Fòrum del GOB

Espai de participació dels amics i socis del GOB

No estàs registrat.

#1 ForumAus » Nova secció d'odonats al AOB /Nueva sección de odonatos en el AOB » 20-01-20 19:52:52

Maties Rebassa
Respostes: 0

CATALÀ:

Bon dia a tots i totes. Ens complau informar-vos que el proper Anuari Ornitològic del GOB inclourà entre els seus continguts una secció dedicada als odonats de les Illes Balears, un grup d'insectes que engloba a les libèl·lules i als cavallets del dimoni. En ella es recolliran les observaciones més interessants per a cada espècie realitzades durant l'any 2019 a les nostres illes: xifres rellevants d'exemplars, localitats d'interès, dades fenològiques, còpules o posta d'ous, comportaments destacats, depredació, etc.

Per a que aquesta secció compti amb un recull important de dades, serà benvinguda la col·laboració de quantes més persones millor. Per a això, vos demanam que envieu les vostres observacions a l'adreça odonatabalear@gmail.com. També s'accepten fotografies que puguin enriquir la secció o ajudar en la identificació. Cada observació o foto ha d'anar acompanyada de la següent informació:

- Espècie (nom científic)
- Observadors
- Data de l'observació
- Localitat de l'observació (el més precisa possible, aportant les coordenades UTM si resulta possible)
- Altres dades d'interès (comportaments, reproducció, intereaccions amb altres espècies o grups...)

Si algú disposa d'antigues observacions o fotografies d'exemplars no identificats, us convidem a compartir-les també. L'objectiu és incentivar a més persones a adentrar-se en aquest fascinant i encara poc conegut grup d'invertebrats, de manera que la secció vagi agafant forma i volum i entre tots anem enriquint el coneixement que s'en té actualment.

Per altra banda, i per a orientar-vos en la identificació de cara a properes observacions, disposem d'un llistat on apareixen per ordre taxonòmic les 24 espècies d'odonats citades a les Illes Balears. Aquest pot sol·licitar-se contactant amb nosaltres per correu electrònic. 

Esperem les vostres aportacions, i quedem a la vostra disposició.

MOLTES GRÀCIES!

Equip de feina de la secció ODONATA BALEAR.ESPAÑOL:

Buenos días a todos y todas. Nos complace informaros de que el próximo Anuario Ornitológico del GOB incluirá entre sus contenidos una sección dedicada a los odonatos de las Islas Baleares, un grupo de insectos que engloba a las libélulas y a los caballitos del diablo. En ella se recogerán las observaciones más interesante para cada especie realizadas durante el año 2019 en nuestras islas: cifras relevantes de ejemplares, localidades de interés, datos fenológicos, cópulas o puesta de huevos, comportamientos destacados, depredación, etc.

Para que esta sección cuente con una colección de datos relevante, resulta necesaria la colaboración de cuantas más personas mejor. Por ello, os animamos a enviar vuestras observaciones a la dirección odonatabalear@gmail.com. También se aceptan fotografías que puedan enriquecer la sección o ayudar en la identificación. Cada observación o foto debe ir acompañada de la siguiente información:

- Especie (nombre científico)
- Observadores
- Fecha del observación
- Localidad de la observación (lo más precisa posible, aportando las coordenadas UTM si resulta posible)
- Otros datos de interés (comportamientos, reproducción, interacciones con otras especies o grupos...)

Si alguien dispone de antiguas observaciones o fotografías de ejemplares no identificados, os invitamos a compartirlas también. El objetivo es incentivar a más personas a adentrarse en este fascinante y todavía poco conocido grupo de invertebrados, para que la sección vaya cogiendo forma y volumen y entre todos vayamos enriqueciendo el conocimiento actual.

Por otra parte, y para orientaros en la identificación de cara a próximas observaciones, disponemos de un listado donde aparecen por orden taxonómico las 24 especies de libélulas citadas en las Islas Baleares. Este puede solicitarse contactando con nosotros por correo electrónico.

Esperamos vuestras aportaciones, y quedamos a vuestra disposición.

MUCHAS GRACIAS!

Equipo de trabajo de la sección ODONATA BALEAR.
Ocancellatum1setembre-19petita.jpg

#3 Re: ForumAus » Recompte aus aquàtiques gener 2020 Albuferes nord de Mallorca » 16-01-20 13:31:29

Maties Rebassa

Bon dia, vos pas els resultats dels censos d'ahir (perdonau si la taula queda una mica estranya, es desconfigura quan la vull copiar al fòrum.


