1

(6 respostes, escrites a ForumAus)

Totalment d'acord amb tu, Toni. Un projecte com aquest es podria presentar a una "subvenció" del fons per al Turisme Sostenible, per exemple. El potencial de la cara de ponent de l'Estany dels Ponts (que era l'Estany on tradicionalment, abans de la dessecacció d'una bona part de s'Albufera, hi havia més ànneres i fotges, es contaven per milers!) per a albergar una avifauna rica i diversa és encara molt gran.

Al meu entendre el projecte hauria de contemplar una restauració de tota la vorera no urbanitzada, amb restitució de perfils i creació de "platgetes", eliminació d'enderrocs, repoblacions amb plantes higròfiles i eliminació d'invasores, rompuda de la punta que entra dins l'Estany (creant una illeta) per a evitar l'accés de cans, moixos  i persones, i una limitació de certs usos com ara la navegació a la part de l'Estany més propera a les voreres restaurades.

A partir d'aquí es podrien promocionar nous usos educatius i culturals dins la zona restaurada.

Salut!

2

(6 respostes, escrites a ForumAus)

I les de la RN de s'Albufereta:


Tachybaptus ruficollis    4
Podiceps nigricollis       1
Phalacrocorax carbo    26
Nycticorax nycticorax     42
Bubulcus ibis        74
Egretta garzetta      80
Egretta alba           9
Ardea cinerea     14
Phoenicopterus roseus    83
Tadorna tadorna    6
Anas penelope      20
Anas strepera      126
Anas crecca        12
Anas platyrhynchos         540
Anas acuta        16
Anas clypeata     247
Netta rufina     2
Aythya ferina    3
Circus aeruginosus      3
Rallus aquaticus              50
Gallinula chloropus      75
Porphyrio porphyrio      15
Fulica atra                660
Himantopus himantopus    3
Charadrius hiaticula    1
Charadrius alexandrinus    57
Pluvialis squatarola    1
Vanellus vanellus    290
Gallinago gallinago          50
Tringa erythropus    1
Tringa nebularia                 5
Tringa ochropus    1
Actitis hypoleucos    2
Larus michahellis    65
Larus audouinii    1
Larus ridibundus    75
Sterna sandvicensis    5
Alcedo atthis      5

3

(6 respostes, escrites a ForumAus)

Bon dia, les dades del PN de s'Albufera de Mallorca:

Podiceps cristatus     3
Podiceps nigricollis       2
Tachybaptus ruficollis    50
Phalacrocorax carbo    208
Nycticorax nycticorax     50
Bubulcus ibis        304
Egretta garzetta      76
Ardeola  ralloides    
Casmerodius albus           10
Ardea cinerea     23
Ixobrychus minutus     25
Botaurus stellaris           1
Plegadis falcinellus       1
Phoenicopterus roseus    54
Anser anser      4
Tadorna tadorna      160
Anas penelope      155
Anas strepera      379
Anas crecca        1441
Anas platyrhynchos         770
Anas acuta        29
Anas clypeata     1383
Netta rufina     112
Marm. angustirostris    19
Aythya ferina    60
Aythya fuligula     2
Circus aeruginosus      91
Circus cyaneus        2
Pandion haliaetus       3
Porphyrio porphyrio      150
Gallinula chloropus      300
Fulica atra                472
Fulica cristata    7
Rallus aquaticus              250
Grus grus     16
Gallinago gallinago          250
Limnocriptes minimus       2
Himantopus him.      25
Recurvirostra avosetta    7
Burhinus oedicnemus    26
Vanellus vanellus    1680
Tringa ochropus         6
Tringa glareola    2
Tringa erythropus    36
Tringa totanus        3
Tringa nebularia                 7
Charadrius alex.    63
Charadrius dubius          2
Calidris temminckii      2
Calidris minuta     5
Calidris alpina                9
Actitis hypoleuca     2
Larus michaellis    4
Larus audouinii    5
Larus fuscus    1
Chroicocephalus ridibundus      95
Thalasseus sandvicensis        1
Alcedo atthis      25

Bon dia.

Com sabeu el divendres es varen censar les aus aquàtiques hivernants de les "Albuferes del nord de Mallorca" (PN de s'Albufera de Mallorca, RN de s'Albufereta i petites zones humides que hi ha entre aquelles 2).

