1

(89 respostes, escrites a ForumAus)

El diumenge a sa Ràpita vaig veure el grup de 5 Arenaria interpres. Abans de la manisfestació eren damunt el rocam, a la banda de na Voltora (a ponent del club nàutic). Devers les 13h van passar volant arran d'aigua, molt a prop de la platja, en direcció al Salobrar.

Cristian

2

(119 respostes, escrites a ForumFauna)

Mira Xavi, has de saber on acaba l'argument acadèmic i on comencen els doiots.

Fes el favor de definir què és un treball científic. Ens podries aclarir també què és per a tu un treball seriós. Ens podries il·lustrar sobre la teva capacitat per dejectar un treball científic "a la lleugera". En tot cas, et recordaré que la ciència NO va de gustos, sinó d'evidència. Si no pots aportar res per justificar el teu interès personal en desqualificar l'única feina seriosa feta amb les cabres mallorquines, per favor calla.

En aquestes illes ja en tenim ben bé prou, d'il·luminats sense coneixements ni credencials que pontifiquen i fan i desfan sobre temes de conservació de la biodiversitat.

Alternativament, podem combregar tots amb rodes de molí, i creure els dois que dius sobre les cabres, acceptar la necessitat de matar corbs a dotzenes, creure de genollons les invencions cannabítiques sobre vells marins fantasmes, felicitar-nos per la reintroducció d'ocells de presa que no han existit mai per aquí, aplaudir per la rebaixa oficial del grau d'amenaça del ferreret justament quan està més amenaçat que mai, o fer veure que som tots benetis i no sabem del grau de porqueria que hi ha en tot el negoci de la caça major a Mallorca.

Arguments, per favor. I prou d'insinuacions, desqualificacions i pontificacions sense cap fonament.

Cordialment,

Cristian

3

(31 respostes, escrites a ForumAus)

Estic content que des del GOB prengueu cartes en aquest afer.

La jurisprudència del Tribunal de les Comunitats Europees és clara: l'aplicació de la Directiva d'Ocells s'ha de fer ÚNICAMENT atenent a criteris científics. Per tant, demostrar els greus perjudicis és responsabilitat de l'administració que concedeix permisos per matar corbs. Això és impossible.

També és fonamental comprendre que NO CAL disposar de dades concretes de tot plegat: el principi de precaució és acceptat com a base de l'ordenament jurídic comunitari. No és el GOB qui ha de demostrar que a Mallorca hi ha pocs corbs, sinó l'administració qui ha d'explicar-se davant la Comissió. I com que no pot justificar els termes de l'autorització, ho tenim cru tots plegats (perquè les sancions no les paga qui escriu les autoritzacions, precisament).

El que importa realment quan hom fa una queixa davant la Comissió Europea és on s'ha vulnerat la Directiva d'Ocells. Ja he explicat on i per què s'ha vulnerat obertament i sense justificació.

Ara, si es vol reforçar la posició pro-ocells (i anti-matarife), fer un cens dels corbs de Mallorca no me pareix tan complicat. Si mos posam d'acord un dia concret, estaré encantat d'analitzar les dades del cens. Voluntaris?

Una abraçada,

Cristian

4

(119 respostes, escrites a ForumFauna)

Benvolgut Xavi,

Confons les coses i crees embulls interessats.

Per què dius que un treball científic no ho és? Què entens tu per ciència, per exemple? On veus tu el to divulgatiu a l'únic treball seriós que s'ha fet sobre la cabra mallorquina?

Per què dius que conté "un embull sense gaire sentit" simplement perquè hi ha dades objectives, però curiosament que no coincideixen amb les beneitures que s'han inventat al Servei de Caça? Per què dius que una cosa està "malament" si no coincideix amb una tipologia inventada per pegar trons de manera il·legal?

Quins profundíssims coneixements de genètica molecular tens per despatxar amb tant alegria el treball fet en col·laboracó amb el Porf. Benedí, i en canvi dius que la trista i mal feta emulació de Seguí et al és "rigorosa"? Rigor en què? Ja saps que el treballet de Seguí et al. és un intent descarat de presentar-se com els descobridors de la cabra salvatge mallorquina, però es van quedar curts en el seu plagi descarat i la seva incapacitat per fer un treball presentable.

D'on treus que hi ha error de laboratori i "etc etc" sense aclarir per què dius això? No és lícit escampar maledicències sense aclarir l'origen d'aquesta calúmnia.

És decebedor que un treball seriós rebi un comentari tan desinformat, distorsionat i sospitós. Ja se sap, és molt "ibero-balear" això de despreciar el que hom ignora.

