Nota Informativa
22 de maig de 2009

El GOB manifesta la seva preocupació davant el Decret Grimalt.

Una vegada més, esteim d'acord amb l'agilització dels tràmits administratius, però preocupa que la mesura serveixi per autoritzar projectes que d'altra manera, no haurien superat la tramitació ambiental.

L'anunci del decret llei de mesures ambientals per a impulsar les inversions i l'activitat econòmica de les Illes Balears provoca una certa preocupació.

És realment necessari un nou decret-llei?

Per una banda, no veim la necessitat de tramitar-ho com a decret-llei d'urgència, si tenim en compte que ja tenim en vigor el decret llei Nadal, que permet a totes les conselleries designar determinades inversions o obres com a inversions "d'interès autonòmic" i  amb això ja agilitzar determinats tràmits administratius, entre ells els ambientals.

Alerta amb les excepcions

Si bé és raonable que determinades actuacions de les que proposa el decret-llei no hagin de passar per tramitació ambiental, per exemple el plans d'ordenació dels recursos naturals, catàlegs de patrimoni històric, sempre que suposin un major grau de protecció patrimonial i ambiental, preocupen les excepcions que determina el decret: equipaments sanitaris, docents i esportius, amb determinades ocupacions, que no estiguin prevists al planejaments urbanístic, i que normalment solen estar situat en sòl rústic i autoritzar-se via declaració d'interès general.

En aquest cas preocupa que, determinats projectes que no haurien superat la tramitació ambiental, puguin executar-se sense les garanties de compliment de minimització dels impactes ambientals que puguin generar.


Plana principal