Per al cens es va contar amb la participació de, ni més ni menys, 74 ornitòlegs i col·laboradors voluntaris, tot un rècord de participació! Des d'aquí vull agrair a tots els participants la seva tasca i il·lusió, va ser meravellós poder veure tanta implicació i tanta estimació per les aus i la natura.

En poder passaré les dades del cens, espècie per espècie. De moment puc avançar aquests resultats:

PN s'Albufera de Mallorca: 8.870 aus de 57 espècies diferents. Xifra discreta d'aus, però molt bona en diversitat (la segona millor de tota la sèrie).

RN s'Albufereta: 2.670 aus (rècord per a aquest espai!) de 38 espècies (iguala el rècord que ja hi havia).

Maristany: 316 aus, 10 espècies.

Estany dels Ponts: 29 aus, 3 espècies.

Salut!

5

(14 respostes, escrites a ForumAus)

Alguns migrants i hivernants dels darrers dies. A Rafaubeig 2 Regulus regulus, 1 Fringilla montifringilla i 2 Sylvia undata; al Port de Palma 1 Larus melanocephalus; a Portocolom entre 2 i 3 Phylloscopus inornatus; i a s'Albufereta encara 1 Phoenicurus phoenicurus.

Salut!

6

(14 respostes, escrites a ForumAus)

Ara fa una estona m'han sobrevolat a Costitx diferents grupets de durbecs, al menys 14 exemplars diferents. Es veu que hi ha una arribada massiva d'aquesta espècie.

Aquest cap de setmana hem estat per Cabrera censat aus migratòries i al menys hi havia un centenar de durbecs a la vall central. També lluonets, pinsans mecs, tords flassaders, coaroges, busquerets grossos, etc.

Entre les aus més rares destacar aquestes: Phylloscopus inornatus (3), Sylvia curruca (2), Carpodacus erythrinus i Emberiza pusilla (1 de cada).

Salut!

7

(10 respostes, escrites a ForumAus)

No es tracta únicament de potenciar la presència dels ocells, i sí d'ordenar una mica tot aquell desgavell. Els ocells de totes maneres hi acudeixen ja que la zona és altament inundable. Si es creés una petita zona humida relativament allunyada de les pistes, es podria derivar l'aigua cap a ella i concentrar les aus a aquesta zona relativament segura, no com ara que sovint "pasturen" dins les instal·lacions mateixes de l'aeroport, o molt pròximes a elles.

Per cert, ja hi va haver fa algunes dècades una petita zona humida aferrada a una de les pistes. Alguns hi férem un estudi, encarregat per Aena, i un dels resultats més interessants va ser constatar que les aus que colisionaven amb més freqüència amb les aeronaus no eren precissament les aus associades a la zona humida, i sí sebel·lins, perdius i gavines vulgars que "pasturaven" pels prats herbacis aferrats a les pistes, més o menys com encara fan avui en dia. Queda clar, per tant, que no tot és tan senzill.

I respecte al Bacillus, és inocu si no és per a alguna de les moltes espècies que es veuen afectada per aquest bacteri. S'ha de recordar que a més dels moscards afecta a tots els lepidòpters. Hi ha molta literatura sobre l'ús del Bt (Bacillus thuringiensis), i hi ha opinions per a tots els colors.

Salut!

8

(10 respostes, escrites a ForumAus)

Doncs jo crec que és una llàstima (per dir-lo suaument), i que la gestió del Prat es podria millorar substancialment.

Fa ja temps que l'antiga Albufera de Sant Jordi, o al menys una part d'ella (ja que tota és inviable), s'hauria d'haver recuperat. Crec que poques actuacions de restauració o recuperació ambiental tindrien uns resultats més espectaculars. I no només en termes d'augment de la biodiversitat, també en termes socials. Una albufera tan aprop de Palma seria un autèntic llibre obert per a milers d'escolars cada any, i també s'hi podria potenciar el turisme d'observació amb la senyalització d'algun itinerari perifèric i alguns amagatalls per a la fotografia d'aus.

Però en lloc d'això el que tenim és una zona que cada any està més degradada, amb totes les parcel·les tancades amb filferro, amb tones d'escombraries i altres porqueries arreu, i amb fumigacions periòdiques que no resolen cap problema i que en generen d'altres.