CENS DE GENER 2020                           
                   
                                                          Albufera        Maristany        E.Ponts        Albufereta
                           
Podiceps cristatus                                        3                                         5       
Podiceps nigricollis                                          6                       
Tachybaptus ruficollis                                      50                    8                                    15
Phalacrocorax carbo                                    171                    2                                        60
Nycticorax nycticorax                               96                                                        72
Bubulcus ibis                                                180                                                  265
Egretta garzetta                                        87                                                    18
asmerodius albus                                          7                                                     5
Ardea cinerea                                              30                                                     6
Ixobrychus minutus                                      30                       
Botaurus stellaris                                     1                                                   
Plegadis falcinellus                                        11                       
Phoenicopterus rosseus                             13                                                        63
Cygnus olor                                                                     1               
Anser anser                                                2                                                     2
Tadorna tadorna                                       89                                                     4
Anas penelope                                             115                                                         6
Anas strepera                                             489                  5                                   35
Anas crecca                                               689                  1                                 265
Anas platyrhynchos                              1536                  5                     24         370
Anas acuta                                                  5                                                   33
Anas clypeata                                          1259                58                                 114
Anas querquedula                                       1                       
Netta rufina                                           121                24               
Marm. angustirostris                                    25                       
Aythya ferina                                            79                67                                    4
Aythya fuligula                                               4                       
Circus aeruginosus                                    154                 1                                    4
Circus cyaneus                                         2                       
Pandion haliaetus                                        1                                                    1
Porphyrio porphyrio                                    150                                                  15
Gallinula chloropus                                    300                                                  75
Fulica atra                                              878             334                      30        122
Fulica cristata                                             6                       
Rallus aquaticus                                    250                                                  50
Gallinago gallinago                                500                                                  50
Lymnocriptes minimus                                1                       
Himantopus him.                                    122                                                   8
Recurvirostra avosetta                            20                       
Burhinus oedicnemus                                    45                                                   3
Vanellus vanellus                                  506                                                 56
Tringa ochropus                                         10                                                   1
Tringa glareola                                              1                       
Tringa erythropus                                    35                                                   2
Tringa nebularia                                         21                                                 11
Charadrius alex.                                            52                                                 95
Charadrius dubius                                                                                    6
Calidris temminckii                                       1                       
Calidris minuta                                         1                       
Calidris alpina                                         3                       
Actitis hypoleuca                                      2                       
Larus michahellis                                   15              21                        5          8
Larus audouinii                                             3                       
Chroicocephalus ridibundus                     58               4                                30
Thalasseus sandvicensis                                 6                                                  3
Alcedo atthis                                             25                                                  5
                           
                           
TOTAL                                               8267             531                     64         1882


Moltes gràcies a totes i a tots els que heu participat (45 persones, ni més ni menys)!

#4 ForumAus » Recompte aus aquàtiques gener 2020 Albuferes nord de Mallorca » 16-12-19 14:59:33

Maties Rebassa
Respostes: 2

Bon dia i BON ANY!

Comentar-vos que el dimecres 15 de gener es farà el cens d'aus aquàtiques hivernants a s'Albufera, Maristany i Albufereta. Qui vulgui participar del cens ha de contactar amb en Miquel Cantallops (parc.albufera5@gmail.com), a poder ser abans de dia 9 de gener per a poder confeccionar els equips de cens. És una oportunitat molt bona per a veure gran quantitat d'aus i per a passar un bon dematí en companyia de moltes altres persones a les que ens agraden els ocells i la natura, així que animau-vos!

Si algú vol també col·laborar en els censos específics d'arpelles, corpetasses i agrons (que es faran el dilluns 13 i el dimarts 14 de gener), també li pot comunicar a en Miquel Cantallops.

Res més, fins aviat i MOLTS D'ANYS!

#5 Re: ForumFauna » Danaus chrysippus » 21-10-19 18:47:02

Maties Rebassa

La setmana passada n'hi havia 3 juntes a la perifèria de s'Albufera. I a començaments de mes es veu que hi va haver un pas fort pel sud de Mallorca, alguns dies se'n varen veure fins a 15 en unes poques hores.

Adjunt 2 imatges de 2 dels 3 exemplars detectats la setmana passada.

Salut!


