83 Cens de Cotorres a les Illes

per InfoNaturalista

84 Cens d'aucells hivernants gener 2015

per InfoNaturalista

85 Cens de Grues a Balears

per InfoNaturalista

90 Número d'Estiu d'Es BUSQUERET!!!!

per InfoNaturalista