1 Bolets: annus horribilis

per Pere Llofriu

4 nosce te ipsum

per Pere Llofriu

5 Oliveres esperpèntiques

per Pere Llofriu

6 Matzocs

per Pere Llofriu

7 Bassiots de na Burguesa

per Pere Llofriu

10 niu de corb

per Pere Llofriu

12 Redell quina fava!

per Pere Llofriu

13 Neu, sal i plantes

per Pere Llofriu

14 Reflexió

per Pere Llofriu

15 Els xoriguers arruixen

per Pere Llofriu

16 bocs homosexuals?

per Pere Llofriu