1 El cant del mussol.

per Francesc Cerdà Martorell