Del que no s'entén, més val no parlar-ne gaire. Ara, si tens tant d'interès en el tema de les cabres, ja saps que estic esperant el dia que hi hagi prou d'allonses per donar la cara en públic i parlar-ne obertament.

Mentre tant, continuaré afirmant que tot el negoci de la caça major de cabres a Mallorca és il·legal, destructiu, perniciós, contraproduent, perillós, obscur, malaltís i injustificable.

Ah, i també continuaré defensant la integritat, el rigor, la formació, la honradesa i la qualitat acadèmica de tots els qui participaren en aquell treball, com també del resultat mateix.


Cristian

5

(31 respostes, escrites a ForumAus)

Un detall addicional:

Si és correcte que s'ha autoritzat l'ús de "qualsevol arma de foc de qualsevol calibre", s'ha vulnerat obertament l'article 8 de la Directiva d'Ocells, que prohibeix explícitament els mètides de captura enumerats al seu article IV, entre els quals hi ha determinats tipus d'armes de foc.

Si és cert, n'hi ha per llogar-hi cadires...

6

(31 respostes, escrites a ForumAus)

La població de Corvus corax a Mallorca no és gaire gran. Sense una estimació concreta, però basant-me en le que he vist i he llegit, podem dir que compta amb uns efectius entre 50 i 500 exemplars, probablement pels volts del centenar. Autoritzar la mort de 20 exemplars no sembla una actuació ni prudent ni moderada. Si es preveu "renovable", vol dir que poden ser 20, 40, 60...

L'article 8.1 de la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell de 30 de novembre de 2009
relativa a la conservació dels ocells silvestres diu explícitament que els estats membres han de prohibir la mort massiva d'ocells o que pogués causar la desaparició local d'una espècie. L'article 9 esmenta que es poden introduir excepcions, sino hi hagués cap altra solució satisfactòria, per prevenir perjudicis importants a la ramaderia, entre d'altres; sempre fent esment explícit de les condicions concretes de l'excepció, incloent-hi les mesures ccontrol. En el cas que es faci una excepció, però, l'apartat 9.3 deixa molt clara l'obligació de remetre anualment a la Comissió un informe sobre l'aplicació d'aquesta possibilitat d'excepcions. L'apartat 9.4 d¡u textualment: "Habida cuenta de las informaciones de que disponga y en particular, de aquellas que le sean comunicadas en virtud del apartado 3, la Comisión velará constantemente por que las consecuencias de las excepciones contempladas en el apartado 1 no sean incompatibles con la presente Directiva. En este
sentido, tomará las iniciativas oportunas."

En el cas de Corvus corax a Mallorca, si la informació apareguda aquí és correcta, cal apuntar el següent: la mort de 20 (o 40, o 60...) exemplars d'una població petita, aïllada i amb taxa de creixement poblacional baixa, s'ha de considerar massiva i suficientment important per causar la seva desaparició local; no s'ha justificat la inexistència d'alternatives; no s'han demostrat perjudicis importants; no s'han fet constar amb el detall requerit les condicions concretes de l'excepció, ni tampoc dels controls necessaris.

És de suposar que l'administració competent haurà tramès o trametrà puntualment a la Comissió aquesta excepció. Ara bé, és obligació del GOB assegurar que això es fa, i que la informació que arriba a la Comissió sigui tota la necessària, i molt especialment que no es limiti als informes tramesos per la mateixa administració.

Ho puc dir en altres termes, però no més clar.

7

(2 respostes, escrites a ForumPlanta)

El mecanisme seria prou senzill: donat que s'Estalella és inclosa dins la Xarxa Natura 2000, hi ha un formulari ad hoc dins la web de la Comissió Europea per fer denúncies relatives a l'incompliment de les directives de protecció de la natura (la d'Hàbitats i la d'Ocells). No hi ha BIC ni comèdies que puguin entorpir el compliment d'aquestes normes.

Allà hi ha un cas flagrant de despreci i vulneració de les lleis europees: destruccio d'hàbitats d'interès comunitari (incloent-ne que són prioritaris), alteració de l'hàbitat d'espècies estrictament protegides, degradació i contaminació de l'espai natural, pèrdua de la coherència i connectivitat de la xarxa ecològica, i introducció deliberada d'espècies exòtiques invasores.

Qui hauria d'iniciar aquest procediment des de l'Administració no ho farà mai, per peresa, incapacitat i desídia, unides al desig fervorós de fer punts davant dels polítics de torn. Però si hi ha una denúnica feta (pel GOB) a la Comissió Europea, aquesta haurà de demanar explicacions al nostre Govern.