Dchrysippus1-octubre-19petita.jpg

Dchrysippus2-octubre-19petita.jpg

#6 Re: ForumAus » Recompte aus aquàtiques hivernants 2019 Albufera i Albufereta » 18-01-19 14:23:39

Maties Rebassa

Just acabat el cens de les zones humides del nord de Mallorca, us podem avançar els següents resultats:                           
                           
                                               S'Albufera              Maristany        E.Ponts        Albufereta
                           
Podiceps cristatus                                3                                       6              1
Podiceps nigricollis                                                       1               
Tachybaptus ruficollis                              50                      14                             17
Phalacrocorax carbo                            303                        1                             52
Nycticorax nycticorax                       62                                                     45
Bubulcus ibis                                        177                                                   220
Egretta garzetta                              108                                                     26
Casmerodius albus                               3                                                        9
Ardea cinerea                                       14                                        2             17
Ixobrychus minutus                               30                       
Botaurus stellaris                               1                       
Phoenicopterus rosseus                      34                                                         29
Cygnus olor                                              1                       
Anser anser                                          8                       
Tadorna tadorna                                78                                                       2
Anas penelope                                      237                                                     16
Anas strepera                                      617                                                      20
Anas crecca                                        905                                                     39
Anas platyrhynchos                       1221                       3                5            282
Anas acuta                                                                                                22
Anas clypeata                                     609                     10                            133
Netta rufina                                     165                       2                                2
Marm. angustirostris                              14                       
Aythya ferina                                      83                     91               
Aythya fuligula                                         5                       7               
Mergus serrator                                        2                       
Circus aeruginosus                                85                                                         3
Circus cyaneus                                    2                       
Pandion haliaetus                                   4                                                         2
Porphyrio porphyrio                               150                                                      15
Gallinula chloropus                               300                                                      75
Fulica atra                                         489                   190                248                218
Fulica cristata                                        5                       
Rallus aquaticus                               250                                                      50
Gallinago gallinago                           750                                                      50
Himantopus him.                                 72                                                        9
Recurvirostra avosetta                       16                       
Burhinus oedicnemus                               32                       
Vanellus vanellus                             439                                                        49
Tringa ochropus                                     7                       
Tringa glareola                                        3                                                        1
Tringa erythropus                              15                                                        4
Tringa totanus                                    1                       
Tringa nebularia                                    14                                                         2
Charadrius alex.                                      72                                                       54
Charadrius hiaticula                                1                       
Calidris minuta                                         1                       
Calidris alpina                                       3                       
Actitis hypoleuca                                 2                                          1                 1
Larus michahellis                              20                    7                          4               22
Larus audouinii                                        6                       
Chroicocephalus ridibundus                16                   10                         14               58
Thalasseus sandvicensis                       4                                                        7
Alcedo atthis                                        25                                                        5
                       
TOTAL                                           7516                  336                       280           1557Perdonau el desordre en la presentació, les taules es desconfiguern al passar-les al forumaus.

Moltíssimes gràcies a totes i tots els participants (una cinquentena), una meravella poder contar amb tots voltros, especialment en un dia com el d'avui, en el que l'amenaça de pluja (i la pluja a estones) ha estat una constant durant tot el dematí. GRÀCIES!!!

#7 ForumAus » Recompte aus aquàtiques hivernants 2019 Albufera i Albufereta » 07-01-19 16:51:32

Maties Rebassa
Respostes: 1

Bon dia i BON ANY!

Comentar-vos que el divendres 18 de gener es farà el cens d'aus aquàtiques hivernants a s'Albufera, Maristany i Albufereta. Qui vulgui participar del cens ha de contactar amb en Miquel Cantallops (parc.albufera5@gmail.com). És una oportunitat molt bona per a veure gran quantitat d'aus i per a passar un bon dematí en companyia de moltes altres persones a les que ens agraden els ocells i la natura, així que animau-vos!

Si algú vol també col·laborar en els censos específics d'arpelles, corpetasses i agrons (que es faran altres dies de la mateixa setmana), també li pot comunicar a en Miquel Cantallops.

Res més, fins aviat i MOLTS D'ANYS!

