut a cops de "booms" sense planificació prèvia i tenint com a conseqüència un consum de territori exagerat, una degradació del paisatge, el col·lapse de les infrastructures i la sensació de pèrdua de qualitat de vida.

A més, ara precisament és el moment d'actuar amb responsabilitat. La urgència que s'amaga darrera l'impuls de "polítiques valentes" (tal i com ha dit, el Conseller de Turisme, Miquel Nadal) pot convertir aquestes actuacions polítiques en precedents delicats davant d'altres sectors que, com el turístic, poden exigir també per a ells "excepcions a la norma" per afavorir la seva dinamització econòmica.


UN PRECEDENT PERILLÓS D'UNA NOVA MODALITAT D'URBANISME A LA CARTA

El PP va amparar excepcions/il·legalitats urbanístiques via llei, molt sovint, a través de la Llei d'Acompanyaments de Pressuposts, ara el el Govern pretén ho vol fer mitjançant un decret de mesures urgents.

Des del GOB consideram inadmissible que un determinat sector econòmic es vegi privilegiat davant la resta. Agilitat administrativa, sí, però per a tots i sempre que no impliqui la no necessitat de les preceptives llicències. Excepcions a la normativa urbanística, i en aquest cas turística, baix cap concepte ni per cap tipus d'obra.

Aquest és el missatge que el GOB vol transmetre al President Antich, tot i que potser no arribem a temps, davant la "suposada urgència" i "responsabilitat" a la que apel·la UM per exigir que es dugui al Consell de Govern d'aquest proper divendres.Plana principal