87 Cens de Cotorres a les Illes

per InfoNaturalista

88 Cens d'aucells hivernants gener 2015

per InfoNaturalista

89 Cens de Grues a Balears

per InfoNaturalista