Nota informativa
28 d’abril de 2009

El GOB detecta una expansió de l’orquídia de prat a Son Bosc
S’haurà de tenir en compte a l’hora de redactar el Pla de Conservació de l’orquídia
La nova situació fa encara més qüestionable el projecte de camp de golf


El passat maig de 2008, el GOB realitzà una prospecció de les poblacions d’orquídies a la zona de Son Bosc (Muro), afectada per un projecte de camp de golf. Aquesta recerca posà de manifesta la riquesa específica i l’abundància d’orquídies en aquesta zona, i a la vegada deixà en evidència la possible afectació per part del futur camp de golf de zones poblades per orquídia de prat (Orchis robusta), una espècie protegida catalogada com a vulnerable i de la qual a Son Bosc hi viu la major població europea.

A arrel d’això, la Conselleria de Medi Ambient, després de verificar la informació, inicià un Pla de Conservació de l’orquídia de prat, per tal de determinar quines zones s’han de salvaguardar per a l’espècie, i per tant no poden ser afectades pel projecte de camp de golf.

Tot i això, la proposta de zona a protegir que va elaborar la Conselleria fou considerada insuficient per part del Consell Assessor de Flora i Fauna (27 de gener de 2009), que considerà que el Pla presentat no garantia la conservació de la població d’orquídies de Son Bosc davant el greu impacte del camp de golf, i aquesta primera versió fou descartada.

Ara, a l’espera que es presenti una nova versió del Pla de Conservació, el passat cap de setmana membres del GOB realitzaren una altra visita a Son Bosc per tal de verificar si hi ha hagut canvis en la distribució de l’orquídia de prat. Els resultats d’aquesta nova prospecció indiquen que la zona ocupada per l’orquídia s’ha estès més enllà del que es va localitzar l’any passat, fet que podria qüestionar encara més el projecte de camp de golf.

Aquestes dades podrien indicar que l’orquídia de prat es troba en expansió a Son Bosc, i amb el temps podria arribar a ocupar tota l’àrea d’hàbitat potencial, en bona part afectada pels carrers i forats del projecte de camp de golf. De fet el GOB ja ha remès diversos escrits a la Conselleria reclamant que el Pla de Conservació protegeixi no només la zona on es sap que hi ha orquídies, sinó tota la zona on amb el temps n’hi podria haver (hàbitat potencial), ja que essent una espècie amenaçada cal facilitar la seva expansió.

Tant la població d’orquídia de prat com la presència d’altres espècies i comunitats naturals d’elevat valor ambiental són motiu més que suficient, segons el GOB, per què Medi Ambient atorgui a la zona la protecció que se mereix i la integri dins el Parc Natural de s’Albufera.


Plana principal