Nota informativa
24 de març de 2009

GOB, FUNDACIÓ BALEAR SOSTENIBLE I EL COL·LEGI DE SANT PERE   NETEGEN EL LITORAL DE SON REAL (SANTA MARGALIDA)

Demanen actuacions de les institucions per conscienciar la població per què no s'embruti la mar

El GOB en col·laboració amb la Fundació Balear Sostenible, alumnat i professorat d’educació secundària obligatòria del Col·legi de Sant Pere realitzà ahir dilluns una jornada de voluntariat ambiental que va consistir en la neteja del litoral de Son Real. Es va organitzar una recollida selectiva, separant en bosses els diferents residus recollits: envasos de plàstic que encara es poden reciclar; envasos de vidre; i la resta de material no reciclable. En la jornada de voluntariat ambiental en total participaren 149 persones (140 alumnes d’ESO i 5 professors/es del C. de Sant Pere i 3 educadors ambientals del GOB.

Va ser una acció simbòlica i reivindicativa per cridar l'atenció i sensibilitzar sobre la contaminació que pateix la mar, un problema ambiental que afecta al nostre litoral cada any especialment a l'estiu, degut a la massificació i a l'ús intensiu de la costa.

Amb aquesta acció el GOB demana que l'administració no només es faci responsable del manteniment i la neteja del litoral, sinó que faci feina per evitar l’arribada de brutor a la mar. A la vegada feim una crida a la població per què col·labori en el manteniment de les platges i del litoral no embrutant-lo.


La procedència de la brutor a la mar

La brutor present a la mar i que moltes vegades acaba a les nostres costes té, principalment, tres orígens:
- Abocaments des de la costa per part de banyistes i d'emissaris de depuradores.
- Vaixells i altres embarcacions.
- Una petita part prové d'altres països (Nord d'Àfrica i Mediterrània oriental) a causa de les corrents marines


Propostes del GOB per resoldre aquest problema

La clau per solucionar aquest problema és actuar sobre les fonts i els agents responsables i corresponsables de la contaminació de la mar amb l'objectiu principal d'evitar que s'embruti la mar.

- Actuació de l'administració.

L'administració té l'obligació d'evitar l'abocament de fems a la mar i de mantenir el litoral net i en bon estat de conservació. L'administració ha de prevenir la contaminació. Per evitar la contaminació de la mar és fonamental que l'administració corregeixi la saturació i el mal funcionament de les depuradores i que realitzi campanyes d'educació ambiental i de sensibilització dirigides a la població resident i visitant. Per mantenir el litoral net i ben conservat, el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments han d'invertir més mitjans econòmics i humans en tasques de prevenció i de neteja.

- Actuació dels usuaris d'embarcacions.

Actuant sobre aquest sector és possible aconseguir resultats a curt termini. Molts de navegants comencen a estar sensibilitzats sobre el problema que representa embrutar la mar.

- Actuació sobre la població en general.

Educar a la gent per a què no embruti la mar i entengui els beneficis de mantenir neta la mar.

És difícil que el Govern Balear pugui actuar sobre la població dels països del Nord d'Àfrica i d'Europa oriental que aboquen directament fems a la mar, perquè no són visitants habituals de les nostres costes. Una de les formes en que es pot col·laborar amb els països de la Mediterrània és treballar conjuntament en projectes de cooperació que millorin el medi ambient i donin solucions per eliminar el actuals abocadors costaners situats a la zona de la Mediterrània.

Hi ha altres sectors, com l'hoteler que també es poden implicar en la prevenció d'aquest problema, promovent campanyes de sensibilització i bones pràctiques al litoral entre els seus clients.


---
Podeu descarregar imatges de l’activitat a http://www.gobmallorca.com/premsaPlana principal