Nota informativa
Dimarts 7 d'abril de 2009

Acció de denúncia per part del GOB del Pla de carreteres durant la presentació de Les bases  d'una estratègia de paisatge, al Consell de Mallorca

El GOB DENUNCIA QUE EL PLA DE CARRETERES DESTROSSA EL PAISATGE.

El GOB DEMANA A LA SENYORA ARMENGOL COHERÈNCIA EN LES POLÍTIQUES QUE AFECTEN EL TERRITORI.  NO ES POT FER PAISATGE PER UNA BANDA I DESTROSSAR-LO PER L'ALTRA.

SALVEM MALLORCA, ENCARA!
________________________________________________________________________

El mes de desembre de 2008, els partits representats al ple del Consell de Mallorca, amb PSOE i BLOC al capdavant, votava a favor de l'aprovació inicial de la revisió del Pla de Carreteres de UM.

Tot i que se'ns havia promès una nova política de carreteres, que prioritzaria una nova ordenació del territori i la mobilitat en el sentit més ampli, ens trobarem amb la mà alçada dels representats del PSOE i BLOC a favor d'una proposta de modificació del PDS de Carreteres que respon únicament a la necessitat d'haver d'incorporar la reserva viària pel nou traçat de 2on cinturó o via connectora, i que, al marge d'eliminar l'autovia Inca-Manacor, dona continuïtat a les aspiracions del Pla del 98 i 2003, pel que fa al model de xarxa viària que condicionarà i condemnarà el futur de Mallorca.

Les actuacions previstes contemplen des d'ampliacions d'autopistes existents, desdoblaments que donen lloc a noves autovies i carreteres de 4 carrils, 2on i tercer cinturó de Palma, rondes i variants i sobretot, diverses actuacions de "condicionaments de vies secundàries"  que desgraciaran el paisatge rural que encara queda a Mallorca

CONDICIONAMENTS DE CARRETERES: O COM DESTROSSAR EL QUE ENS QUEDA DEL PAISATGE RURAL

La majoria dels projectes de condicionaments, especialment de la primera fase, responen a la voluntat d'establir un enllaç ràpid entre els eixos radials (vies de gran capacitat Palma-Inca, Palma-Manacor, Palma-Campos, Palma-Andratx, Palma -Sóller) i els pobles més allunyats de Palma, fins ara, més o menys preservats de l'abús urbanístic. Un abús  vinculat a l'escursament de distàncies entre aquests i Palma que té per objectiu la  consolidació de tota Mallorca com a àmbit d'influència metropolitana de Ciutat.

Com a obres que tenen per objectiu la consolidació dels eixos transversal, ens trobam, entre altres, els següents condicionaments:

-    Ariany-Santa Margalida
-    Sencelles-Algaida
-    Algaida-Llucmajor
-    Manacor-camí de conies
-    Manacor – Son Carrió
-    Vilafranca – Sant Joan
-    Santanyí – Ses Salines
-    Ma-6030 – Ses Salines

Per altra banda, ens trobam amb projectes que obren en les portes a l'accés a indrets preservats:

-    Inca- Selva- Caimari, la porta a la pretesa declarada Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat
-    Inca- Mancor
-    Esporles – Valldemossa
-    Esporles – Banyalbufar
-    S'Arracó – Sant Elm
-    Peguera – Capdellà
-    Pollença – Sa Calobra

I d'altres possibiliten l'arribada a la mar, com a actuacions radials que complementen l'anell circular de la costa:

-    Accés a Can Picafort Nord
-    Son Servera – Port Vell
-    Muro a carret. Int. Badia d'Alcúdia
-    Felanitx – Portocolom
-    Ses Salines – Colònia de Sant Jordi
-    Carretera interior badía d'Alcúdia

Tots aquests projectes responen a l'ànsia de consolidar l'expansió urbanística a tota la illa, sense respondre a cap més justificació.

IMPACTE PAISATGÍSTIC I CONSERVACIÓ D'ESPAIS NATURALS.

24 de les 73 actuacions previstes a la primera fase afectes àrees protegides per la llei d'espais naturals, i 16 més en la segona fase.

NOMBRE DE PROJECTES DE LA FASE I QUE TRAVESSEN UN ÀREA PROTEGIDA.    NOMBRE DE PROJECTES DE LA FASE II QUE TRAVESSEN UN ÀREA PROTEGIDA.
ANEI 14ANEI / ARIP 8ARIP 2LIC 9ZEPA 9    ANEI 6ANEI / ARIP 2AAPI / ARIP 2ANEI / ARIP / AAPI 2ARIP 4LIC 10ZEPA 11

L'impacte paisatgístic romp el caràcter rural de molts d’indrets. La zona que travessen les noves vies, l’amplada de les carreteres, el tipus d’obres i complements no tenen en compte el fet de trobar-se dins espais rurals i fins i tot espais naturals. Els canvis que provocaran significaran un cop més, la transformació negativa de la zona que travessen


IMPACTES SOCIALS ESPECTACULARS

L’execució d’aquests projectes implicarà un canvi espectacular a zones i municipis afectats. Aquest canvi resultarà negatiu per quant implicarà expropiacions, increment de renous, malbaratament de propietats rústiques, expropiació, reducció d’activitats agrícoles,  etc. En definitiva la pèrdua de qualitat de vida a les zones afectades.

CONSEQÜÈNCIES NEGATIVES SOBRE EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

La quantitat d’obres que se programen, les zones per on travessen, el tipus i característiques de cada un dels projectes implicaran per força la destrucció d’una gran quantitat d’elements arquitectònics: parets, edificacions, porxos, cases, sínies, aljubs, sestadors, etc.. que formen part del nostre paisatge i del nostre patrimoni.

És el cas, per exemple de la variant de Muro. En aquest cas, com en d'altres el traçat no té en compte aspectes culturals i patrimonials força importants en aquest tram. D’una banda hi ha dues pedreres al capdamunt de la carrerassa del camí des Carnatge, que confronta amb el camí de Son Blai – carretera a Sineu- que tenen un gran valor etnològic i cultural per al poble. De més a més, la via suposarà un distanciament de l’ermita de Sant Vicenç amb el poble. També suposaria un accés més dificultós en direcció al tren per a tota aquella gent que hi va a peu o amb bicicleta. I, de més a més, trastoca notablement les rutes ecoturístiques del municipi, que el mateix Consell posà en marxa.


EXIGIM COHERÈNCIA EN TOTES LES POLÍTIQUES QUE AFECTEN AL TERRITORI. EL PLA DE CARRETERES DESTROSSA EL PAISATGE.

Les obres previstes representen en tots els casos obres desmesurades i vertaderament impactants, no pròpies d'una institució que ara, treballa per a la preservació del paisatge des del seu Departament d'Ordenació del Territori, la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat o la promoció de rutes ecoturístiques. En tenim dos exemples en actuacions ara en execució: el condicionament de la carretera Sant Joan – Montuïri i el condicionament de la carretera de Manacor a la Ma-12 (camí de Conies)

Demanam coherència en el discurs de les polítiques de paisatge del Consell de Mallorca i les accions que es fan a través del la política de carreteres o la política territorial. No es pot pretendre establir les bases de cap estratègia de paisatge, mentre des d'altres departament de la pròpia institució es plantegen destrosses irreversibles del paisatge rural de Mallorca.

Demanam, la retirada del Pla de Carreteres ja!


SALVEM MALLORCA, ENCARA!

Plana principal