Nota Informativa
7 d’abril de 2009

Multa al batle de Deià pels xalets de Llucalcari

El GOB felicita el TSJB

L’entitat ecologista considera que aquesta resolució serà l’inici del final de l’esbucament dels xalets il·legals de Llucalcari


El GOB no pot més que felicitar la resolució del TSJB, mitjançant la qual s’imposa una multa de 600 euros, a càrrec del seu patrimoni personal, al batle de Deià davant l’incompliment reiterat de la sentència que l’obliga a esbucar els 4 xalets de Llucacari .

A més a més el Tribunal imposa una multa setmanal de la mateixa quantia fins a l’efectiva resolució de la sentència

De fet la sentència del Tribunal Suprem del 2002 no deixava cap tipus de dubtes. L’alt tribunal ratifica la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Balears que deia el següent:
FALLO: Que ESTIMAMOS la demanda interpuesta en Autos 434 de 1990, DEBEMOS DECLARAR I DECLARAMOS que los actos administrativos impugnados son contrarios a derecho y, en consecuencia los ANULAMOS, ordenando la demolición de los cuatro edificaciones construidos al amparo de las licencias de obras del ayuntamiento de Deià (Mallorca) de expedientes 57/85, 48/85, 19/86 i 7/87, con la restitución de los terrenos al estado natural del paisaje antes de deducir los desmontes y edificación.

Actitud obstruccionista de l’Ajuntament de Deià

Durant anys l’Ajuntament de Deià ha intentat de paralitzar l’esbucament dels 4 xalets de Can Simó a Llucalcari, impugnant tota quanta sentencia han dictat els tribunals de Justícia .
Més tard va iniciar una clara estratègia pe evitar executar les sentències, a pesar dels tocs d’alerta del propi tribunal de les Balears.
Ara a l’Ajuntament no li queda altra sortida que  executat la sentencia i esbucar els quatre xalets.

Una zona protegida i unes cases il·legalitzables

La zona on se va dur a terme la parcel·lació, la construcció del camí i l’edificació dels xalets s’anomena Can Simó, just devora el llogaret de Llucalcari, al terme municipal de Deià.
Des del 1972 aquest lloc té la consideració de Paratge Pintoresc, gràcies a un Decret del govern espanyol. Quan entra en vigor la Llei del Patrimoni Històric espanyol, l’any 1985, aquest Paratge Pintoresc se reconverteix en Bé d’Interès Cultural, gaudint per això de la protecció que li atorga la nova normativa.

Les NN.SS. de Deià consideren des de 1989 aquesta zona com a no apte per a noves construccions.

Mentrestant la zona se declara l’any 1991, Àrea Natural d’Especial Interès a la Llei d’Espais Naturals, exigint 200.000 metres2 per a poder edificar una casa.
Les DOT de 1999, considera aquesta zona com a Àrea de Protecció territorial i la Llei 9/99 la fa inededificable com a totes les ANEI. Posteriorment el PTM ha mantengut aquesta potencio.Plana principal