Nota informativa
24 de març de 2009

EL COL·LECTIU D'ENTITATS «MESA CÍVICA» RECLAMA  LA PRIORITAT DE VIANANTS, CICLISTES I TRANSPORT PÚBLIC A  CIUTAT.

Avui s'ha presentat a Palma, el col·lectiu MESA CÍVICA, un col·lectiu d'entitats i persones que reivindica una ciutat més equitativa, més sostenible i més humana des del punt de vista de la mobilitat.
________________________________________________________________________

Amics de la Terra, GOB, Massa Crítica, STEI-I, CCOO, la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, ARCA i la Plataforma Parc de les Vies, amb el suport de l'AAVV de Camp Rodó, l'AAVV de Santa Pagesa, la PIMEM, l'Associació Pachamama, l'Associació d'Usuaris/es del Tren, l'ALCAIB (Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals) i l'SBEA (Societat Balear d'Educació Ambiental) i l'OCB, han constituït el col·lectiu MESA CÍVICA. Amb el lema MOU-TE PER CIUTAT tenen per objectiu sumar esforços d'entitats i persones per a reivindicar un canvi en la manera de plantejar la mobilitat a Palma i democratitzar l'ocupació de l'espai públic.

MOU-TE PER CIUTAT

Amb aquest lema, el col·lectiu pretén mobilitzar els ciutadans/nes de Palma per fer possible un canvi en la manera de moure's per Ciutat, reivindicant la prioritat dels vianants, els infants i les persones amb mobilitat reduïda, reclamant la presència del transport col·lectiu i la bicicleta per tal de que es converteixin realment, en alternatives al cotxe privat per desplaçaments dins de la ciutat per tal de tenir una ciutat més amable i per a tothom.

QUÈ VOLEM?

L'objectiu del col·lectiu és esdevenir una veu crítica però positiva davant les iniciatives que han de possibilitar la integració real i efectiva dels vianants, ciclistes i el transport públic en una ciutat fins ara dominada pel cotxe. Volem:
l    Aportar suggeriments d’interès col·lectiu en mobilitat, afins a la salut pública i a la qualitat de vida
l    Que es facin els carrils per a bicicleta previstos creant xarxes de rutes, adequar i incrementar les infrastructures per a bicicletes i  poder combinar-la amb els sistemes de transport públic .
l    Que s'incrementin els passos per a vianants a Ciutat, per afavorir i donar prioritat als desplaçaments a peu.
l    Volem mesures dissuasives de l'ús del transport privat: pacificació del trànsit, regularització semafòrica amb prioritat per vianants i bicicletes, peatges urbans, àrees amb prioritat residencial, més carrils BUS-VAO (vehicles d'alta ocupació), etc.
l    Increment de freqüències i línies de transport públic urbà i interurbà (incentivar l'ús del tren i dels busos interurbans). Integració horària i tarifària dels diferents modes de transport. Volem un transport públic eficient, accessible i barat.
l    Que s'apliqui la normativa de seguretat vial i es sancionin aquelles infraccions que suposen més risc per a vianants i ciclistes.


PERQUÈ A PERE GARAU?

Durant aquests mesos han anat sorgint diferents projectes que afecten o afectaran la mobilitat futura de la Ciutat (peatonalització de Blanquera, carril per a bicicletes a Pere Garau, noves línies de bus i més freqüències, el projecte de tramvia...) tots aquests projectes tenen per objectiu comú canviar la manera en que la gent es mou per la Ciutat. Des de el col·lectiu d'entitats MESA CÍVICA, volem reivindicar aquest canvi, volem que es facin polítiques valentes i exigim que Palma deixi de ser una ciutat pensada pels vehicles a motor i passi a ser una ciutat pensada principalment per qui va a peu, en bici i en bus.

Una part molt important de la ciutadania reclamam des de fa molts d'anys una ciutat més justa i més humana on vianants i ciclistes puguin gaudir de l'espai que ens pertoca i en el que, avui dia predomina el cotxe. Pere Garau n'és un clar exemple i consideram que la delimitació d'aquest carril bici, ha d'iniciar una altra manera de viure la ciutat i els barris.

Vivim en una ciutat que abusa de l'ús del cotxe. Un abús que ens ha creat dependència del cotxe i que ens fa sentir aquest com un "dret" quan en realitat es tracta d'una dependència. 

Naturalment existeixen solucions per aquest problema però cal temps per admetre alguns antics costums com el caminar, anar en bicicleta o compartir el mitjà de transport, per incorporar-los i per conviure amb els canvis. Les reticències a perdre privilegis d’ús privat de l’espai públic (aparcaments, trànsit…) són comprensibles però no defensables.


DISSABTE DIA 28: CONEIX ELS CARRILS PER A BICICLETES DE CIUTAT.

Aquest dissabte, tendrà lloc la primera activitat convocada pel col·lectiu MESA CÍVICA, en aquest cas, per donar a conèixer una bona part dels carrils per a bicicletes que hi ha a Palma.

Sota el nom de "Primavera en bicicleta" s'ha preparat un recorregut per carrils bici actuals de Ciutat. L'acte vendrà precedit per un taller d'eslògans a favor de l'ús de la bicicleta a Ciutat.

La trobada serà a les 11.00h a la Plaça d'Espanya pel taller d'eslògans, des d'on s'iniciarà el recorregut en bicicleta a les 12.00h.
________________________________________________________________________

Per a més informació: http://mesacivica.wordpress.com
                  971496060


Plana principal