1

(0 respostes, escrites a ForumAus)

Apreciats senyors

El meu nom es Enric Fuste, soc bioleg i actualment estic cursant un master al Institute of Zoology de Londres. Com a projecte de master vull analitzar la supervivencia dels falciots comuns (Apus apus) joves rehabilitats a centres de recuperacio, particularment  al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrusa (Barcelona), on estare recollint dades els propers juy i juliol. Una part important es comparar les corbes de creixement dels joves rehabilitats que cada any arriven al centre amb les que s´observen a l´especie en estat salvatge. Aixo podria servir per ratificar quina es la condicio corporal optima i el tamany ideal abans de l´alliberament. Voldria fer una crida de col.laboracio a aquellas institucions o persones interesades que volguessin ajudar amb les dades de cries de falciots en estat salvatge. Les dades que em caldrien son la messura alar i pes dels polls fins que deixen el nido. Les dades i fonts de qualsevol col.laboracio serien explicitament anomenades al treball.

Us dono les gracies,

atentament

Enric Fusté