80 Cens de Cotorres a les Illes

per InfoNaturalista

81 Cens d'aucells hivernants gener 2015

per InfoNaturalista

82 Cens de Grues a Balears

per InfoNaturalista

87 Número d'Estiu d'Es BUSQUERET!!!!

per InfoNaturalista

88 Petició-col·laboració Guia d'aus

per InfoNaturalista

90 Nou número d'ES BUSQUERET!!

per InfoNaturalista