#8 Re: ForumAus » Recompte aquàtiques hivernants Albuferes nord de Mallorca » 17-01-18 08:43:09

Maties Rebassa

Totalment d'acord amb tu, Toni. Un projecte com aquest es podria presentar a una "subvenció" del fons per al Turisme Sostenible, per exemple. El potencial de la cara de ponent de l'Estany dels Ponts (que era l'Estany on tradicionalment, abans de la dessecacció d'una bona part de s'Albufera, hi havia més ànneres i fotges, es contaven per milers!) per a albergar una avifauna rica i diversa és encara molt gran.

Al meu entendre el projecte hauria de contemplar una restauració de tota la vorera no urbanitzada, amb restitució de perfils i creació de "platgetes", eliminació d'enderrocs, repoblacions amb plantes higròfiles i eliminació d'invasores, rompuda de la punta que entra dins l'Estany (creant una illeta) per a evitar l'accés de cans, moixos  i persones, i una limitació de certs usos com ara la navegació a la part de l'Estany més propera a les voreres restaurades.

A partir d'aquí es podrien promocionar nous usos educatius i culturals dins la zona restaurada.

Salut!

#9 Re: ForumAus » Recompte aquàtiques hivernants Albuferes nord de Mallorca » 17-01-18 08:32:21

Maties Rebassa

I les de la RN de s'Albufereta:


Tachybaptus ruficollis    4
Podiceps nigricollis       1
Phalacrocorax carbo    26
Nycticorax nycticorax     42
Bubulcus ibis        74
Egretta garzetta      80
Egretta alba           9
Ardea cinerea     14
Phoenicopterus roseus    83
Tadorna tadorna    6
Anas penelope      20
Anas strepera      126
Anas crecca        12
Anas platyrhynchos         540
Anas acuta        16
Anas clypeata     247
Netta rufina     2
Aythya ferina    3
Circus aeruginosus      3
Rallus aquaticus              50
Gallinula chloropus      75
Porphyrio porphyrio      15
Fulica atra                660
Himantopus himantopus    3
Charadrius hiaticula    1
Charadrius alexandrinus    57
Pluvialis squatarola    1
Vanellus vanellus    290
Gallinago gallinago          50
Tringa erythropus    1
Tringa nebularia                 5
Tringa ochropus    1
Actitis hypoleucos    2
Larus michahellis    65
Larus audouinii    1
Larus ridibundus    75
Sterna sandvicensis    5
Alcedo atthis      5

#10 Re: ForumAus » Recompte aquàtiques hivernants Albuferes nord de Mallorca » 17-01-18 08:28:46

Maties Rebassa

Bon dia, les dades del PN de s'Albufera de Mallorca:

Podiceps cristatus     3
Podiceps nigricollis       2
Tachybaptus ruficollis    50
Phalacrocorax carbo    208
Nycticorax nycticorax     50
Bubulcus ibis        304
Egretta garzetta      76
Ardeola  ralloides    
Casmerodius albus           10
Ardea cinerea     23
Ixobrychus minutus     25
Botaurus stellaris           1
Plegadis falcinellus       1
Phoenicopterus roseus    54
Anser anser      4
Tadorna tadorna      160
Anas penelope      155
Anas strepera      379
Anas crecca        1441
Anas platyrhynchos         770
Anas acuta        29
Anas clypeata     1383
Netta rufina     112
Marm. angustirostris    19
Aythya ferina    60
Aythya fuligula     2
Circus aeruginosus      91
Circus cyaneus        2
Pandion haliaetus       3
Porphyrio porphyrio      150
Gallinula chloropus      300
Fulica atra                472
Fulica cristata    7
Rallus aquaticus              250
Grus grus     16
Gallinago gallinago          250
Limnocriptes minimus       2
Himantopus him.      25
Recurvirostra avosetta    7
Burhinus oedicnemus    26
Vanellus vanellus    1680
Tringa ochropus         6
Tringa glareola    2
Tringa erythropus    36
Tringa totanus        3
Tringa nebularia                 7
Charadrius alex.    63
Charadrius dubius          2
Calidris temminckii      2
Calidris minuta     5
Calidris alpina                9
Actitis hypoleuca     2
Larus michaellis    4
Larus audouinii    5
Larus fuscus    1
Chroicocephalus ridibundus      95
Thalasseus sandvicensis        1
Alcedo atthis      25

#11 ForumAus » Recompte aquàtiques hivernants Albuferes nord de Mallorca » 15-01-18 14:19:38

Maties Rebassa
Respostes: 6

Bon dia.