Un cas més de tants que tenim oberts, i que s'han de resoldre a instàncies que afortunadament són per damunt de la política més propera.

Cristian

8

(119 respostes, escrites a ForumFauna)

Molt encertat això que diu en Guiem.

Vaig demostrar que no és viable l'alternativa zero (no fer res), i en canvi és imprescindible capturar cabres per evitar la superpoblació. Però el millor mètode (demostrat amb dinàmica de poblacions) és precisament el que feien els pagesos de tota la vida: la caça amb cans i llaç, que és efectiva, incruenta i molt selectiva.

El drama és que als qui practiquen aquest art ancestral els hi posen cada cop més problemes, per afavorir l'estúpida, il·legal i lucrativa comèdia de la caça major.

Per cert: per què mai s'ha volgut parlar del plumbisme als voltors mallorquins, quan és evident que qualque cosa passa amb la baixa taxa de natalitat? No és tan difícil lligar caps, ni fer les anaítiques que pertoquen. Però és clar, això seria posar en entredit el negoci de les armeries.

D'altra banda, sabíeu que la munició que s'empra (explicitament recomanada) per matar cabres a Mallorca es consideraria crim de guerra si es dirigís a persones? És evident que disparar a una inofensiva cabra es percep com un acte de valent i agosarat mascle adrenalínic, i per això cal que el projectil li exploti en impactar. I els voltors mengen carn amb plom.

Això i més ho vaig posar fa uns mesos per escrit en un informe oficial. Si no interessa conèixer veritats, el més senzill és ni llegir ni escoltar, i manar que facin callar qui du la contrària. Molt il·lustrat i democràtic.

Mentre tant, es maten les cabres de la manera més cruel i injustificable. Per cert, a quin racó de la península de Formentor es poden pegar trons respectant la distància obligada de la costa, de les carreteres i dels camins públics? Sense comptar que una bala de les recomanades mata un ésser humà a 5 km...

Per tot això, almenys, dic que la caça major a Mallorca put, i molt.

Cristian

9

(119 respostes, escrites a ForumFauna)

I sincerament crec que hom llegeix el que he escrit hi trobaràs la resposta.

No s'hi val a desviar l'atenció reformulant eternament les preguntes.

Tot el negoci de la caça major a Mallorca put, perquè no té cap fonament, i en canvi es pot demostrar que és contrari a les lleis, als coneixements científics i a les nocions elementals d'ètica. Si mantenim aqueixa vergonya és perquè hi ha complicitats i silencis oportuns.

Cristian

10

(31 respostes, escrites a ForumAus)

Quan manava un senyor director general de la finiquitada UM, es van matar nou corbs per la banda de Llucmajor, i un es va dissecar. Se'l va posar al despatx. Indicatiu del grau d'estupidesa que han assolit els nostres polítics...

I encara deu ser per qualque lloc. No sé si ara es fan coses semblants, en tot cas cal recordar que el dret a la informació ambiental és consagrat per una directiva europea d'obligat compliment. Si el GOB demana formalment accés a tots els expedients relacionats amb els corbs, no se li pot negar. Falta que ho vulgui fer, és clar.

11

(119 respostes, escrites a ForumFauna)

Ben cert el que conta l'il·lustre poeta!

El mal de l'ecologisme illenc és que s'ha avesat a menjar engrunes de la mà que el té fermat.

Fa quasi vint anys l'Anuari del GOB va publicar un treballet una mica eixalabrat sobre translocacions d'espècies, que en el fons apuntava a una cosa ben certa: caldria mirar més pels endemismes amenaçats i menys per les reintroduccions. Avui diríem que ja n'hi ha ben bé prou, de desviar l'atenció i els limitats recursos per espècies que no han viscut mai a les Balears o que només s'han albirat en el deliri imaginatiu. Arran d'aquella temeritat, no arribaren les garroves aquell any.

I com que de tot se n'aprèn, s'ha anat domesticant el sector potencialment més crític de la nostra societat. Dosificant la crítica, diguem-ne. Heu vist la destrossa que es va fer amb el gasoducte submarí? On és el GOB per recolzar les campanyes europees en contra de la caça amb filats, que és absolutament il·legal? Per què no piula quan a Menorca compareix un abocador enorme amb aerogeneradors al bell mig d'una àrea protegida, posant en perill imminent espècies endèmiques, i tot dins la més flagrant il·legalitat? Quina por hi ha per prendre part en el desastre inqualificable a Tagomago? Per què serà que mai s'ha criticat el cúmul de barbaritats perpetrades en nom del "control" de cabres, gavines o rates? Sabeu què significa "recuperació de cultius" a Tramuntana? El tinglado de vedats de caça major, qualcú amb dos dits de front pot empassar-se que s'ajusta a la legalitat o que comporta cap benefici social o ambiental?

