1

(5 respostes, escrites a ForumPlanta)

Bon dia a tots,
al Ciberbolletí núm. 10 del Servei de Protecció d'Espècies apareix una cartografia recent (2007) de la distribució i situació de Helianthemum marifolium a l'illa de Mallorca,
Salut