9

(15 respostes, escrites a ForumAus)

Bones, aquests dies s'ha vist per s'Albufera un menjamosques de collar.

https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18193973_895819820560966_1837266597658828507_n.jpg?oh=fc27595f8fe004b252d9a12696b7154b&oe=59BE23C1

Salut!

10

(7 respostes, escrites a ForumAus)

Dades del recompte al torrent de Son Bauló:

Fulica atra    19
Gallinula chloropus    14
Anas platyrhynchos    37
Egretta garzetta    1
Larus audouinii    1
Larus michahellis    4

I a la costa de Son Real, entre el torrent de son Bauló i just davant l'illot dels Porros:

Arenaria interpres    12
Pluvialis squatarola    2
Charadrius alexandrinus    145
Phalacrocorax carbo    9
Larus audouinii    3
Larus michahellis    3

Impressionant veure els girapedres cercar pegellides entre les ones, o els picaplatges aguantar estoicament el vent i el temporal, amagats dins petits forats de les pedres costaneres.

Salut!

11

(7 respostes, escrites a ForumAus)

Rectificat, en poder pujaré els resultats de la costa de Son Real i torrent de Son Bauló.

12

(7 respostes, escrites a ForumAus)

Dir, fent una ràpida anàlisi dels resultats, que aquestes dades representen una pujada respecte als censos dels darrers anys, si bé encara estan enfora dels màxims obtinguts a començaments de dècada (anys 2010 i 2011, que varen tenir els màxims de tota la sèrie).

Les aus pròpies d'ambients salobrosos o salins van a l'alça (flamencs, ànneres blanques, avisadors...), les pròpies d'ambients més dolços (fotges, moretons...) segueixen a la baixa.

Salut!

13

(7 respostes, escrites a ForumAus)

I Estany dels Ponts:

Podiceps cristatus                     4       
Tachybaptus ruficollis                    3       
Phalacrocorax carbo                    125       
Egretta garzetta                      2       
Ardea cinerea                     1       
Anas platyrhynchos                         3       
Mergus serrator                    1       
Fulica atra                                12       
Larus michahellis                    1

14

(7 respostes, escrites a ForumAus)

Maristany:

Tachybaptus ruficollis            26               
Phalacrocorax carbo            1               
Anas strepera              4               
Anas crecca                2               
Anas platyrhynchos                 42               
Anas clypeata             56               
Netta rufina             28               
Aythya ferina            18               
Aythya fuligula             14               
Fulica atra                        88               
Larus michahellis            11               
Larus audouinii            2               
Chroicocephalus ridibundus              45

15

(7 respostes, escrites a ForumAus)

Els resultats de la RN de s'Albufereta (perdó pel desordre, les taules es desconfiguern al pujar-les al forumaus):


Podiceps nigricollis                               1
Tachybaptus ruficollis                            1
Phalacrocorax carbo                            25
Nycticorax nycticorax                             31
Bubulcus ibis                                158
Egretta garzetta                              14
Casmerodius albus                                   6
Ardea cinerea                             14
Ixobrychus minutus                             1
Phoenicopterus rosseus                            109
Tadorna tadorna                              9
Anas penelope                              90
Anas strepera                              170
Anas crecca                                250
Anas platyrhynchos                                 195
Anas acuta                                5
Anas clypeata                             450
Netta rufina                             10
Aythya ferina                            14
Circus aeruginosus                              2
Pandion haliaetus                               2
Porphyrio porphyrio                              10
Gallinula chloropus                              50
Fulica atra                                        94
Rallus aquaticus                                      20
Gallinago gallinago                                  30
Himantopus him.                              11
Vanellus vanellus                            90
Tringa ochropus                                 1
Tringa nebularia                                         2
Charadrius alex.                            31
Actitis hypoleuca                             1
Larus michahellis                            120
Larus audouinii                            1
Chroicocephalus ridibundus                              42
Thalasseus sandvicensis                                8
Alcedo atthis                              5

16

(7 respostes, escrites a ForumAus)

Bon dia, a la fi tenim els resultats complerts del cens d'aus aquàtiques de s'Albufera de Mallorca. Perdó pel retràs en penjar les dades, hem tingut dificultats per fer els recomptes als dormidors, amb aquest mal temps.

