Nota Informativa
30 de maig de 2009

El tribunal declara nul·la una llicència a Cala Llamp (Andratx) de 24 apartaments, a una terrenys no edificables

Un exemple emblemàtic de “Cas Andratx” anul·lat pels tribunals a instàncies del GOB


    Ahir divendres Jutjat contenciós-administratiu núm,. 2 de Palma ens va notificar una sentència  mitjançant la qual se declara nul·la una llicència d’obres atorgada per l’Ajuntament d’Andratx (presidit aleshores  per Eugenio Hidalgo) l’any 2005.

Projecte: El projecte consistia en la construcció de 24 cases distribuïdes en quatre blocs de tres plantes, cada un i planta soterrani, a més de piscina i aparcaments

La zona: Els terrenys de Cala Llamp on se va donar la llicència, a la única zona no edificada del lloc i en una àrea que tenia la classificació sòl rústic.

Els terminis: L’esmentada llicència va ser atorgada per la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Andratx, en un tràmit record de 15 dies.

L’empresa:  Marmacen Sol SL és el nom de l’empresa beneficiària de la llicència exprés. Manuel Zapata  era o és el seu representant.

Els terrenys no són urbans

El recurs, interposat pel GOB davant el jutjat contenció, de Palma, pretenia que se declaràs nul·la una llicència municipal d’obres en considerar que l’Ajuntament no podria atorgar aquesta llicència, ni ple tipus de zona que és, ni pel tipus d’edificació que se construïa

    El GOB ja havia comunicat tant a l’Ajuntament com al Consell, aquestes presumptes irregularitats demanant la seva actuació per aturar  les obres i anul·lar la llicència.

    Ara el tribunal ens dóna la raó en considerar que els terrenys no són urbans, ja que no estan classificats com a tal i a més a més no tenen els serveis bàsics per a ser considerats com a tal. De fet, segons el Pla Territorial els terrenys són rústics i Àrea de Prevenció de Risc, en aquest cas, d’esllavissament.

Els falsos urbans: clau del cas Andratx

    Aquest conegut cas de corrupció urbanística usava per al seu enriquiment irregular, l’estratègia de fer edificables terrenys que no tenien aquesta condició. De fet àrees rurals eren considerades com a urbanes i l’Ajuntament donava llicències d’edificació de cases, apartaments i pisos.

    El cas de Cala Llamp és un bon exemple d’aquesta situació, ja que amb la finalitat d’obtenir un guanys espectaculars, l’Ajuntament no va tenir cap problema en inventar-se categories de sòl i de donar llicències que no podria donar.

La demolició: la novetat

    La sentència, clara i diàfana, no només se limita a declarar la nul·litat de la llicència dels 24 apartaments, sinó que  va més enllà. De fet diu que l’Ajuntament “vendrá obligado a dictar cuantos actos sean necesarios para la restauración del orden urbanístico infringido, inclusive la demolición de las obras realizadas con motivo de la concesión de esa licencia”. 
   
    Així doncs, si aquesta sentencia no és objecte d’apel·lació davant el TSJB, se convertirà en ferma i s’haurà d’iniciar la seva demolició.


Andratx, de les destrosses paisatgístiques a les irregularitats

      El desgavell urbanístic que s’havia sumit Andratx assolia  fites inimaginables. Una visita a les zones costaneres d’aquests municipi (Cala Llamp, Cala Moragues, Port d’Andratx, Camp de Mar)  o a l’interior , tant a zones rurals com a naturals, posa en evidència les destrosses paisatgístiques, edificacions il·legals,... tot això amb el vist-i-plau municipal.

    Davant això, el GOB al seu moment se va dirigir al Consell, a la Fiscalia així com al propi ajuntament, posant en coneixement presumptes infraccions, exigint actuacions contundents per frenar  l’actual situació.


Expedient penal obert

    Per últim, cal recordar que aquesta forma part de les desenes de causes penals instruïdes pels jutjats de Palma, a instància de la Fiscalia anti-corrupció, del que se coneix com el cas Andratx.


Plana principal