1 Vanessa Atalanta

per Matilde

2 Heteroptera

per Matilde

3 Mosquit tigre

per Matilde

4 Testudo per Bunyola

per Matilde

5 Llibre de rapinyaires

per Matilde

6 Fauna Atropellada

per Matilde

7 Enfermetat d'arbocera

per Matilde

9 Eriçó atropellat

per Matilde