De veres que no hi ha conflictes d'interès? Que ens prenen per beneits? O manca valentia? Ho dic des de la més absoluta perplexitat.

Ja sé que hi ha personatges que es beneficien de l'estat actual, i fins i tot n'hi ha que gaudeixen sabent que visc represaliat pel règim, a causa d'intentar mantenir la integritat que la meva consciència i els meus coneixements em manen. Hi ha qui és feliç menjant despulles dins la seva miserable gàbia. Mala sort. Jo seguiré confiant en el que crec que és correcte. No esper cap favor del poder il·legítim, ni cap bocí del plat del serf.

Però sí que diré una cosa: té dallonses, que el GOB sigui incapaç, per la raó que sigui, de dur el tema de les cabres salvatges a la llum pública. O pensam que la gent és curta i no pot entendre un debat amb arguments científics i ètics? O hi ha por de la renyada i retirada de subvencions que puguin venir de qui organitza les carnisseries, hipoteca el territori protegit, vulnera descaradament les lleis, i participa del negoci tacat de sang? Vergonya, cavallers...

Cordialment (literalment),

Cristian

12

(119 respostes, escrites a ForumFauna)

Bones,

Aquest tema de les cabres i de tota la genteta que en treu profit ja me té ben marejat. Seré breu: NO HI HA CAP GANES DE PARLAR-NE OBERTAMENT.

Les preguntes que fa en Xavi són bonics sofismes, partint de coses que jo no he dit mai.

Pel que fa als exelsos mèrits cientíifics de qui plagia treballs d'altri, basta veure com Seguí et al es refereixen a l'únic estudi seriós de les cabres mallorquines com un document sense autors que ells poden copiar i utilitzar sense vergonya. Però el més rellevant és que s'equivoquen i el que afegeixen de nou és erroni.

Crec sincerament que si el GOB vol fer qualque cosa útil, podria començar per organitzar un debat públic i obert sobre el tema.

Si no se fa, ja mos entenem. Però no es pot dir que no se'n sap res, que cal estudiar, que ningú hi ha dedicat temps...

Cristian

13

(119 respostes, escrites a ForumFauna)

Bones a totohom.

Aprofitant que he entrat al fòrum, resuscitaré el tema de les cabres. Com alguns ja sabeu, visc represaliat pel règim, i en part això és per haver posat la problemàtica de les cabres damunt la taula. L'únic estudi que se n'ha fet continua essent el que vaig coordinar, a través de Pandion per a la Conselleria de Medi Ambient, ara fa ja uns 13 anys (el treball de Seguí et al. al "bolletí" de la Societat d'Història natural de les Balears és fonamentalment plagi i no afina gaire).

Bàsicament, el que trob rellevant en aquest moments és:

1) La cabra salvatge mallorquina és un feral antic, estretament emparentat amb l'agrimí de Creta, i del màxim interès.

2) Aquest llinatge de cabres ferals mediterrànies és anterior a la domesticació de la cabra tal i com la coneixem (Capra hircus), i ha de ser inclòs dins Capra aegagrus, que inclou el bezoar (l'avantpassat salvatge).

3) La Directiva Hàbitats, d'obligat compliemnt per tots els estats membres de la Unió Europea i trasposada a l'ordenament jurídic espanyol a la Llei del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, que té rang de llei bàsica de l'estat, inclou Capra aegagrus dins la llista de les espècies estrictament protegides, i alhora dina la llista d'espècies per a les quals cal designar zones especials per a la seva conservació. (Se n'exceptuen les poblacions artificals, que no és  pas el cas a la Serra de Tramuntana.)

4) El paper ecològic de les cabres no és menyspreable, i encara que cal reduir-ne la població dràsticament, tampoc no seria bo la seva desaparició.

5) La gestió cinegètica de la cabra salvatge mallorquina és manifestament il·legal.  I demostrablement perniciosa, tant per a la població de cabres com per als ecosistemes forestals.

6) La passivitat o col·laboració de l'administracio amb el conjunt d'activitats irregulars entorn de les cabres salvatges a Mallorca constitueix un fenomen que s'escapa del meu enteniment limitat, però que seria de gran interès per a la Comissió Europea.

Opinions (fonamentades)?

Cordialment,

Cristian