Com sabeu el divendres es varen censar les aus aquàtiques hivernants de les "Albuferes del nord de Mallorca" (PN de s'Albufera de Mallorca, RN de s'Albufereta i petites zones humides que hi ha entre aquelles 2).

Per al cens es va contar amb la participació de, ni més ni menys, 74 ornitòlegs i col·laboradors voluntaris, tot un rècord de participació! Des d'aquí vull agrair a tots els participants la seva tasca i il·lusió, va ser meravellós poder veure tanta implicació i tanta estimació per les aus i la natura.

En poder passaré les dades del cens, espècie per espècie. De moment puc avançar aquests resultats:

PN s'Albufera de Mallorca: 8.870 aus de 57 espècies diferents. Xifra discreta d'aus, però molt bona en diversitat (la segona millor de tota la sèrie).

RN s'Albufereta: 2.670 aus (rècord per a aquest espai!) de 38 espècies (iguala el rècord que ja hi havia).

Maristany: 316 aus, 10 espècies.

Estany dels Ponts: 29 aus, 3 espècies.

Salut!

#12 Re: ForumAus » Migració post-nupcial 2017 » 06-11-17 18:10:06

Maties Rebassa

Alguns migrants i hivernants dels darrers dies. A Rafaubeig 2 Regulus regulus, 1 Fringilla montifringilla i 2 Sylvia undata; al Port de Palma 1 Larus melanocephalus; a Portocolom entre 2 i 3 Phylloscopus inornatus; i a s'Albufereta encara 1 Phoenicurus phoenicurus.

Salut!

#13 Re: ForumAus » Migració post-nupcial 2017 » 23-10-17 20:29:35

Maties Rebassa

Ara fa una estona m'han sobrevolat a Costitx diferents grupets de durbecs, al menys 14 exemplars diferents. Es veu que hi ha una arribada massiva d'aquesta espècie.

Aquest cap de setmana hem estat per Cabrera censat aus migratòries i al menys hi havia un centenar de durbecs a la vall central. També lluonets, pinsans mecs, tords flassaders, coaroges, busquerets grossos, etc.

Entre les aus més rares destacar aquestes: Phylloscopus inornatus (3), Sylvia curruca (2), Carpodacus erythrinus i Emberiza pusilla (1 de cada).

Salut!

#14 Re: ForumAus » El flamenquito fumigado » 06-09-17 20:59:13

Maties Rebassa

No es tracta únicament de potenciar la presència dels ocells, i sí d'ordenar una mica tot aquell desgavell. Els ocells de totes maneres hi acudeixen ja que la zona és altament inundable. Si es creés una petita zona humida relativament allunyada de les pistes, es podria derivar l'aigua cap a ella i concentrar les aus a aquesta zona relativament segura, no com ara que sovint "pasturen" dins les instal·lacions mateixes de l'aeroport, o molt pròximes a elles.

Per cert, ja hi va haver fa algunes dècades una petita zona humida aferrada a una de les pistes. Alguns hi férem un estudi, encarregat per Aena, i un dels resultats més interessants va ser constatar que les aus que colisionaven amb més freqüència amb les aeronaus no eren precissament les aus associades a la zona humida, i sí sebel·lins, perdius i gavines vulgars que "pasturaven" pels prats herbacis aferrats a les pistes, més o menys com encara fan avui en dia. Queda clar, per tant, que no tot és tan senzill.

I respecte al Bacillus, és inocu si no és per a alguna de les moltes espècies que es veuen afectada per aquest bacteri. S'ha de recordar que a més dels moscards afecta a tots els lepidòpters. Hi ha molta literatura sobre l'ús del Bt (Bacillus thuringiensis), i hi ha opinions per a tots els colors.

Salut!

#15 Re: ForumAus » El flamenquito fumigado » 30-08-17 19:13:17

Maties Rebassa

Doncs jo crec que és una llàstima (per dir-lo suaument), i que la gestió del Prat es podria millorar substancialment.

Fa ja temps que l'antiga Albufera de Sant Jordi, o al menys una part d'ella (ja que tota és inviable), s'hauria d'haver recuperat. Crec que poques actuacions de restauració o recuperació ambiental tindrien uns resultats més espectaculars. I no només en termes d'augment de la biodiversitat, també en termes socials. Una albufera tan aprop de Palma seria un autèntic llibre obert per a milers d'escolars cada any, i també s'hi podria potenciar el turisme d'observació amb la senyalització d'algun itinerari perifèric i alguns amagatalls per a la fotografia d'aus.

