Nota informativa
2 de juny de 2009

La milana camina lentament cap a la seva recuperació
Els esforços realitzats en la seva conservació estan donant els seus fruits

La milana (Milvus milvus) és una espècie amenaçada a les Illes Balears, i està catalogada en el més elevat nivell de perill d’extinció (CR, Perill Crític). Tot i que fins als anys 80 fou una espècie molt comuna a Mallorca i Menorca, a finals dels anys 90 quedaven menys de 10 parelles a Mallorca i altres tantes a Menorca. Afortunadament, les mesures aplicades per revertir aquesta situació estan començant a aconseguir els seus objectius.

El verí, problema fonamental

L’enverinament ha estat identificat com la principal causa de mortalitat d’aquesta espècie a les Illes, amb més de la meitat dels casos investigats.

 

La col·locació de verí al medi natural és una pràctica il·legal, i la mort per enverinament d’espècies amenaçades és un delicte. El verí al medi natural es col·loca fonamentalment per eliminar depredadors (moixos, genetes, marts, etc), i sembla una pràctica relacionada amb la mala gestió cinegètica que es fa a alguns vedats de caça.

Afortunadament, les mesures aplicades per la Conselleria de Medi Ambient (inspecció de vedats, recerca de verí amb la brigada canina, tancament de vedats, sancions, etc) semblen començar a donar els seus fruits (no s’ha localitzat cap exemplar enverinat des de fa gairebé un any).

La segona causa de mortalitat identificada és l’electrocució a torres de disseny perillós per a certes aus. També en aquest cas els esforços en correcció de torres realitzats per la Conselleria de Medi Ambient i Gesa-Endesa en el marc del programa Avilínia semblen estar donant resultats (fa dos anys que no es localitza cap exemplar electrocutat).


La milana camina cap a la seva recuperació

La minva en la mortalitat aconseguida els darrers anys ha donat com a resultat una clara tendència cap a la recuperació de la milana a Mallorca.


 

Així, enguany han estat localitzades 26 parelles territorials a Mallorca (el màxim des del començament del programa de recuperació) de les quals 12 s’han reproduït amb èxit i han criat 22 polls. Tot i aquestes dades ben positives, la població es troba encara a uns nivells bastant baixos i cal mantenir els esforços per consolidar la recuperació.


El seguiment individualitzat d’exemplars, font fonamental d’informació

Des de l’any 2000, tots els polls de milana s’equipen amb sistemes de seguiment per ràdio. Mitjançant els emissors, els exemplars faciliten informació sobre l’ús que fan del territori i, cas que morin, es pot recuperar ràpidament el cadàver per determinar la causa de la mort. Així, aquesta metodologia ha aportat bona part de la informació que ens ha permès actuar per aplicar mesures de conservació.

Com a novetat d’enguany, gràcies al finançament de la Fundación Biodiversidad, quatre exemplars de milana han estat equipats amb emissors de seguiment per satèl·lit, cosa que ens permetrà conèixer la seva localització al llarg de tot el dia i amb precisió GPS.


Gesa-Endesa participa en el programa de conservació

Com ja ho feu en anys anteriors, Gesa-Endesa participa en el finançament de les accions de conservació de la milana realitzades pel GOB i englobades en el Pla de Conservació de la Milana a les Balears, dirigit per la Conselleria de Medi Ambient. La seva contribució permetrà reforçar les accions de ràdioseguiment dels exemplars nascuts enguany.Plana principal