Nota Informativa
10 de març de 2009

EL GOB DECEBUT PER L'ACTUACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PALMA A LA FAÇANA MARÍTIMA

El GOB qüestiona que s'hagi tengut realment en compte, l'impacte de les edificacions previstes en aquesta "nova façana marítima", especialment pel que fa al Palau de Congressos i hotel annex.
_______________________________________________________________________

Avui es celebra el ple extraordinari de que ha de donar llum verda a les modificacions del PGOU (Pla General d'Ordenació Urbana) que permetran fer realitat la nova proposta de façana marítima d'Aina Calvo. Una proposta que per una banda, permetrà la recuperació com a espai lliure una zona abans destinada a l'edificació de pisos de luxe - tot i que amb diversos edificis de serveis públics (sense saber quins) entaforats enmig -  que haurà de suportar l'impacte ambiental i paisatgístic que representarà el palau de congressos i especialment l'hotel annex. Un hotel pel qual, la Senyora Calvo, ha fet una modificació puntual exprés i ad-hoc que li permetrà superar l'altura permesa en el planejament actual Urbanisme a la carta un cop més.

Després que l'Ajuntament de Palma desestimàs les al·legacions del GOB pel que feia a la modificació de la façana marítima - que hauria d'haver inclòs l'àmbit d'Es Jonquet i que, al nostre entendre, perjudica un cop més la ja maltractada barriada del polígon de llevant, omplint-la de més i més edicacions i blocs de pisos, en comptes de dotar-les de serveis i zones verdes - es va proposar la segona modificació del PGOU per permetre més altures a l'Ajuntament del Palau de Congressos, del qual en té la concessió la cadena Barceló. Una modificació puntual, forçada i precipitada, que no hauria de respondre a la manera de "fer ciutat" de la nova batlessa. De fet, sembla que l'obstinació de la Sra. Calvo d'inaugurar un Palau de Congressos durant la seva legislatura va enterbolir el sentit comú que ens hauria duit a anular la tramitació del palau de congressos i hotel annex en adonar-se que part del projecte estava previst en un solar que no era de propietat municipal.

No podem obviar l'impacte que tendran tots els edificis i l'aparcament que es construiran en el que hauria de ser un parc públic exclussivament, i especialment el palau de congressos i el seu altíssim hotel, i el trànsit i problemes de massificació que generaran a primera línia aquestes infrastructures i que la Sra. Calvo considera que es resoldran amb el 2on cinturó de Palma.

Amb aquesta darrera actuació, perdem l'oportunitat de convertir l'entrada de la ciutat en una gran zona verda i no l'entrada a una ciutat de ciment i asfalt.Plana principal