a l'endret


Butlletí del Fòrum Balear de Consum Sostenible

GOB i Direcció General de Consum

a l'endret vol mostrar un altre model de consum més respectuós amb el medi, més just amb els diferents pobles i que fomenti els valors de la solidaritat i la cooperació. Hi trobareu articles que parlen de les diferents iniciatives que existeixen o que acaben de sorgir a les nostres illes i que defensen aquests nous valors.

a l'endret n. 1. Setembre 2001

a l'endret n. 2. Desembre 2001

a l'edret n. 3. Juny 2002

a l'endret n. 4. Desembre 2002

a l'endret n. 5. Juny 2003

Plana principal GOB Mallorca