Les dades són aquestes:

Tachybaptus ruficollis    50
Phalacrocorax carbo    299
Nycticorax nycticorax     52
Bubulcus ibis        225
Egretta garzetta      50
Casmerodius albus           7
Ardea cinerea     30
Ixobrychus minutus     20
Anser anser      13
Tadorna tadorna      139
Anas penelope      144
Anas strepera      381
Anas crecca        1463
Anas platyrhynchos         1854
Anas acuta        22
Anas clypeata     1167
Netta rufina     139
Marm. angustirostris    6
Aythya ferina    98
Aythya fuligula     4
Circus aeruginosus      87
Circus cyaneus        2
Circus macrourus    1
Pandion haliaetus       6
Porphyrio porphyrio      150
Gallinula chloropus      300
Fulica atra                249
Fulica cristata    7
Rallus aquaticus              250
Gallinago gallinago          250
Himantopus him.      67
Recurvirostra avosetta    6
Burhinus oedicnemus    2
Vanellus vanellus    835
Tringa ochropus         4
Tringa glareola    2
Tringa erythropus    29
Tringa totanus        1
Tringa nebularia                 2
Pluvialis apricaria    3
Charadrius alex.    84
Charadrius hiaticula    1
Charadrius dubius          1
Calidris temminckii      1
Calidris alpina                35
Actitis hypoleuca     2
Larus michahellis    14
Larus audouinii    2
Chroicocephalus ridibundus      32
Thalasseus sandvicensis        35
Alcedo atthis      25

Moltes gràcies a tots els participants, que enguany vàreu ser un munt, més de 50! Tot un rècord de participació, gràcies de veritat!

Maties

17

(0 respostes, escrites a ForumAus)

Bon dia i bon any!

El 13 de gener es realitzarà el recompte d'aus aquàtiques a les albuferes del nord de Mallorca (s'Albufera, s'Albufereta, Maristany, i estanys dels Ponts).

Com cada any, per a censar aquestes zones humides es requereix un gran nombre de participants, que es reparteixen per diferents punts per anar recomptant les aus de les diferents zones. El recompte comença a primera hora del dematí i acaba poc abans del migdia.

Qui estigui interessat, pot contactar amb mi (parc.albufera3@gmail.com) i d'aquesta manera anirem confeccionant els diferents equips de cens.

Important: necessit tenir els equips confeccionats com a tard dimarts dia 10, així que els que pensau venir per favor digau-m'ho abans d'aquesta data. Si teniu predilecció per anar a algun lloc concret (alguna zona concreta de s'Albufera o s'Albufereta, per exemple), també m'ho podeu indicar.

Gràcies!

Maties

18

(7 respostes, escrites a ForumAus)

Bones, avui dematí he pogut veure per uns segons i d'enfora el que crec que és un altre L.isabellinus. Ha estat a s'Albufereta. Només li he pogut fer una foto d'enfora amb el 400. Ampliada al màxim crec que es poden veure algunes de les característiques pròpies de l'espècie.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/53243123/Lisabellinus1desembre%2716.jpg

A veure si hi ha sort i algú el torna a veure i fotografiar!

PD: per cert, el del 2014 segueix generant controvèrsies, no està tan clar que es pugui eliminar l'opció d'un phoenicuroides (espècie mai citada amb seguretat a Espanya).

19

(3 respostes, escrites a ForumAus)

Hola Pep.

Aquest seguiment en concret l'ha fet en David García, igual ell pot aportar més informació.

És una molt bona notícia que la població del Parc no segueixi davallant, com ha fet en el passat recent. Tinc dubtes que realment estigui creixent, de fet crec que el que està passant aquests darrers anys és que tenim millor controlats els territoris amb presència de mascles cantors, que es repeteixen d'any en any. Falta en tot cas posar totes les dades damunt la taula, analitzar-les i establir tendències.

Des de l'any 2013 al menys, que és quan vàrem començar a dedicar més esforços a monitoritzar aquesta espècie, la població la consideram bastant estable, i al Parc l'hem avaluada entre 40 i 60 colles (estic xerrant de memòria, no tinc ara a casa les dades dels censos que hem anat fent).

Salut!