Però en lloc d'això el que tenim és una zona que cada any està més degradada, amb totes les parcel·les tancades amb filferro, amb tones d'escombraries i altres porqueries arreu, i amb fumigacions periòdiques que no resolen cap problema i que en generen d'altres.

#16 Re: ForumAus » Migració pre-nupcial 2017 » 01-05-17 20:41:45

Maties Rebassa

Bones, aquests dies s'ha vist per s'Albufera un menjamosques de collar.

18193973_895819820560966_1837266597658828507_n.jpg?oh=fc27595f8fe004b252d9a12696b7154b&oe=59BE23C1

Salut!

#17 Re: ForumAus » Cens aquàtiques zones humides nord de Mallorca » 22-01-17 09:26:49

Maties Rebassa

Dades del recompte al torrent de Son Bauló:

Fulica atra    19
Gallinula chloropus    14
Anas platyrhynchos    37
Egretta garzetta    1
Larus audouinii    1
Larus michahellis    4

I a la costa de Son Real, entre el torrent de son Bauló i just davant l'illot dels Porros:

Arenaria interpres    12
Pluvialis squatarola    2
Charadrius alexandrinus    145
Phalacrocorax carbo    9
Larus audouinii    3
Larus michahellis    3

Impressionant veure els girapedres cercar pegellides entre les ones, o els picaplatges aguantar estoicament el vent i el temporal, amagats dins petits forats de les pedres costaneres.

Salut!

#18 Re: ForumAus » Cens aquàtiques zones humides nord de Mallorca » 20-01-17 09:56:26

Maties Rebassa

Rectificat, en poder pujaré els resultats de la costa de Son Real i torrent de Son Bauló.

#19 Re: ForumAus » Cens aquàtiques zones humides nord de Mallorca » 18-01-17 11:47:10

Maties Rebassa

Dir, fent una ràpida anàlisi dels resultats, que aquestes dades representen una pujada respecte als censos dels darrers anys, si bé encara estan enfora dels màxims obtinguts a començaments de dècada (anys 2010 i 2011, que varen tenir els màxims de tota la sèrie).

Les aus pròpies d'ambients salobrosos o salins van a l'alça (flamencs, ànneres blanques, avisadors...), les pròpies d'ambients més dolços (fotges, moretons...) segueixen a la baixa.

Salut!

#20 Re: ForumAus » Cens aquàtiques zones humides nord de Mallorca » 18-01-17 11:38:46

Maties Rebassa

I Estany dels Ponts:

Podiceps cristatus                     4       
Tachybaptus ruficollis                    3       
Phalacrocorax carbo                    125       
Egretta garzetta                      2       
Ardea cinerea                     1       
Anas platyrhynchos                         3       
Mergus serrator                    1       
Fulica atra                                12       
Larus michahellis                    1

#21 Re: ForumAus » Cens aquàtiques zones humides nord de Mallorca » 18-01-17 11:37:09

Maties Rebassa

Maristany:

Tachybaptus ruficollis            26               
Phalacrocorax carbo            1               
Anas strepera              4               
Anas crecca                2               
Anas platyrhynchos                 42               
Anas clypeata             56               
Netta rufina             28               
Aythya ferina            18               
Aythya fuligula             14               
Fulica atra                        88               
Larus michahellis            11               
Larus audouinii            2               
Chroicocephalus ridibundus              45

#22 Re: ForumAus » Cens aquàtiques zones humides nord de Mallorca » 18-01-17 11:34:16

Maties Rebassa

Els resultats de la RN de s'Albufereta (perdó pel desordre, les taules es desconfiguern al pujar-les al forumaus):


Podiceps nigricollis                               1
Tachybaptus ruficollis                            1
Phalacrocorax carbo                            25
Nycticorax nycticorax                             31
Bubulcus ibis                                158
Egretta garzetta                              14
Casmerodius albus                                   6
Ardea cinerea                             14
Ixobrychus minutus                             1
Phoenicopterus rosseus                            109
Tadorna tadorna                              9
Anas penelope                              90
Anas strepera                              170
Anas crecca                                250
Anas platyrhynchos                                 195
Anas acuta                                5
Anas clypeata                             450
Netta rufina                             10
Aythya ferina                            14
Circus aeruginosus                              2
Pandion haliaetus                               2
Porphyrio porphyrio                              10
Gallinula chloropus                              50
Fulica atra                                        94
Rallus aquaticus                                      20
Gallinago gallinago                                  30
Himantopus him.                              11
Vanellus vanellus                            90
Tringa ochropus                                 1
Tringa nebularia                                         2
Charadrius alex.                            31
Actitis hypoleuca                             1
Larus michahellis                            120
Larus audouinii                            1
Chroicocephalus ridibundus                              42
Thalasseus sandvicensis                                8
Alcedo atthis                              5

