Nota Informativa
10 de juny de 2009

EL GOB DEMANA MÉS!

El GOB fa balanç de les polítiques progressistes a l'equador de la legislatura i presenta les propostes ecologistes pel futur de Mallorca.
_______________________________________________________________


BALANÇ A L'EQUADOR DE LA LEGISLATURA

MODEL TERRITORIAL I NOVES INFRASTRUCURES: LES ARRELS DE LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL NI ES REVISEN, NI ES QÜESTIONEN, SENZILLAMENT S'ASSUMEIXEN

La llei de mesures urgents de protecció del territori de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori, la denegació de l'interès general als camps de golf de Son Real i Son Baco i la desclassificació d'Es Guix,  per part del departament de Territori del Consell de Mallorca, vàrem pensar que eren una primera passa cap al canvi, però malauradament i com ja prevèiem fa un any, a la presentació del document Un toc d'alerta (juliol 2008) han acabat sent actuacions puntuals, de importants dimensions des del punt de vista de protecció del territori, però que no són suficients per fer efectiu el canvi de model que 50.000 persones al carrer demanaren la passada legislatura i que entenem que varen assumir com a compromís, els dirigents polítics actuals al Govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca.

PLA TERRITORIAL DE MALLORCA I PLA DIRECTOR SECTORIAL DE CARRETERES: business as usual

Dues planificacions d'una trascendència cabdal, de les qual hem vist aprovar una modificació ridícula (amb la única excepció de la protecció d'Es Guix) en el cas del PTM i una revisió que no ha revisat absolutament res (excepte la supressió de l'autovia Inca-Manacor) en el cas del Pla de Carreteres.

No podem escudar-nos en el fet que la crisi hagi aturat momentàniament l'activitat constructora que en els darrers anys ha arrassat Mallorca, perquè seguim deixant per al futur les mateixes bases de creixement que ja s'han demostrat més que insostenibles.

Ni tampoc tampoc podem escudar-nos en la necessitat d'impulsar la inversió pública, precisament en matèria d'infrastructures viàries i més construcció. Hi ha altres alternatives i sobretot, altres NECESSITATS.

Mentre no es discuteix, ni es qüestiona ni es fa una passa per a modificar els instruments que determinen el futur creixement de Mallorca, la situació de crisi i les tensions provocades per UM dins del pacte han propiciat l'impuls de mesures i projectes que, analitzats amb objectivitat al marge del contexte polític i econòmic actual, s'allunyen d'una manera abismal dels compromisos assumits i del que haurien de ser unes polítiques d'un govern que s'anomena progressista, tant pel que fa al tractament privilegiat que impliquen per a determinats sectors, com pel que fa a l'afectació que tenen sobre el territori: decret Carbonero, decret llei Nadal, decret llei Grimalt, Son Bosc, Son Baco, així com tampoc no s'han recuperat els espais naturals desprotegits en l'època Matas ni es gestionen adequadament els existents....

MÉS INFRASTRUCTURES PER AL CREIXEMENT

Ampliació aeroport, ampliació Port de Palma, cable elèctric, ampliació incineradora, noves centrals de producció elèctrica, més camps de golf, noves dessaladores...Si bé és ver que la majoria d'aquestes infrastructures es varen impulsar abans d'aquesta legislatura i en molts casos amb competències estatals o en mans de la iniciativa privada, també és ver que esperàvem que en aquesta legislatura es revisassin, qüestionassin i fins i tot eliminassin alguns dels projectes prevists.

Per altra banda, els ciutadans hem de veure les tensions polítiques que genera la extensió de la xarxa ferroviària, on UM juga amb el seu suport irresponsablement i amb una manca de sentit comú impressionant des del punt de vista de l'interès general, a canvi de seguir impulsant les seves carreteres.

