1 Un mostel de per Randa

per Joan de Randa

2 El bes de la serp

per Joan de Randa