20

(3 respostes, escrites a ForumAus)

Dimecres al Port de Palma hi havia 2 L.michahellis adultes amb anelles de Balears, la B1KL i la B5PC.

També hi havia la gavina fosca 2Z, anellada a Holanda, que és ja el vuité any seguit que passa l'hivern per aquí, si no vaig malament. També hi havia un primer hivern de gavina de cap negre.

Salut!

21

(2 respostes, escrites a ForumAus)

Com molt bé ha dit en Juanjo, la quantitat d'ocells vists a Cabrera aquests dies ha estat espectacular. Per desgràcia, la manca d'aliment feia que molts morissin d'inanició i esgotament, quasi a les nostres mans o als nostres peus. De fet, moltes aus venien cap a noltros, com si la desesperació les fes cercar alguna alternativa a la segura mort que les esperava. Una llàstima!

Just arribar a Cabrera vàrem veure que no ens avorriríem. Des del mateix vaixell ja vàrem detectar una probable Saxicola torquatus maurus, amb aixelles negres, carpó blanc, parts inferiors blanques amb petita taca taronja al pit. Per desgràcia, el seu comportament era tremendament esquiu i els dies següents no la vàrem poder fotografiar. Els altes vitracs, en canvi, eren ben confiats.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/53243123/Storquata1octubre%2716petita.jpg

També eren confiades la majoria de les altres aus. Rupits, estornells, tords, titines, ulls de bou, coarotges de barraca, busquerets de garriga...

https://dl.dropboxusercontent.com/u/53243123/Erubecula1octubre%2716petita.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/53243123/Svulgaris1octubre%2716petita.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/53243123/Tphilomelos1octubre%2716petita.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/53243123/Apratensis1octubre%2716petita.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/53243123/Phcollybita1octubre%2716petita.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/53243123/Phochruros1octubre%2716petita.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/53243123/Scantillans1octubre%2716petita.jpg

Les més beneficiades eren les aus rapinyaires (àguiles calçades, falcons, falcons marins...), que no s'havien d'esforçar gaire per caçar.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/53243123/Hpennatus1octubre%2716.jpg

De rareses, a més de la probable Saxicola torquatus maurus, vàrem detectar les següents: Emberiza cia (1), Emberiza pusilla (1, per ventura 2), Columba oenas (1), Phylloscopus inornatus (3-4), Carpodacus erythrinus (1), Sylvia curruca (3).

https://dl.dropboxusercontent.com/u/53243123/Coenas2octubre%2716.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/53243123/Epusilla1octubre%2716petita.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/53243123/Phinornatus1octubre%2716petita.jpg

Salut!

22

(28 respostes, escrites a ForumAus)

Gràcies Pep!
Ahir a s'Albufera un altre Phylloscopus inornatus.
Salut!

23

(28 respostes, escrites a ForumAus)

Ahir horabaixa per Formentor molt poc migrant (i molts de cotxes per tot, uns centenars de metres abans d'arribar al far vaig haver de donar mitja volta ja que la carretera estava col·lapsada i no es podia avançar!).

Ja quasi a darrera hora vaig poder detectar un ull de bou de dues retxes (Phylloscopus inornatus) i un jovenet de Sylvia cantillans/subalpina (algú sap com es poden diferenciar els jovenets d'aquestes 2 "noves" espècies si no reclamen?).

Salut!

24

(2 respostes, escrites a ForumAus)

Gràcies, Pere, molt interessant!

25

(2 respostes, escrites a ForumAus)

Bon dia, estic intentant fer una recopilació de recursos (en sentit ampli) sobre ornitologia a les Illes Balears. Hi tenen cabuda des de publicacions fins a blogs personals i pàgines web, noticiaris ornitològics, guies d'identificació, visors i aplicacions útils (de mapes, per exemple), entitats locals que treballin amb aucells, grups d'anellament, etc.

Coneixeu d'algun lloc on hi hagi alguna recopilació semblant?

Coneixeu blogs o pàgines web (encara que siguin de fotos d'aucells balears), o qualsevol altre recurs que convé que surti dins aquesta recopilació?

Qualsevol aportació em serà molt útil. Si les feis a través del fòrum potser serà d'ajuda també a terceres persones. Si me la voleu fer directament, em podeu escriure a matiesrb(arroba)yahoo.es

Gràcies!