Nota informativa
4 de juny de 2009

El GOB presenta al·legacions al nou pla de conservació de l’orquídia de prat

El Pla és tècnicament deficient, per tal de permetre la construcció del camp de golf a Son Bosc

--

Aquests dies es troba a exposició pública la segona versió del pla de conservació de l’orquídia de prat (Orchis palustris). Recordem que la primera versió d’aquest document va ser rebutjada pel Consell Assessor de Flora i Fauna, en considerar que el seu contingut era insuficient per garantir la conservació de l’orquídia si es construís el camp de golf de Son Bosc.

Aquesta segona versió no millora substancialment l’anterior document. Per al GOB, aquest pla és tècnicament molt deficient, i podria no garantir la conservació de la població d’orquídies que viu a Son Bosc i que suposa la major part de la població balear d’aquesta espècie amenaçada.

Resumint els continguts, el pla proposa declarar àrea biològica crítica (que tindria la màxima protecció) la part sud de s’Albufera, incloent les àrees de Son Bosc on ara hi ha poblacions d’orquídies. A la resta de Son Bosc s’hi podria construir el camp de golf.


Concretament, les al·legacions del GOB es centren en els següents aspectes:

1. La informació no ha estat actualitzada

La cartografia de les poblacions d’orquídia que s’ha exposat públicament no inclou la informació d’enguany, cosa que és rellevant ja que en algunes zones les orquídies han incrementat la seva àrea d’extensió. L’increment de la zona d’ocupació en relació a l’any passat posa de manifest que no és suficient protegir la zona on ara viuen els exemplars, sinó que s’ha de protegir també el seu hàbitat potencial (aquell que té les característiques adequades per què l’espècie el pugui colonitzar en els propers anys).


2. La zona de protecció (àrea biològica crítica) no respon a cap criteri ambiental

Enlloc del Pla figuren els criteris amb els quals ha estat delimitada, tal i com està establert legalment. De fet, s’inclouen dins l’àrea biològica crítica zones de Son Bosc on ni hi ha orquídies ni sembla que l’hàbitat sigui adequat, i en canvi no s’han inclòs zones on sí s’han detectat exemplars aïllats, ni zones amb l’hàbitat adequat (el mateix hàbitat on viu la major part de la població). A la vista d’això, ens sembla que el disseny de l’àrea de protecció ha estat clarament condicionat pel projecte de camp de golf, enlloc de respondre realment als objectius del pla de promoure l’increment dels efectius i de l’àrea d’ocupació de l’orquídia.


3. No es controla suficientment l’impacte dels regs ni de l’ús d’adobs i pesticides del camp de golf

El Pla presenta un sistema de control de canvis en les condicions hídriques, i una regulació de l’ús de pesticides i adobs que no ens sembla suficient, tenint en comte que a Son Bosc està en joc la major part de la població balear d’aquesta espècie. Per exemple, no sabem quins efectes podria tenir l’ús de pesticides sobre els insectes a zones annexes a les orquídies, ja que per començar no se sap quins són els polinitzadors d’aquesta espècie a Son Bosc. Igualment desconeixem quines són les necessitats hídriques de les orquídies, que han de ser bastant específiques ja que no en surten a qualsevol lloc de Son Bosc.Lamentable paper de la Conselleria, i del Govern per extensió

Des de ja fa bastants mesos, en aquest tema el Govern està fent un autèntic paperasso. L’única iniciativa de protecció de la zona ha estat la redacció d’aquest pla de conservació de l’orquídia, cosa que el Govern fa per obligació legal. En tot cas, com veim, el pla s’ha redactat a la mida del camp de golf. D’aquesta forma, el Govern compleix el mínim legal amb la protecció de l’orquídia i deixa la porta oberta al camp de golf.

En dos anys de Govern Antich no s’ha donat cap passa (ni tan sols s’ha fet cap declaració pública) en el sentit de protegir Son Bosc i evitar la construcció d’aquest camp de golf en una zona d’alt valor ambiental i aferrat al Parc Natural de s’Albufera.


Son Bosc, parc natural

Des del GOB tornam a reclamar una actuació urgent del Govern, incorporant Son Bosc al Parc Natural de s’Albufera. De fet n’Antich l’any 2003 va incorporar Son Bosc al parc natural, però en Jaume Matas el va desprotegir per permetre la construcció del camp de golf, i així ha quedat. Sembla que el mateix president que va protegir Son Bosc fa 6 anys ara veu les coses d’una altra manera.
Plana principal