Nota informativa
16 de febrer de 2009

El GOB alerta sobre l’ús il·legal de verí durant aquestes setmanes
El mes de febrer és, amb diferència, el que es troben més milanes enverinades

Aquestes setmanes són especialment complicades per la població de milanes que viuen a Mallorca, ja que l’estadística de mortalitat indica que el mes de febrer és, amb molta diferència, el moment en que hi ha més possibilitats de patir enverinament.
Al llarg dels darrers 9 anys en que s’ha realitzat el seguiment de milanes mitjançant emissors de ràdio, el resultat de l’analítica dels cadàvers localitzats ens indica que el mes de febrer, amb 7 milanes enverinades, és el que mostra una major incidència d’aquest problema, seguit pels mesos de juliol i agost amb 3 milanes enverinades en cada cas.


Verí i caça semblen relacionats

Per al GOB resulta simptomàtic que els mesos d’octubre-gener acumulin només 3 milanes enverinades al llarg dels darrers 9 anys. La temporada de caça menor a Mallorca comprèn també els mesos d’octubre a gener.

L’ús del verí al medi natural, tant a les Illes Balears com a la resta d’Espanya, sembla relacionat en bona part amb la gestió cinegètica que es realitza a determinats vedats de caça. Així, té sentit que durant els mesos de caça menor no es col·loqui verí al camp, ja que els propis cans de caça en podrien resultar enverinats. Després del tancament de la temporada de caça a finals de gener, sembla que durant el mes de febrer alguns vedats de caça realitzarien tasques de control de depredadors (moixos, genetes, marts) que es suposa podrien afectar negativament les espècies d’interès per a la caça (bàsicament el conill i la perdiu).

El verí és un sistema senzill per eliminar predadors, però afecta indiscriminadament a espècies protegides com la milana, a la que aquest problema ha col·locat en el llindar de l’extinció a les Illes Balears. Per això, la col·locació de verí al camp és il·legal, i l’enverinament d’espècies protegides és un delicte.


La milana, el voltor i la miloca, tres espècies amenaçades pel verí

La Conselleria de Medi Ambient aprovà l’any passat el pla de recuperació de la milana i el pla de maneig del voltor, i està tramitant el pla de conservació de la miloca. Les tres són espècies d’aus rapinyaires a les que el verí afecta de forma important. De fet, els tres plans identifiquen el verí com el principal problema per a la conservació d’aquestes espècies, i es preveuen actuacions per combatre’l. L’enverinament és la causa de mort d’entre el 56% i el 86% de les milanes que controla el GOB.


El GOB fa una crida a la responsabilitat, i insta la Conselleria de Medi Ambient a intensificar la tasca de control aquestes setmanes

El control poblacional de determinades espècies de predadors es pot realitzar de forma autoritzada i amb sistemes selectius. Així, la Conselleria de Medi Ambient autoritza el control d’aquests animals (bàsicament moixos assilvestrats) mitjançant gàbies–trampa. La col·locació de verí és il·legal, i és perseguida pels agents de l’autoritat (Agents de Medi Ambient i Seprona). A les Balears ja hi ha hagut condemnes de presó i tancament de vedats de caça per mor d’aquestes pràctiques il·legals.

Així mateix, des del GOB instam la Conselleria de Medi Ambient a intensificar aquests dies les accions que du a terme per la lluita contra el verí (inspeccions a finques i recerca amb la brigada de cans especialitzats en la recerca de verí).


Reclamam la col·laboració ciutadana

Des del GOB demanam ajuda a aquelles persones que, passejant pel camp, trobin animals morts que podrien haver-se enverinat (aus rapinyaires, eriçons, moixos, genetes, marts, cans i altres carnívors). Cas de localitzar-ne, no tocar mai l’animal mort ni el seu entorn, i adreçar-se a la Conselleria de Medi Ambient (971 176 800), al Seprona (062), al GOB (971 496 060) o al telèfon gratuït SOS-Verí (900 713 182).
Plana principal