1 Refugi de fauna

per Francesca

2 Milanes

per Francesca

3 Abellerols

per Francesca

4 Milana per s'Heretat

per Francesca

6 Sebel·lí

per Francesca

7 Corbs

per Francesca