Nota Informativa
16 d'abril de 2009

És hora de complir  amb el compromisos assumits pel desplegament del tren.

El GOB DEMANA VALENTIA A LA CONSELLERIA DE MOBILITAT. JA ESTÀ BÉ!

Volem veure ja fets realitat els compromisos d'apostar vertaderament pel desplegament del tren com un autèntic mitjà de transport de futur, d’alta capacitat, ecològic, còmode, ràpid i, sobretot, econòmic i segur.
________________________________________________________________________________

Després de gairebé dos anys de legislatura, el principal protagonista de les notícies relatives a temes de transport, és l'oposició de determinats col·lectius als nous trams i projectes ferroviaris. Els ciutadans han de fer un exercici de responsabilitat cívica, els partits han de pensar en l'interès general i no convertir-ho en un tema de disputa política i els responsables de la Conselleria de Mobilitat han de ser valents i complir amb els seus compromisos.

ELS ACORDS DEL "PACTE PER A L'ESTABILITAT POLÍTICA I EL FUTUR SOSTENIBLE DE LES ILLES BALEARS"

Volem recordar al Conseller de Mobilitat i a la resta de partits del pacte quin va ser el seu compromís i que facin un exercici de responsabilitat:

«Donar prioritat al transport públic amb el desplegament del ferrocarril fins a Alcúdia i Artà-Cala Rajada, a la viabilitat d'una línia pel migjorn de Mallorca, als tramvies a l'aeroport, Badia de Palma i les Badies del Nord de Mallorca, i a les iniciatives intermodals que també inclouen el bus.»

QUÈ DEMANAM?

Així, dins el context dels compromisos de govern assumits, recuperam algunes de les reivindicacions del la Plataforma en Defensa del Tren, per fer-les arribar de nou als nostres polítics:


 · Volem l’expansió de la xarxa mallorquina cap al major nombre possible de municipis i cap a la costa, i molt especialment a llocs de primera necessitat com l’aeroport, el port, la costa de la badia de Palma, la Universitat i els principals pobles i ciutats de l’Illa. (De les ciutats de més de 10.000 habitants, només un 30 % tenen tren).

·  Volem trens bons, ben dotats de serveis, segurs, nombrosos i elèctrics, perquè són més ecològics i eficients. Volem, simplement, disposar d’un tren en les mateixes condicions que els ciutadans de la resta de l’Estat.

· Volem un transport intermodal complementari a una xarxa ferroviària en expansió, amb connexions freqüents i clares i amb autobusos bons i còmodes, que permeti accedir als municipis que no puguin disposar del tren per mor d’una orografia complicada.

· Volem la integració de totes les tarifes de transport públic de tal manera que tren, autobusos de la Part Forana i autobusos de l’EMT de Palma tenguin un sol bitllet i una tarifa homogènia.

· Volem que l’Administració Pública s’impliqui decididament en favor del tren. Un quilòmetre de via fèrria és molt més barat que d’altres infraestructures que es potencien molt més. Tots pagam els mateixos imposts i per tant tenim dret a disposar de serveis públics en condicions òptimes independentment del lloc on visquem. Tenim una Administració Pública que és de tots i per a tots, i que ha de vetlar perquè tots els ciutadans puguem desplaçar-nos còmodament i sense necessitat d’haver de recórrer forçosament al transport privat, que és car, contaminant, perillós i que no tothom se’l pot permetre.

· Volem veure passes decidides en la planificació, gestió i projecció del tren i del transport públic. Volem que es pensi en els errors dels anys 60 i 70 perquè no es tornin a repetir: que no es clausurin més línies i que el tren s’acosti a la costa.

· Volem, finalment, poder tenir un transport públic modèlic. Si tots els països desenvolupats d’arreu del món aposten pel tren i el converteixen en una vertadera alternativa al cotxe, pensam que nosaltres no hem de quedar enrere. Volem que l’Estat s’impliqui vertaderament per tal que el nostre transport públic sigui realment bo.

Volem veure tanta determinació en el tema del tren i transport públic com la que, malauradament, veim en les polítiques de carreteres.Plana principal