Nota informativa:
13 de març de 2009

AMICS DE LA TERRA, CCOO, GOB I MASSA CRÍTICA REIVINDIQUEN LA IMPLANTACIÓ DELS CARRILS BICI A PALMA

Amb motiu de l'oposició d'alguns veïnats i comerciants de la zona de Pere Garau al carril bici en execució, volem deixar constància del nostre suport a la iniciativa de Cort, immersa en la nova política d'implantació real de l'ús de la bicicleta a la nostra ciutat.

Una part molt important de la ciutadania reclamam des de fa molts d'anys una ciutat més justa i més humana on vianants i ciclistes puguin guadir de l'espai que ens pertoca i en el que, avui dia predomina el cotxe. Pere Garau n'és un clar exemple i consideram que la delimitació del carril bici previst allà, ha d'iniciar una altra manera de viure la ciutat i els barris.

ELS ARGUMENTS PER DIR SÍ ALS CARRILS-BICI A PALMA

Els arguments per a aquesta reivindicació són molts:

·    Els carrers de Ciutat són, avui en dia, un lloc de pas, un magatzem de vehicles i un espai desagradable i hostil per a les persones.
·    El ciutadà no motoritzat, un percentatge que gairebé arriba a ser d'un 50% de la població, tan sols pot gaudir d'una quarta part de l'espai que li pertoca. Cal democratitzar l'ocupació dels carrers.
·    Algunes zones de Ciutat superen els nivells de concentració de contaminants permesos: zona Güell, Manacor, Gral. Riera, Eusebi Estada…
·    Moltes ciutats del territori espanyol que compten amb una bona xarxa de carrils bici i sistemes de lloguer de bicicletes que funcionen molt bé, és el cas de Barcelona, Córdoba, Gijon, Vitòria-Gasteiz...

Per desgràcia, hem patit les polítiques irresponsables d'anteriors governs municipals que han incrementat aquesta injustícia social i que han fomentat una ciutat incívica i pensada única i exclusivament pels cotxes. En determinats casos, s'havien anunciat actuacions que mai es varen arribar a dur a terme,com els carrils-bici projectats de Nuredduna- pl. Columnes- Francesc Manuel de los Herreros- pl. Pere Garau-Capità Vila, que es presentà en premsa al gener de 2006 amb el titular: “La nova xarxa de carril-bici suposarà 2.125 places menys d’aparcament”, però que no s'arribà a executar.

Amb l'execució ara d'aquest carril bici de circumval·lació, Cort cumpleix amb una responsabilitat social i amb un interès per res minoritari. Altrament:
·    Aquest carril bici resulta segur per vianants i per les bicicletes. En els indrets de confluència amb vianants (voreres, passos de vianants i semafòrics) estan previstos elements de senyalització.
·    Segons informació dels tècnics municipals, l’amplada de la calçada resulta suficient pels vehicles i autobusos, i servirà per pacificar el trànsit.
·    Les alternatives a la reducció de places d’aparcaments hi són: tant en superfície com en places subterrànies, entre altres mesures projectades competència de Cort.
·    A més, cal recordar que caminar i anar en bicicleta van de la mà del comerç de proximitat, guanyant en clientela potencial.

Finalment, cal esmentar que, en aplicació del reglament de participació ciutadana s’ha permés aportar suggeriments d’interès col.lectiu en termes de mobilitat, salut pública i la millora de la qualitat de vida.

REIVINDICAM L'ÚS DE LA BICICLETA COM A MITJÀ DE TRANSPORT

En dues rodes fas salut , economia i promous el respecte, envers tu i la societat:
·    Salut: física i psíquica, silenci, comunicació i convivència, puntualitat
·    Economia: temps, stres, petroli
·    Respecte: té menys perill, facilita aire net, desocupa espai públic.

Això que es pot veure com innecessari per algunes persones, representa una oportunitat per altres: cal temps per admetre nous valors –els més antics- com el caminar i anar en bicicleta, per incorporarlos i per conviure amb els canvis.

Les reticències a perdre privilegis d’ús privat de l’espai públic (aparcaments, trànsit…) son comprensibles però no defensables.
 
Per tot això, i reclamant una ciutat pensada per a les persones i amb l'objectiu de reduir la dependència del cotxe, demanam a l'Ajuntament de Palma, que executi els carrils bici previstos en el Pacte de governabilitat de Cort, i s’atengui la recomanació del Defensor de la ciutadania quan diu que Cort ha de millorar la seguretat vial de ciclistes, crear xarxes de rutes per a bicicletes i  poder combinar la bici amb els sistemes de transport públic a CiutatPlana principal