#23 ForumAus » Cens aquàtiques zones humides nord de Mallorca » 18-01-17 11:28:35

Maties Rebassa
Respostes: 7

Bon dia, a la fi tenim els resultats complerts del cens d'aus aquàtiques de s'Albufera de Mallorca. Perdó pel retràs en penjar les dades, hem tingut dificultats per fer els recomptes als dormidors, amb aquest mal temps.

Les dades són aquestes:

Tachybaptus ruficollis    50
Phalacrocorax carbo    299
Nycticorax nycticorax     52
Bubulcus ibis        225
Egretta garzetta      50
Casmerodius albus           7
Ardea cinerea     30
Ixobrychus minutus     20
Anser anser      13
Tadorna tadorna      139
Anas penelope      144
Anas strepera      381
Anas crecca        1463
Anas platyrhynchos         1854
Anas acuta        22
Anas clypeata     1167
Netta rufina     139
Marm. angustirostris    6
Aythya ferina    98
Aythya fuligula     4
Circus aeruginosus      87
Circus cyaneus        2
Circus macrourus    1
Pandion haliaetus       6
Porphyrio porphyrio      150
Gallinula chloropus      300
Fulica atra                249
Fulica cristata    7
Rallus aquaticus              250
Gallinago gallinago          250
Himantopus him.      67
Recurvirostra avosetta    6
Burhinus oedicnemus    2
Vanellus vanellus    835
Tringa ochropus         4
Tringa glareola    2
Tringa erythropus    29
Tringa totanus        1
Tringa nebularia                 2
Pluvialis apricaria    3
Charadrius alex.    84
Charadrius hiaticula    1
Charadrius dubius          1
Calidris temminckii      1
Calidris alpina                35
Actitis hypoleuca     2
Larus michahellis    14
Larus audouinii    2
Chroicocephalus ridibundus      32
Thalasseus sandvicensis        35
Alcedo atthis      25

Moltes gràcies a tots els participants, que enguany vàreu ser un munt, més de 50! Tot un rècord de participació, gràcies de veritat!

Maties

#24 ForumAus » Recompte aquàtiques 13 gener 2016 » 04-01-17 13:55:29

Maties Rebassa
Respostes: 0

Bon dia i bon any!

El 13 de gener es realitzarà el recompte d'aus aquàtiques a les albuferes del nord de Mallorca (s'Albufera, s'Albufereta, Maristany, i estanys dels Ponts).

Com cada any, per a censar aquestes zones humides es requereix un gran nombre de participants, que es reparteixen per diferents punts per anar recomptant les aus de les diferents zones. El recompte comença a primera hora del dematí i acaba poc abans del migdia.

Qui estigui interessat, pot contactar amb mi (parc.albufera3@gmail.com) i d'aquesta manera anirem confeccionant els diferents equips de cens.

Important: necessit tenir els equips confeccionats com a tard dimarts dia 10, així que els que pensau venir per favor digau-m'ho abans d'aquesta data. Si teniu predilecció per anar a algun lloc concret (alguna zona concreta de s'Albufera o s'Albufereta, per exemple), també m'ho podeu indicar.

Gràcies!

Maties

#25 Re: ForumAus » Lanius isabellinus/phoenicuroides » 16-12-16 16:58:57

Maties Rebassa

Bones, avui dematí he pogut veure per uns segons i d'enfora el que crec que és un altre L.isabellinus. Ha estat a s'Albufereta. Només li he pogut fer una foto d'enfora amb el 400. Ampliada al màxim crec que es poden veure algunes de les característiques pròpies de l'espècie.

Lisabellinus1desembre%2716.jpg

A veure si hi ha sort i algú el torna a veure i fotografiar!

PD: per cert, el del 2014 segueix generant controvèrsies, no està tan clar que es pugui eliminar l'opció d'un phoenicuroides (espècie mai citada amb seguretat a Espanya).

Peu de pàgina

Desenvolupat per FluxBB 1.5.11