Cal ser conscients que l'objectiu d'aquestes infrastructures no és satisfer les necessitats actuals si no més aviat, possibilitar el creixement futur i que això va directament vinculat al model turístic per al futur de Mallorca. Un model que la societat, i no només el sector,  necessita debatre, qüestionar, reflexionar. Perquè el sector turístic és un sector extremadament privilegiat que ha generat la seva riquesa en base a uns recursos paisatgístics, naturals i territorials que són públics. Perquè els beneficis són d'uns pocs i les conseqüències dels seus excessos les patim tots i encara hem de subvencionar amb doblers públics la seva "reinvenció".

És llavors quan cal demanar als nostres polítics, quina Mallorca volen pel futur, tant des del punt de vista territorial, com des dels punts de vista social, ambiental i econòmic. Volem que ens expliquin clarament per quina Mallorca fan feina des dels governs progressistes i ens agradaria saber i entendre que fan feina per una Mallorca millor i no per continuar tal com fins ara per les pressions econòmiques i polítiques.

EL GOB DEMANA MÉS PER MALLORCA.
LES PROPOSTES DEL GOB


Ara, a l’equador de les legislatures i dels mandats dels càrrecs públics és l’hora d’actuar, de reaccionar i fer els deures compromesos amb la ciutadania. El GOB vol contribuir a aquest debat en positiu amb propostes realitzables.

Pensam que no és gens assenyada l’aplicació de les mateixes receptes que aprofundeixen les crisis. Cal que fem un exercici d’imaginació, creativitat, d'esforç i de responsabilitat per afrontar el repte del canvi que Mallorca necessita.

El GOB vol convocar a la societat a fer aquest exercici, amb la petició de MÉS i MILLORS coses concretes i factibles:

·    Diversificació econòmica, per fer més autònoma la nostra societat, amb més autoabastament productiu, energètic, alimentari... amb més productes locals.

·    Ambientalització del turisme, de qualitat i de proximitat.

·    Proximitat, per reduir el consum energètic derivat del transport de mercaderies i persones. Per unes ciutats més amables, dissenyades per apropar-nos als llocs on vivim, fem feina o ens esbargim.

·    Reconversió dels espais urbans ja establits, per recuperar, reformar i rehabilitar els habitatges existents per tal de treure’n un ús òptim.

·    Transport públic, per racionalitzar els desplaçaments i lliurar-nos de la dependència del cotxe. Especialment, amb l’impuls del tren i el tramvia.

·    Espai públic pels ciclistes i pels vianants, per moure’ns amb salut i seguretat.

·    Producció agrícola ecològica que millori la salut del nostre medi ambient, de la pagesia i de tothom.

·    Suport a la ruralia, amb fórmules de cooperació amb la pagesia com ara la “custòdia de territori” i el “contracte agrari”.

·    Energies netes, amb projectes de petita escala i baix impacte ambiental que ens proveeixin de prou energia per a apropar-nos a l’autoabastament.

·    Conservació de la naturalesa, per contribuir a la preservació de la biodiversitat amenaçada a les nostres illes.

·    Espais naturals, ben gestionats i que recuperin els desprotegits en el passat.

·    Democràcia de qualitat, amb més política ciutadana, rigor, compromís i responsabilitat més enllà dels períodes electorals.

·    Dotació pública d’equipaments i serveis docents, sanitaris, asistencials, esportius, de tractament de residus...

·    Conservació del patrimoni arquitectònic i etnogràfic, a les ciutats, els pobles i el foravila.

Creiem que ara és el moment d’adoptar mesures valentes, justes i sostenibles, per fer front a les crisis, a l’equador de les legislatures i els mandats dels càrrecs públics, per encoratjar a participar en la política ciutadana i demanar MÉS.


SOM-HI PER MALLORCA!

Som-hi per Mallorca! és el lema que hem triat al GOB per convocar-vos a celebrar la defensa del territori i del medi ambient. Més enllà de les curses electorals circumstancials, fem festa a Ses Voltes de Palma divendres dia 12 vespre per compartir el nostre optimisme; perquè sabem el que volem i en demanam més i millor, Som-hi per Mallorca!Plana principal